Úvěrová krize
Úvěrová krize (8/19) · 11:24

Záchranný plán 4: oceňování podle modelu vs. oceňování podle trhu Různé způsoby vykazování aktiv. Oceňování podle modelu vs. oceňování podle trhu.

Navazuje na Současná ekonomika.
... V posledních pár videích jsme se dívali na rozvahu banky, kterou jsem nazval Banka A. A řekli jsme, že má tato aktiva. A aktivum, na které se konkrétně zaměříme, jsou tady ty 4 miliardy dolarů v rezidenčních zajištěných dluhových obligacích. Každopádně její celková aktiva byla 26 miliard dolarů, alespoň nám říká, že její celková aktiva jsou 26 miliard dolarů podle toho, co vykazuje v rozvaze. Její závazky jsou 23 miliard dolarů. A když odečtete 23 od 26 miliard dolarů, dostanete účetní hodnotu jejího vlastního jmění. Pokud věříte všem číslům v rozvaze společnosti, má společnost hodnotu 3 miliardy dolarů. To je kolik akcionáři vlastní. Vlastní tenhle akciový podíl. A pokud je 500 milionů akcií, je to 6 dolarů za každou z těchto akcií. A v minulém videu jsme mluvili o tom, když je trh ve skutečnosti obchoduje za 12 dolarů za akcii, když lidé směňují tyhle akcie mezi sebou. Pamatujte si, sekundární trh, akciový trh, většina toho je mezi dvěma lidmi, kteří nejsou spojeni s danou společností, jen obchodují akcie. Není to transakce se společností. Tu a tam dochází k transakcím se společností a to je proč je cena akcie důležitá. Ale z velké části to, co vidíte každý den, když dostanete nabídku, je jen transakce mezi dvěma různými stranami. Může to být mezi mnou a vámi. Mám E-trade účet, vy máte Charles Schwab účet a jen obchodujeme akcii. Pro daný moment stanovíme cenu za cokoli, hodnotu Banky A. Řekl jsem, že pokud je hodnota, kterou určuje trh za akcii, 12 dolarů za akcii, je to tržní kapitalizace 6 miliard dolarů. Trh alespoň pro daný okamžik nebo alespoň osoba, která provádí transakci nebo jen obchoduje tyhle akcie, říká nemyslím si, že by tahle společnost měla jen 3 miliardy dolarů vlastního jmění, ve skutečnosti má 6 miliard dolarů vlastního jmění. A může to být proto, že mají nějakou skvělou značku, ekvivalent charisma nebo dobrého vzhledu, která nemůže být v rozvaze kvantifikována. Nebo třeba jedno z těcho aktiv má větší hondotu. Třeba se zhodnotilo od doby, kdy ho banka naposledy zapsala do své rozvahy. Nebo kdy banka naposledy hodnotila hodnotu aktiva. A potom máme jinou situaci. A tohle se velmi týká toho, co se děje ve světě dnes. Co se stane, když je tržní cena pod účetní cenou? To byl případ, kdy se akcie obchoduje za 3 dolary za akcii. A 3 dolary za akcii krát půl miliardy akcií, to je 1,5 miliardy dolarů tržní hodnota vlastního jmění. Myslím, že to je to, co jsem sem chtěl napsat, tržní hodnota vlastního jmění. A co potom trh říká? Nebo alespoň osoba, která kupuje nebo prodává akcii právě v tento okamžik, co říká? Říká OK Banko A, je hezké, že říkáte, že vaše aktiva mínus vaše závazky mají hodnotu 3 miliardy dolarů, ale nemyslím si, že je to pravda. Myslím, že vaše aktiva mínus vaše závazky jsou 1,5 miliardy dolarů. A nevidíme nikomu do hlavy, nevíme, proč si to myslí. Třeba si myslí, že je tam méně aktiv. Třeba si myslí, že je tam více závazků. Ale řekněme, že někomu do hlavy vidíme. Říká, víte, kde si myslím, že je to trochu pochybné? Myslím si, že je to tady na tomto řádku. Nemyslím si, že tahle věc má hodnotu 4 miliardy dolarů. Myslím, že tahle věc má hodnotu 2,5 miliardy dolarů. A pokud má tohle hodnotu 2,5 miliardy dolarů, potom kolik jsou vaše celková aktiva? Zbývá miliarda a půl. A tak jsou vaše aktiva 24,5 miliardy dolarů. Vím, že je to trochu zmatené. Ale když trh říká, že tohle je 3 dolarová akcie, 3 dolary za akcii, potom trh říká, že vaše tržní hodnota je 1,5 miliardy dolarů. A nevíme, proč to trh říká. Říkají to, protože si myslí, že tahle věc nemá hodnotu 4 miliardy dolarů Myslí si, že má hodnotu 2,5 miliardy dolarů. Myslí si, že to má hodnotu o 1,5 miliardy méně. Pokud má tohle hodnotu 2,5 miliardy dolarů, potom všechno tohle je, pokud jsem správně počítal, 24,5 miliardy dolarů mínus 23 miliard dolarů. A to vás dostane k tržní hodnotě vlastního jmění. Nazvěme to tržní vlastní jmění. Tržní hodnota vlastního jmění je 1,5 miliardy dolarů. Tohle vyvolává velmi zajímavou otázku. Jak lidé rozhodují nebo jak zejména banky rozhodují, jakou mají tato aktiva hodnotu? A konkrétně tyto zajištěné dluhové obligace. Existuje pár způsobů. A existuje celá řada různých škol ekonomické filozofie. Můžete sem dát to, co jste za to zaplatili. Třeba banka původně platila 4 miliardy dolarů, když nemovitosti rostly nebo si to lidé mysleli. A všechny tyhle zajištěné dluhové obligace vypadaly jako vysoce výnosné nástroje. Na základě těchto předpokladů banka říká, zaplatím za to 4 miliardy dolarů. Zaúčtovali 4 miliardy dolarů a nikdy to znovu nepřehodnotili. Jen to tam dali v pořizovací ceně 4 miliardy dolarů. A potom mají lidé právo to číslo zpochybnit. A budou říkat, to nedává smysl. Od té doby víme, že ceny bydlení mohly klesnout. Víme, že zejména proto, že tohle byla nejrizikovější část zajištěných dluhových obligací, tyhle mohly být naprosto vymazány, i když máme jen velmi málo prodlev ve splácení hypoték. A víme, že vy jako finanční ředitel nebo generální ředitel vaší banky máte všechny důvody k tomu, abyste sem nezapsal skutečnou hodnotu, protože chcete podpořit akcii, protože máte ve společnosti mnoho možností. A jste hodnocen na základě ceny akcie. Možná udělám jiné video o pobídkách. Tohle je jeden způsob. Zvoní mi telefon. Vezmu to později. Jsem příliš zaneprázděný, abych ten telefon zvedl. Musím soustředit energii na tohle. Každopádně tohle je jeden způsob, jak to říct, na základě nákladů. A nyní představím nějaké termíny, které jste mohli slyšet ve zprávách. ... Chtěl jsem říct ocenění podle modelu, ale řekl jsem ocenění podle trhu. Ocenění podle modelu. Tohle říká, že ocením tato aktiva, ohodnotím tato aktiva na základě modelu, který mám. Najal jsem si řadu držitelů PhD z nejlepších škol v zemi. Jsou to opravdoví vědci a někteří z nich jsou skutečně raketoví inženýři. Dokážou dostat člověka na Měsíc. A vytvoří efektní počítačové modely s nějakými předpoklady. A ty vyplivnou, jakou mají tyhle věci hodnotu. Budou modelovat chování, kolik z těchto hypoték nebude plněno. A tahle čísla vyplivnou číslo a třeba řeknou, že mají hodnotu 3 miliardy dolarů. A když se to stane v určitou dobu, společnost to vlastně bude muset přepracovat. Budou vlastně muset říct, tohle nebyly 4 miliardy dolarů, musíme to přepracovat. Budeme to muset snížit. A hodně jste o tom slyšeli, když banky reportují své zisky. Snížili jsme to. Mysleli jsme si, že máme 4 miliardy aktiv. Možná tolik jsme za ně původně zaplatili. Znovu jsme zopakovali náš model založený na nových předpokladech, takže oceňujeme podle modelu, nyní máme 3 miliardy dolarů aktiv podle našich nových předpokladů v našem modelu. Odepisujeme 1 miliardu dolarů. Ze 4 miliard dolarů, což jsme původně měli v účetních knihách, možná to byly naše staré předpoklady v našem modelu. Náš nový model... A okamžitě by vám to mělo být podezřelé. Protože ještě jednou, jste závislí na tom, co banky o sobě reportují. Jasně, že to může být dobře míněné. Ale konec konců tahle hodnota je nastavena modelem, kde předpoklady modelu... a upřímně mě nezajímá jak efektní váš model je a kolik držitelů PhD ten model vytvářelo. Nakonec můžete vždycky tohle číslo ovlivnit na základě předpokladů, které děláte. A upřímně trh nemá žádnou transparetnost o vás nebo předpokladech, které jste udělali. Takže je velmi těžké tomu věřit. Ale je to pravděpodobně lepší odhad než 4 miliardy dolarů. Zejména pokud to snižují. A později o tomhle udělám celé video. Také se musíte ptát, proč pokračují ve snižování. Proč jejich modely dělají pesimističtější scénáře. Možná jen chtějí získat čas. Třeba když poprvé spustili model, viděli, že ve skutečnosti to má nulovou hodnotu. V takovém případě mají nulové vlastní jmění. Protože pokud má tohle nulovou hodnotu, mají jen 22 miliard dolarů v aktivech a 23 miliard dolarů v závazcích, což znamená, že mají záporná aktiva. Což znamená, že jsou nesolventní. Což znamená, že by měli zkrachovat. Ale nechtějí to udělat. Nechtějí být zdopovědni za to, že přivedli společnost na buben. Nechtějí to přiznat všechno naráz, že tyhle mají nulovou hodnotu. Třeba přiznají, že to němá hodnotu 4, ale 3. A potom půjdou na trh a budou se snažit získat peníze. A tohle trochu vysvětlím. Protože vím, že to může být velmi komplikované. Tohle je oceňování podle modelu. Hodně jste o tom slyšeli. Není to efektní koncept. Modely mohou být efektní. Ale je to jen, udělám si vlastní předpoklady, abych zjistil jakou mají hodnotu. A jak si dokážete představit, nejsou to nejvěrohodnější předpoklady hodnoty tohoto. Jiný způsob je ocenění podle trhu. ... A to vlastně říká, pokud tohle je nástroj, který se obchoduje na nějakém trhu. Řekněme, že tyto zajištěné dluhové obligace se obchodují na nějakém trhu. Můžete jim v podstatě přiřadit tržní cenu. Třeba mám miliardu těchto zajištěných dluhových obligací. A cena těchto zajištěných dluhových obligací je 1,50 dolarů za jednu. Jen si tahle čísla vymýšlím. V takovém případě by jejich tržní hodnota byla miliarda a půl. Pokud uděláte ocenění podle trhu, musí to být miliarda a půl. Potom budete muset udělat další snížení. Proč to všichni nedělají? Ve skutečnosti si myslím, že je to velmi dobrá otázka. Řeknu vám, proč to banky nechtějí dělat. ... Zaprvé některé z těchto trhů od té doby, co si nikdo nechce tyhle věci kupovat, protože si třeba myslí, že mají nulovou hodnotu, tyto trhy zmizely. A těch pár lidí, kteří je prodávají, je obvykle prodávají, když jsou nějakým způsobem zoufalí. Je to takzvaný prodej pod cenou. Lidé argumentují tím, že tržní cena nereflektuje skutečnou hodnotu těchto cenných papírů. Argumentují tím, že těch pár lidí, kteří s nimi obchodovali, to dělali ze zoufalství. Hodnota 1,5 miliardy dolarů těchto zajištěných dluhových obligací, tržní hodnota těchto zajištěných dluhových obligací není opravdu přesná. Tyto společnosti říkají, nemůžeme přijmout, co nám trh, co nám kapitalismus říká, jaká je cena. I když tito lidé jsou ti samí lidé, kteří posledních 30 let říkají, nechme trh všechno rozhodnout. Vydělávám 20 milionů dolarů ročně, protože jsem kapitalista a protože jsem riskoval. A proto si zasloužím tyhle peníze. A tohle jsou ti samí lidé, jsou velmi neústupní, kteří říkají, nevěřte tržní ceně. Protože nyní se trh mýlí. Naši držitelé PhD mají pravdu. A pokud se nad tím zamyslíte, je to velmi komunistický způsob myšlení. Protože v komunistických vládách, nevěřili trhům, věřili v najmutí nejchytřejších lidí, které mohli najít, t.j. držitelů PhD v daných zemích, aby v podstatě naplánovali trhy, aby rozhodli, jakou mají věci hodnotu. Bez toho, aby cenu stanovil trh. Každopádně si nebudu vybíjet vztek. Tohle by vás mělo poučit a ne vás rozčílit. Ačkoli si myslím, že jen tím, že se o tom učíte, se můžete rozčílit. Každopádně tohle je, co znamená ocenění podle trhu. A právě jsem si uvědomil, že mi vypršel čas díky mému řečnění. Uvidíme se v příštím videu. A budeme pokračovat ve studiu nuancí všeho, co se děje. Nashle.
video