Úvěrová krize
Úvěrová krize (6/19) · 10:52

Záchranný plán 2: Účetní hodnota Hypotetická rozvaha banky. Co znamená účetní hodnota.

Navazuje na Současná ekonomika.
V minulém videu jsem hovořil o osobní rozvaze a o tom, co znamená nízká likvidita nebo platební neschopnost. A pokud jste tomu rozuměli, myslím že jsme připraveni zvládnout, jak může vypadat rozvaha nějaké z těchto potenciálně problémových bank. A nebudu zacházet do detailů, ale poskytnu vám široký přehled a myslím, že to je oč vlastně jde, V podstatě mají tyto banky řadu aktiv. A nyní budu o bankách mluvit velmi obecně o komerčních a investičních bankách. V dalším videu vám řeknu jaký je mezi nimi rozdíl a co znamená regulace a co znamená pákový efekt. Možná se toho dotknu v tomto videu. Ale zamysleme se nad obecnou rozvahou banky. Její aktiva. Aktiva. Nevím, některé věci si budu vymýšlet. Řekněme, že má, nevím, 1 miliardu dolarů ve státních dluhopisech, v amerických státních dluhopisech. Dávám to tam jen tak, abych vám ukázal, že mohou existovat různé druhy aktiv. Řekněme, že má dalších, nevím 10 miliard dolarů v podnikových dluhopisech s ratingem AAA. Tohle jsou úvěry opravdu solventním nebo velmi úvěruschopným společnostem. Podnikové dluhopisy s ratingem AAA. Společnosti, které mají skutečně dobré cash flow. Existuje velmi malá šance, že nebudou splácet své úvěry. A co je dluhopis? Dluhopis je jen úvěr jiné entitě, ne? Pokud mi půjčíte peníze, můžu vám dát dlužní úpis, ne? Který říká, že Sal vám dluží 10 dolarů. A tento dlužní úpis můžete nazvat Salův dluhopis. 1 miliarda dolarů státních dluhopisů je aktivum, které říká, vláda mi dluží miliardu dolarů. A mezitím mi bude platit úrok. Podobně podnikové dluhopisy říkají, že tyto společnosti, kdokoli, kdo tyto dluhopisy vydal, mi dluží společně 10 miliard dolarů. A mezitím mi budou platit úrok. To je vše, co to je. A všechno co je aktivum, je něco, co má nějakou budoucí ekonomickou hodnotu. A to je to, co jsou tyhle. Tyhle dluhopisy mají nějakou budoucí ekonomickou hodnotu. Mají hodnotu úrokových plateb, plus časem vám splatí 10 miliard dolarů. Nebo je to třeba o něco méně než toto. Úrokové platby z 10 miliard dolarů plus to, co vám splatí, což může být 9,9 miliard dolarů. Tahle čísla si vymýšlím. Ale tady to není problém. Podstatou problému je, že je zde tohle zapáchající aktivum. Vlastně zde nakreslím trochu víc aktiv, jen abych vám ukázal, že tohle je z nich nejvíc zapáchající. Řekněme, že mám další skupinu aktiv. Řekněme, že je to 10 miliard dolarů komerčních hypoték. Komerční hypotéky. Vlastně jsem půjčil peníze společnostem, aby nakoupili pozemky nebo zastavěli pozemky nebo nakoupili budovy, které budou pronajímat jiným lidem. Ještě jednou je to jen úvěr někomu jinému. A úvěr, který jsem poskytl někomu, je aktivum. Protože mi dluží úrok a časem mi splatí peníze. A nakonec sem připojím, nejsem zde vyčerpávající, připojím sem jádro problému. Řekněme, že má dvě... Nyní mám 21, udělám to sudé číslo. Řekněme, že mám 4 miliardy dolarů, takže to dává součet 25. Mám 4 miliardy dolarů v rezidenčních zajištěných dluhových obligacích. ... .... ... Dělal jsem o zajištěných dluhových obligacích video, ale jen pro zopakování. Zajištěné dluhové obligace jsou derivátový nástroj. Vím, že to zní složitě, ale jen to znamená že jsou odvozené od jiného nástroje. Což pravděpodobně víte, že značí, že ten smrad uniká z téhle části rozvahy. Co znamená derivátový? Vezmete řadu hypoték. Nakreslím to tady. Vezmete řadu hypoték, tohle jsou hypotéky na domy. Třeba jich vezmete milion. Všechny je seskupíte dohromady. A skončíte s cenným papírem zajištěným hypotékami. Cenný papír zajištěný hypotékami. Cenný papír zajištěný hypotékami je úvěr velké skupině lidí a vy je dáte všechny dohromady, abyste jim mohli statisticky přiřadit vlastnosti. Protože pokud půjčíte jedné osobě, je těžké s tím obchodovat, ale když půjčíte hodně lidem, začne to být něco, s čím můžete obchodovat s ostatními lidmi, protože to mohou pochopit. A v souhrnu můžete říct, že 8% lidí nebude plnit své závazky a podobně. Ale ani tohle není jádro problému. Mám o cenných papírech zajištěných hypotékami celé video. Zajištěné dluhové obligace jsou odvozené od cenných papírů zajištěných hypotékami. A proto se nazývají derivátové nástroje. Co jsou zajištěné dluhové obligace, že vezmete tyto cenné papíry zajištěné hypotékami. Jsou to úvěry lidem v určitém regionu země nebo jsou možná diverzifikované napříč regiony a vy je rozčleníte. Co uděláte, že je rozdělíte do tranší. A tímhle se budu daleko víc zabývat v jiných videích. A řeknete tahle skupina zajištěných dluhových obligací dostane první platby nebo pokud dojde k nějakým platbám budou okamžitě pro tuto velmi zaručenou tranši, ne? A potom další platba jde této skupině. A potom tuhle tranši nahoře můžete nazvat nezajištěná tranše. Někdy se nazývá equity tranše. Tato tranše dostane to, co zbývá. Když všichni zaplatí, dostanou všechno, ale pokud řada lidí nesplní své závazky, všechna neplnění závazků udeří na tuhle tranši, ne? A aby se trochu vynahradila skutečnost, že tohle je nejrizikovější tranše nebo že vlastně tito lidé nejvíce riskují, nebo že v podstatě tyto tranše přenášejí všechno riziko na tuhle tranši. A tranše je jen vrstva, jen plátek, ok? Nechci používat žádná příliš moderní slova. Ale na oplátku za to, že převezme veškerá rizika, dostane tahle osoba vyšší výnos. Zatímco tahle osoba může dostat 6%, tahle osoba může dostat 7% z jejich peněz, třeba tahle osoba dostane z jejich peněz 12%. Tohle je další zajímavá věc. Protože tahle osoba je nejbezpečnější, ratingová agentura, o které pravděpodobně udělám celou sérii videí, může dát hodnocení, nevím, AAA. A třeba téhle tranši dají a já si ty věci vymýšlím, třeba jí dají hodnocení AA. Ale tahle equity tranše dostane horší hodnocení. A protože je to horší hodnocení, nikdo si ji nebude chtít koupit. Osoba, která vytvořila všechny tyhle zajištěné dluhové obligace a která prodala tyhle tranše veřejným trhům a tento proces se mimochodem nazývá sekuritizace, protože vytváříte cenné papíry z těchto aktiv, které všem prodáváte, třeba Číňanům nebo komukoli, státním investičním fondů. Ale lidé si chtějí koupit jen tyhle tranše. Banky musí přijít na to, co udělat s touto tranší, což je zapáchající equity tranše. Většina z nich si ji ponechá ve své rozvaze. Řeknou, vypadá to, že hospodaření s nemovitostmi nikdy neklesne, dostaneme z toho opravdu vysoký výnos, takže si tuhle tranši necháme pro sebe. A to je to, co jsou tyto rezidenční zajištěné dluhové obligace, které jsou jádrem problému. Ale tohle bylo jen stranou. Chtěl jsem vám tohle ukázat, protože tohle nejsou jen rezidenční zajištěné dluhové obligace. Tyhle nemají hodnocení AAA. Mohou to mít některé z nich. Ale jako argument řekněme, že tyto jsou špatné nebo zapáchající. ... Tohle je můj příklad banky, strana aktiv její rozvahy. Zamyslíme se nad závazky. Závazky. ... Řekněme, že má řadu úvěrů, ano? Má úvěr A. Úvěr A na, nevím, 10 miliard dolarů. Přidám sem nějakou hotovost. Řekněme, že má miliardu dolarů v hotovosti. Banka vždycky musí držet nějakou hotovost. Jen pro případ, že by někdo chtěl okamžitě své peníze. To je v rámci komerční banky, ale řekněme, že má nějakou hotovost pro okamžitou potřebu likvidity. Strana závazků má úvěr A. Dluží někomu 10 miliard dolarů. Má úvěr B, nevím, řekněme na dalších 10 miliard dolarů. A řekněme, že má úvěr C. Úvěr C, uděláme to zajímavé, je řekněme na 3 miliardy dolarů. V tomto příkladu, pokud předpokládáme, že všechny hodnoty těchto aktiv jsou správné a všechny hodnoty závazků jsou správné, co je vlastní jmění banky? A v tomto případě, pokud je to veřejně obchodovaná společnost, jaký je vlastní kapitál podniku? Zjistíme to. Je to vlastní jmění. Aktiva jsou, 1 plus 21, 25, 26 miliard dolarů v aktivech a závazky jsou 23 miliard dolarů. 26 miliard dolarů aktiv mínus 23 miliard dolarů závazků znamená, že máme 3 miliardy dolarů vlastního jmění, vlastního kapitálu podniku. A jen aby bylo jasnější, co je vlastní jmění, řekněme, že tohle je veřejně obchodovaná společnost. Pokud vlastníte podíl ve společnosti, vlastníte podíl tohoto vlastního jmění. Napíšu to. Řekněme, že tahle společnost má... nazveme ji, nevím. Yachovia Bank. To bych vlastně neměl, je to příliš podobné. Nazveme ji Banka A. A řekněme, že Banka A má, nevím, něco si vymyslím, má miliardu... řekněme, že má 500 milionů akcií. 500 milionů akcií. Správně? Pokud se podíváte na Yahoo Finance, řeknete kolik je akcií v oběhu. Má 500 milionů akcií. Cena každé akcie nebo účetní hodnota ceny každé akcie, by vlastně měla být tyto 3 miliardy dolarů vlastního jmění na základě rozvahy. A to je proč se to nazývá účetní vlastní jmění. Protože rozvaha se často nazývá účetní kniha společnosti. Tohle jsou tyto 3 miliardy dolarů vlastního jmění rozdělené počtem akcií. Každá akcie by měla mít hodnotu, 3 miliardy dolarů děleno 500 miliony, měla by mít účetní hodnotu 6 dolarů... z účetního vlastního jmění... vlastní jmění... na akcii. A to je důležité si uvědomit, protože mnoho lidí si myslí, že když cena akcie klesne na 0, znamená to, že dostáváte tu společnost za nic. To není ale pravda. Jen to znamená, že vlastní jmění má nulovou hodnotu. A právě jsem si uvědomil, že mi vypršel čas. Budu v tomhle pokračovat v dalším videu. A trochu více to prozkoumáme. Na slyšenou.
video