Finanční a kapitálové trhy

Úvěrová krize

Vysvětlení řecké dluhové krize. A detailní popis záchranného plánu v USA (tzv. bailout)

3 hodiny
Navazuje na Současná ekonomika.

Řecká dluhová krize a úsporná opatření 7 m

Úvodní přehled a základní vysvětlení proč se Řecko nachází v těžké situaci (více v daších kurzech).

Řecká finanční krize 12 m

Jak by mohlo Řecko postupovat pokud by mělo svoji vlastní měnu.

Proč a jakým způsobem by Řecko mohlo opustit Euro 8 m

Problémy a způsoby odstoupení od Eura a opuštění Eurozóny.

Proč má Evropa obavy z vývoje v Řecku 10 m

Proč je situace v Řecku nebezpečná pro Evropu jako celek.

Záchranný plán 1: Likvidita vs. platební schopnost 11 m

Opakování rozvahy. Rozdíl mezi nízkou likviditou a platební neschopností.

Záchranný plán 2: Účetní hodnota 11 m

Hypotetická rozvaha banky. Co znamená účetní hodnota.

Záchranný plán 3: Účetní hodnota vs. tržní hodnota 11 m

Co znamená, když je tržní hodnota akcie odlišná od účetní hodnoty.

Záchranný plán 4: oceňování podle modelu vs. oceňování podle trhu 11 m

Různé způsoby vykazování aktiv. Oceňování podle modelu vs. oceňování podle trhu.

Záchranný plán 5: Splácení dluhu 11 m

Jak může banka zrušit aktiva, aby zaplatila dluh, který je splatný.

Záchranný plán 6: získání účasti na vlastním jmění 12 m

Banka je zachráněna získáním účasti na vlastním jměné od státního investičního fondu.

Záchranný plán 7: Banka jde do konkursu 10 m

Co se stane, když nedojde k účasti na vlastním jmění a banka jde do konkursu.

Záchranný plán 8: Systémové riziko 12 m

Jak jsou banky spojené. Co se stane, když jedna banka padne.

Záchranný plán 9: Paulsonův plán 11 m

Co chce Paulson udělat a proč se mi to nelíbí.

Záchranný plán 10: Morální hazard 12 m

Alternativní plány a morální hazard.

Záchranný plán 11: Proč mohou mít tyhle zajištěné dluhové obligace nulovou hodnotu 11 m

Proč může mít zajištěná dluhová obligace nulovou hodnotu, i když je zajištěná

Záchranný plán 12: transakce Lone Star 10 m

Příklad transakce zahrnující zajištěné dluhové obligace ze skutečného světa.

Záchranný plán 13: Má záchranný plán šanci fungovat? 11 m

Může záchranný plán fungovat?

Záchranný plán 14: možné řešení 12 m

Řešení, které je DALEKO férovější, které má DALEKO lepší šanci fungovat!

CNN: porozumění krizi 15 m

Video Sala na CNN z 10. října diskutujícího úvěrovou krizi a její potenciální řešení.