Úvěrová krize
Úvěrová krize (7/19) · 10:32

Záchranný plán 3: Účetní hodnota vs. tržní hodnota Co znamená, když je tržní hodnota akcie odlišná od účetní hodnoty.

Navazuje na Současná ekonomika.
... Podívejme se, kde jsme skončili. Zabývali jsme se rozvahou této Banky A, myslím, že tak jsem ji nazval. A řekli jsme, že na straně aktiv máme nějaké státní dluhopisy, nějaké podnikové dluhopisy s hodnocením AAA, nějaké komerční hypotéky. A tohle je věc, kterou chci opravdu zdůraznit, že banka tak měla 4 miliardy dolarů rezidenčních zajištěných dluhových obligací. A trochu jsem vysvětlil, co to je, A mám několik videí, kde to vysvětluji detailněji. A jak pravděpodobně vedly nebo určitě vedly k bublině na trhu s nemovitostmi. A navíc jsme měli trochu hotovosti. Na straně závazků banka jen dlužila mnoho peněz lidem. Pokud by to byla komerční banka, něco jako vaše Bank fo America nebo vaše Chase Bank, potom by jeden ze závazků také byly vklady lidí, kteří u banky mají peníze. Ale nebudeme to předpokládat. Může to být jakákoli banka. Ve skutečnosti to může být jakýkoli typ finanční instituce. Upřímně to nemusí být banka. Může to být rozvaha hedgeového fondu nebo firma s vlastním kapitálem nebo jakýkoli typ finanční instituce. Ale zpět tam, kde jsme v našem příkladě. Řekli jsme a naučili jsme se to v prvním videu a naučili jsme se to ve videu o rozvaze, že když vezmete svá aktiva a odečtete od toho vaše závazky... vezmete, co máte, odečtete to, co dlužíte, zůstane vám jaký máte skutečný majetek. A to se nazývá vaše vlastní jmění. A pokud jste veřejně obchodovaná společnost, ve skutečnosti nemusíte být veřejně obchodovaná, ale pokud jste společnost, nazývá se to vlastní kapitál podniku. A co to znamená? Znamená to, že lidé, kteří vlastní ve společnosti podíl neboli akcionáři, sdílejí tento kus. A abych to vyjasnil a myslím, že tohle je důležité, protože lidé o tom vedou hovory. Existují dva pojmy, účetní hodnota vašeho vlastního jmění a to je hodnota vlastního jmění pocházející z vaší rozvahy. Když předpokládáte, že všechno, všechna tato čísla jsou správná a budeme se hodně zamýšlet nad tím, co znamená mít správná čísla, a vy předpokládáte, že všechna tato čísla jsou správná. Potom číslo, které vyskočí na straně vlastního jmění, je účetní hodnota vašeho vlastního jmění. A jen jako příklad, řekl jsem, že Banka A je veřejná společnost. Mám 500 milionů akcií. A tak to znamená, že když vezmete její 3 milirady dolarů vlastního jmění, vydělíte je 500 miliony akciemi, znamená to, že zde je 6 dolarů účetní hodnota na akcii. Znamená to, pokud jsou tato číslá správná, že akcie této společnosti má hodnotu 6 dolarů za akcii. Přesně 6 dolarů za akcii. A vy říkáte, Sale počkejte, to nedává smysl, všichni víme, že akciový trh je divoká jízda, zejména akcie banky. Hýbou se zleva doprava a nahoru dolů. A jak mi můžete říct, že víte jen pohledem na rozvahu... že můžete dát přesnou částku toho, jakou má hodnotu vlastní jmění? A to je důležité rozlišení. Sjedu trochu níže. Možná tohle smažu. Vlastně tohle vyčistím. Myslím, že to rozptyluje. Možná jste se chtěli dívat jen na video o cenných papírech zajištěných hypotékami nebo zajištěných dluhových obligacích, pokud jste si to potřebovali osvěžit. Co znamená, když vám nyní říkám, že se můžete podívat na rozvahu společnosti a pokud věříte tomu, co říkají, můžete ve skutečnosti vypočítat účetní hodnotu na akcii. Proč akcie tak divoce kolísají zleva doprava? To je zajímavé. Vlastně to říká hodně o tom, co si trh myslí o rozvaze společnosti. Vyplním toto. Tohle bylo 26 miliard dolarů aktiv. A potom jsem měl 23 miliard dolarů závazků. A tak jsme dostali 3 miliardy dolarů vlastního jmění. A účetní vlastní kapitál na akcii neboli účetní hodnota na akcii je 6 dolarů. Řekněme, že jdeme na Yahoo Finance a napíšete burzovní symbol pro tuto banku... Banka A, jakkoli ji chceme nazývat. A řekněme, že její tržní cena je, nevím, 12 dolarů za akcii. Co se tady děje? Účetní hodnota je 6 dolarů, ale trh říká ne, ne, ne, my jsme ochotni zaplatit 12 dolarů za akcii za jednu z těchto akcií. Jen bych chtěl poznamenat, že když si na akciovém trhu vyhledáte cenu akcie nebo ještě lépe, když si na akciovém trhu koupíte akcii, ty peníze nepůjdou té společnosti. Společnost původně získala peníze prodejem akcií. A to se často dělá první veřejnou nabídkou akcií. Budou prodávat nějaké akcie přímo trhu. A ty peníze jdou přímo společnosti. Nebo to mohou udělat nabídkou a budeme o tom hovořit více později. Ale v 99%, když si koupíte akcii, nejdou ty peníze společnosti. Jdou předchozí osobě, která akcii držela. To je proč se to nazývá sekundární trh. Peníze nejdou společnosti. Je to jen řada lidí obchodující cenu akcie. A jediný důvod, proč společnosti zásadně záleží na ceně akcie je, pokud by společnost v budoucnu získávala peníze. Řekněme, že dnes je cena akcie 12 dolarů. Řekněme, že jsem dnes akcii koupil za 12 dolarů, což znamená, že jsem ji třeba koupil od vás. Nekoupil jsem ji od společnosti. Ale alespoň to společnosti říká, že kdyby potřebovala peníze, kdyby potřebovala získat peníze, mohla by prodat akcie pravděpodobně za něco kolem 12 dolarů za akcii. Také to říká někomu, kdo by si chtěl koupit celou společnost, kdyby chtěli společnost převzít, třeba kdyby nabídli cenu 12 dolarů za akcii, mohli by si koupit všechny akcie. Ale tohle není naše téma. A vlastně čím víc o tom přemýšlím, opravdu bych měl udělat videa o všech těchto konceptech. Každopádně trh vám dává 12 dolarů za hodnotu akcie, co to znamená? Osoba, která platí 12 dolarů za akcii předpokládá, že je to podhodnocené, účetní hodnota je podhodnocená. A pokud je účetní hodnota podhoncená, znamená to, že buď aktiva jsou podhodnocena nebo závazky jsou podhodnoceny. Většinou je docela jednoduché porozumět závazkům. Někdy je těžké získat přehled o penzijních závazcích nebo nějakém druhu sporných závazků. Ale většinou se můžete podívat na rozvahu a říct, OK tohle jsou peníze, které dluží. To není těžké ohodnotit. Co je často velmi zajímavé ohodnotit jsou aktiva v rozvaze. S touto rozvahou byste řekli 6 dolarů za akcii, ale trh je ochoten říct 12 dolarů. Vy řeknete, buď jsou tato aktiva nějak podhodnocena nebo společnost může mít nějaká aktiva, která nejsou v rozvaze zachycena, ne? Možná jsou to nehmotná aktiva. Nebo existuje nějaký druh výdělečné činnosti, která nějakým způsobem zde není zachycena. Myslím, že když jsem původně dělal videa o rozvahách, ve skutečnosti jsem mluvil o tom, že nemůžete kvantifikovat charisma a dobrý vzhled. A to je třeba proč mám více aktiv, než může tvrdit má rozvaha. Tenhle pojem je stejná věc, ale na úrovni společnosti. Třeba kdyby tohle byla rozvaha Goldman Sachs, účetní hodnota akcie je 6 dolarů. Ale trh je ochoten zaplatit za ni 12 dolarů, protože je to Goldman Sachs. Je to firemní ekvivalent charisma a dobrého vzhledu. Říkají, že jen díky své značce jsou schopni vydělat více peněz než kdokoli jiný. Jsou schopni udělat více s jakýmikoli aktivy, která jim dáme. Jsem ochoten platit příplatek k jejich účetní hodnotě. A zda je to pravda či ne, je těžký případ. Myslím, že podobný argument je možné jednoduše udělat s firmou jako Coca-Cola, která má velmi silnou značku. Kde značka a recept, ten tajný recept jsou skutečné hodnoty firmy a pravděpodobně nejsou zachyceny v jejich rozvaze. S bankou bych byl trochu skeptičtější s placením významného násobku tohoto, ne? Jaký zde platíme násobek? Pokud je tohle tržní hodnota... řekněme, že tohle je cena akcie neboli tržní cena akcie. Byl bych skeptický zaplatit dvojnásobek účetní hodnoty. Ale není vlastně těžké najít řadu společností, které se obchodují za více jak dvojnásobek účetní hodnoty. Takže to je to, co to znamená. To je proč trh vlastně říká, pokud platí 12 dolarů za akcii za něco, co má ve skutečnosti účetní hodnotu 6 dolarů za akcii. Nebo třeba jedno z těchto aktiv má vyšší hodnotu. Třeba měli ve svých účetních knihách nemovitost tady na Manhattanu, kterou koupili před 50 lety a mají ji v účetních knihách za 0,50 dolarů. Ale třeba akcionáři říkají, ne tohle má skutečně hodnotu milion dolarů nebo tak něco. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet je, pokud trh platí 12 dolarů za akcii, jaká je tržní kapitalizace firmy? A tržní kapitalizace firmy je skutečně kolik si trh myslí, že je vlastní kapitál podniku. Tržní kapitalizace, vezmete 12 dolarů za akcii vynásobíte to 500 miliony akcií. 12 krát 500 milionů nebo řekněme 0,5 miliardy. A dostanete tržní kapitalizaci 6 miliard dolarů. Pokud se vlastní jmění obchoduje nebo pokud se akcie obchoduje v daný den za 12 dolarů za akcii říká to, že trh nebo alespoň lidé na okraji obchodují tu akcii v daný den... a udělám další celou sérii videí o tom, co to znamená a jak se stanovují ceny. Ale tohle znamená, že si myslí, že tohle vlastní jmění nejsou 3 miliardy dolarů, že má ve skutečnosti hodnotu 6 miliard dolarů. Řekl jsem vám všechny důvody, třeba značka má velkou hodnotu nebo mají nějaký tajný recept nebo je jedno z těchto aktiv nějak podhondoceno. Je to v pořádku. Tohle je situace, kdy je tržní cena vyšší než účetní hodnota. Ale jaká je situace, když řekněme v den obchodování je cena akcie 3 dolary za akcii. Pokud říkáme 3 krát 0,5 miliardy znamená to, že trh říká, že tržní kapitalizace této firmy je 1,5 miliard. Nebo jiný způsob, jak se na to dívat je, že tohle je odhad trhu nebo to můžete nazvat tržní hodnota vlastního jmění. Tohle je odhad trhu hodnoty vlastního jmění této společnosti. Trh říká OK, nezajímá mne, že Banka A říká, že mají 3 miliardy dolarů, že jejich aktiva mínus závazky jsou 3 miliardy dolarů. To jim nevěříme. Ve skutečnosti si myslíme, že tohle má hodnotu jen 1,5 miliardy dolarů. A je to pravděpodobně proto, že si myslí, že jedna z těchto věcí na levé straně rozvahy, jedno z těchto aktiv má nižší hodnotu než jakou banka říká, že má hodnotu. Může to znamenat, že jeden z těchto závazků má vyšší hodnotu. Třeba je tam nějaký typ okrajového závazků, který společnost nějak podhodnocuje. Ale nebudeme to zde příliš komplikovat, udělám o tom řadu videí. Ale když je tržní hodnota nebo tržní kapitalizace menší než účetní vlastní jmění, trh jen říká, prohlédli jsme váš podvod. Něco tady není v pořádku. Něco tady nemá takovou hodnotu, jakou říkáte, že má. A právě jsem si uvědomil, že mi vypršel čas. Budu v tomto pokračovat v příštím videu. ...
video