Úvěrová krize
Úvěrová krize (9/19) · 10:51

Záchranný plán 5: Splácení dluhu Jak může banka zrušit aktiva, aby zaplatila dluh, který je splatný.

Navazuje na Současná ekonomika.
... V posledních několika videích jsme mluvili o rozdílu mezi účetní hodnotou a tržní hodnotou vlastního jmění společnosti. A v tomto příkladu, kdy jsem řekl, že je to nějaký druh finanční instituce. A tohle jsou její aktiva. Alespoň podle účetních knih měli 1 miliardu dolarů státních dluhopisů. 10 miliard dolarů vysoce hodnocených podnikových dluhopisů, tohle jsou úvěry korporacím, které budou velmi pravděpodobně splacené. 10 miliard dolarů komerčních hypoték, to budou úvěru někomu na nákup kancelářské budovy nebo na výstavbu kancelářské budovy nebo na něco takového. A potom jsme se trochu zaměřili na tenhle kousek, tento zelený kousek, rezidenční zajištěné dluhové obligace. A vysvětlil jsem, co jsou. Jsou to v podstatě derivátové cenné papíry, které jsou odvozené od hypotéky kryté cennými papíry. Což je jen řada hypoték, které jsou sbalené dohromady. A zaměřili jsme se na to proto, že tohle je skutečné jádro všeho, na co se každý zaměřuje od té doby, co začala úvěrová krize. Ačkoli to hodím sem, tohle je jen první vlna. Tohle je to, co se až doposud zhoršilo. Ceny bydlení klesly, měli jste všechny tyhle lidi s těmito prolhanými úvěry, kde jste si mohli vymyslet svůj příjem a dostali úvěr na milion dolarů bez akontace. Tohle byla jen první vlna. Ale dokážete si představit, pokud se ekonomika dostatečně zhorší, potom mnoho z těchto komerčních hypoték už nebude vypadat tak skvěle. A vlastně dnes ráno jsem četl článek, kde hovořili o tom, že díky celému zmatku ve finančním systému, díky tomuto kousku, se ve skutečnosti zvyšuje počet volných komerčních prostor. A mnoho lidí, kteří vlastní komerční hypotéky, se vlastně začíná trochu obávat, protože řada kancelářských prostor se uvolňuje. Ale to není zaměření tohoto. Na co bychom se měli zaměřit nyní je, že tahle banka má podezřelé aktivum. A vypadá to trochu nejistě pokud jde o to, jakou má její vlastní jmění hodnotu. Když jsme řekli, že tohle aktivum má hodnotu 4 miliardy dolarů, řekli jsme, že zde máme 3 miliardy dolarů vlastního jmění. Protože všechno by bylo v součtu 26 miliard dolarů. A máme 23 miliard dolarů v závazcích. A tak závazky plus vlastní jmění se rovná aktivům. Nebo aktiva mínus závazky se rovnají vlastnímu jmění. 26 mínus 23 se rovná 3. A dal jsem vám příklad toho, jak ve skutečnosti akciový trh hodnotí tuhle věc při vlastním jmění v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. A způsob jakým se k tomu dostanete je, že říkají 3 dolary za akcii a je zde půl miliardy akcií. Co když akciový trh říká ne, myslím, že vlastní jmění této společnosti má hodnotu jen 1,5 miliardy dolarů. A zdůvodnění tohoto, by mohlo být, že si myslí, že tohle aktivum má menší hodnotu než 1,5 miliardy dolarů. Prostě jsem to chtěl jen zmínit, protože mnoho lidí si často plete účetní a tržní hodnotu. Ale nyní se zamyslíme nad tím, proč na tom záleží. Proč se Hank Paulson a Ben Bernance a George Bush a zdánlivě všichni ostatní tolik bojí? Pokud je tohle jedna banka a třeba tyhle věci mají nulovou hodnotu, co je za problém? Pokud mají tyhle věci nulovou hodnotu, tahle banka vyhlásí bankrot a vyřeší se to jen bankrotem. A udělám další video, jak funguje proces bankrotu. Nebo existuje další scénář, kde říkáte, tahle banka třeba nemá nulovou hodnotu. Třeba má hodnotu 4 miliardy dolarů. A pokud jí lidé budou nadále půjčovat peníze, měla by být v pohodě a přečkat bouři. A to je jádro problému. Zda budou lidé pokrčovat v půjčování peněz. Korporátní úvěry nebo úvěry korporacím nebo bankám. Většina úvěrů, které známe z našich osobních životů jsou třeba hypotéka, která je na dobu určitou, 30 let. Na jejím konci jste splatili veškerý úrok a zcela jste splatili úvěr. Korporátní úvěry bývají pro zjednodušení, úvěry bez úroku. Může tam trochu jít o splácení vlastního jmění. Ale z velké části jsou to úvěry bez úroku. Například tohle je Úvěr A. ... Bude mít nějakou úrokovou sazbu, něco si vymyslím, třeba je to úvěr se 7%. A třeba je na určitou dobu, dají vám peníze na nějakou dobu, třeba na 3 měsíce. ... Říká to, že kdokoli vám tyhle peníze půjčil, vám dá 10 miliard dolarů. Každý rok zaplatíte 7%, ale myslím, že na měsíční bázi zaplatíte zrhuba 1/12. Víme, že to není přesný výpočet, ale zaplatíte ve skutečnosti 1,07 umocněno 1/12, ale to je zhruba 1/12 tohoto. A potom na konci 3 měsíců splatíte věřiteli 10 miliard dolarů. Můžete říct, že to je divný způsob samofinancování. Protože každé 3 měsíce budete muset jít a získat další úvěr. A to je naprostá pravda. Ale v normálním úvěrovém prostředí většina společností může říct, OK půjčím si těchto 10 miliard dolarů na 3 měsíce s ročním úrokem 7%. A až 3 měsíce uplynou, získám další úvěr, třeba od stejného věřitele, třeba od jiného věřitele, který třeba má podobné podmínky. Splatím starý úvěr a získám nový úvěr. Můžete svým způsobem říct, že pokračují v obnovování těchto úvěrů. Jsou schopni pokračovat v získávání nových úvěrů, které mohou nahradit ty staré. Co se nyní děje, že máte tyto krátkodobé úvěry, řekněme 3 měsíce a potom když dojde na obnovu, banka nebo kdokoli vám půjčil tyhle peníze řekne, už si nejsem tak jistý. Protože zaprvé cena vaší akcie se naplnila. ... A když nic jiného tak víme, že mnoho z těchto hedgeových fondů dělá víc práce než my, než dělá banka nebo věřitel nebo dělají alespoň tyhle ratingové agentury. Možná vidí něco podezřelého. A vím, že máte nějaký druh aktiv, že máte nějaké z těchto rezidenčních hypoték zajištěných cennými papíry nebo že máte nějaká deriváty. A neposkytujete mi velkou transparentnost. Ve skutečnosti zřídka uvidíte takovou míru transparentnosti v rozvaze společnosti. Často to nazvou jako velký balík, nazvou to aktiva třetí úrovně. A to jsou aktiva, o kterých může skutečně vedení této banky rozhodnout, jakou mají hodnotu. Pokud jsem osoba, která jim půjčila peníze, řeknu, viděl jsem, že Bear Stearns (bývala investiční banka) klesá. A Bear Stearns vám je hodně podobná. Viděl jsem padnout Lehman Brothers a Lehman Brothers vypadali hodně jako vy nyní. Víte co? Chci své peníze zpět. Zaplaťte mi úvěr 10 miliard dolarů. A potom vyjdete ven, pokud jste tahle banka a řeknete si, OK nyní si najdu někoho jiného. A nikdo není ochoten vám peníze půjčit, protože se každý trochu zlobí. ... A jdete pro úvěry za někým jiným. A ten řekne, nedám vám úvěr, ale tady je rada. Pokud si opravdu myslíte, že tahle aktiva mají dostatečnou hodnotu, proč tahle aktiva neprodáte a třeba nějaká další aktiva a potom na tom budete s penězi dobře. Nepotřebujete ani úvěr. Nemusíte tahle aktiva držet. ... Co uděláte, když k tomuto dojde, protože nemůžete získat žádný jiný úvěr, řekněme, že je prodáte. Prodáte tyhle podnikové dluhopisy s hodnocením AAA. Tyhle jsou velmi hodnotné. Dostanete za ně 10 miliard dolarů. ... Nyní máte 10 miliard dolarů v hotovosti. ... A jste schopni splatit tento úvěr. ... A v podstatě to, co jsem teď popsal, se nazývá snižování zadluženosti. Vlastně si to pravděpodobně schovám do příštího videa o tom, co je zadluženost a snižování zadluženosti. Ale přemýšlejte o tom tak, že zadluženost je poměr kolik aktiv máte k množství vlastního jmění, které máte. A tak když přemýšlíte o někom, kdo má mnoho aktiv, ale kontroluje to s velmi malým vlastním jměním, má obrovský dluh. Pokud kontrolujete 10 dolarů aktiv a máte jen 1 dolar vlastního jmění, máte dluh 10:1. Nyní jsem snížil svá aktiva, ale nezměnil jsem vlastní jmění. Snížil jsem zadluženst. Více o tom bude v příštím videu. Ale tohle je fajn, byl jsem schopen to uhradit. Nemusím vyhlašovat bankrot nebo něco takového. Ale řekněme, když dojde ke splacení tohoto úvěru, jsem ve stejné situaci. Tahle osoba, každý se trochu bojí po Bear Stearns a Lehman Brothers, řekne, nejsem připravený vám znovu obnovit úvěr. A vy jdete na úvěrový trh a nikdo jiný vám není ochoten poskytnout tento úvěr, ale vy si řeknete OK, mám tyhle rezidenční komerční hypotéky. A můžu je prodat. Jsou to docela likvidní cenné papíry. Likvidní cenné papíry znamenají, že pro ně existuje trh a můžete najít kupující, kteří jsou ochotni je koupit. Ale řekněme, že když to svým způsobem musíte udělat narychlo, v situaci prodeje pod cenou, musíte to udělat velmi rychle a každý se trochu bojí, řekněme, že za ně dostanete jen 9 miliard dolarů. Mají hodnotu 10 miliard dolarů nebo tak to tvrdíte. Ale pak když se je ve skutečnosti snažíte prodat na trhu, dostanete 9 miliard dolarů. ... A řekněme, že musíte také prodat své státní dluhopisy. Dostanete další miliardu. To vám dá 10 miliard dolarů. A potom můžete splatit tady tomu člověku. Nyní to začíná být zajímavé. Všimněte si, že se účetní hodnota mého vlastního jmění mohla trochu změnit. Protože jsem měl 10 miliard dolarů aktiv. A musel jsem je v podstatě snížit na 9 miliard dolarů, protože to je kolik jsem za ně dostal. Pojďme přepočítat naši novou účetní hodnotu. Pokud jsem společnost, pamatujte si, že tyto 4 miliardy bylo, kolik společnost řekla, že to má hodnotu, 2,5 miliardy dolarů bylo kolik řekl trh, že to má hodnotu. Mají 4 miliardy dolarů plus 1 miliardu dolarů, nyní máme 5 miliard dolarů v aktivech. A kolik jsou naše závazky? Máme 3 miliardy dolarů v úvěrech. ... A nyní bude účetní hodnota našeho vlastního jmění 2 miliardy dolarů. A jen když se nad tím zamyslíme, proč se naše účetní hodnota vlastního jmění snížila ze 3 miliard dolarů na 2 miliardy dolarů? Protože jsem si ve skutečnosti myslel, že tyhle komerční hypotéky měly hodnotu 10 miliard dolarů, ale když jsem je musel prodat skutečně rychle, dostal jsem za ně 9 miliard dolarů. V podstatě jsem musel snížit tahle aktiva a potom je prodat a proměnit je v hotovost. To je proč je účetní hodnota vlastního jmění nyní 2 miliardy dolarů. A teď si tady něčeho všimněte, účetní hodnota této rezidenční hypotéky kryté cenným papírem, alespoň co říká vedení banky, že její hodnota jsou 4 miliardy dolarů. Neměl jsem to vyškrtnout, napíšu to znovu. 4 miliardy dolarů, trh říkal 2,5 miliardy dolarů. Což je větší než celkové vlastní jmění. Pokud je tohle nulová hodnota, potom mám ve skutečnosti negativní vlastní jmění. Pokud má tohle hodnotu 2 miliardy dolarů místo 4 miliard dolarů, potom mám nulové vlastní jmění. Nyní se dostávám do velmi zajímavé situace. A zajímá mě, co se stane, když bude splatný Úvěr C. A to zjistíme v příštím videu. ...
video