Úvěrová krize
Úvěrová krize (10/19) · 12:02

Záchranný plán 6: získání účasti na vlastním jmění Banka je zachráněna získáním účasti na vlastním jměné od státního investičního fondu.

Navazuje na Současná ekonomika.
... Vítejte zpět. A udělal jsem tuhle rozvahu tak zmatenou, že myslím, že má smysl ji překreslit, trochu ji vyčistit. Jak vypadá naše nová rozvaha poté, co jsme se zbavili mnoha aktiv? ... Vše co nyní mám je trochu hotovosti, napíšu to, měl jsem 1 miliardu dolarů hotovosti. ... Napíšu tam m jako miliarda, abyste věděli. ... A jak víte, banka potřebuje hotovost k provozu. Nemůže použít všechnu svou hotovost ke splácení věcí. Protože potom nebude schopna provádět transkace se svými zákazníky nebo platit svůj nájem nebo poslat své vedení tryskáči, cokoli co potřebuje. Každopádně máte 1 miliardu dolarů hotovosti. Můžete si myslet, proč nepoužije svou hotovost, aby se zbavila části dluhu? Vždycky si musíte držet nějakou připravenou hotovost k podnikání. A ve skutečnosti se to nazývá pracovní kapitál. Ale zpět k tomuto videu. Máte 1 miliardu dolarů v hotovosti. A alespoň vedení této společnosti si myslí, že má rezidenční zajištěné dluhové obligace v hodnotě 4 miliard dolarů. A tohle je ta toxická věc, na kterou se zaměřuje vládní záchranný plán, který je ve svých rozměrech skutečně historický. A budu o tom více mluvit později. A co zbývá na straně závazků? Myslím, že jsem to nazval Úvěr C. Napíšu závazky červeně jen proto, že jsou špatné. Nejsou špatné, ale je to něco, co dlužíte, takže nejsou tak příjemné. Řekli jsme, že Úvěr C byl 3 miliardy dolarů. ... A potom kolik je vlastní jmění? Udělám to žlutě. ... Celková aktiva byla 5 miliard dolarů. ... Celková aktiva. Máte 3 miliardy v závazcích. Pokud věříte tomu, co účetní nebo vedení banky řeklo o svých aktivech, pokud se chcete chcete jen všeho zbavit. Pokud jste měli 5 miliard dolarů v aktivech, zbavili jste se jich, dostali jste 5 miliard dolarů, splatili jste úvěry v hodnotě 3 miliardy dolarů, zůstaly vám 2 miliardy dolarů. To je vlastní jmění. ... A jen pro připomenutí, kolik tam bylo akcií? Myslím, že původně jsem v prvotním videu nastavil, že máme 500 milionů akcií. Každá z těchto akcií je jedna 500 miliontina tohoto vlastního jmění. Podívejme se na to, jaká je účetní hodnota akcie? Bude to účetní hodnota 2 miliardy dolarů děleno 500 miliony. To jsou 4 dolary. ... Pamatujte si, nedávno to bylo 6 dolarů. Ale museli jsme vzít tyhle komerční hypotéky, o kterých jsme si mysleli, že mají hodnotu 10 miliard dolarů, ve skutečnosti měli nakonec hodnotu 9 miliard dolarů. Ztratili jsme 1 miliardu dolarů z naší účetní hodnoty. A 1 miliarda se převádí na 2 dolary z ceny akcie. To stačí. A třeba v této situaci je tržní hodnota akcie, v podstatě cena akcie, kdybyste si našli burzovní symbol této společnosti, je 1 dolar. Protože po všech Bear Stearns a Lehman Brothers je tohle trochu nervy drásající. A mají tady tu podezřelou věc. Musíme být opatrní. Pokud je tržní cena 1 dolar, co to říká o aktivech? Nebo co to říká o vlastním jmění? Jaká je tržní kapitalizace? Je to cena akcie krát počet akcií. V podstatě říkají, že tržní kapitalizace a je to obdoba tržní hodnoty vlastního jmění nebo co si trh myslí, jakou má vlastní jmění hodnotu. Je to 1 dolar krát 500 milionů akcií. Má to hodnotu 500 milionů dolarů. Nebo 0,5 miliardy dolarů. Trh ve skutečnosti říká, nemáte 2 miliardy dolarů vlastního jmění, máte jen půl miliardy vlastního jmění. A je to pravděpodobně proto, že si myslí, že tohle má hodnotu miliarda a půl. Teď to necháme stranou. Ale nyní se dostáváme k jádru problému. Dva z těchto úvěrů byly splatné, nikdo nebyl ochoten znovu obnovit úvěry nebo poskytnout jim nové úvěry. Společnost musela zrušit některá ze svých aktiv, aby splatila tyto úvěry. Teď je to konec hry. Máme Úvěr C. A řekněme, že Úvěr C je splatný. Říkají, věci jsou opravdu podezřelé, vaše aktiva jsou velmi podobná Lehman Brothers a Bear Stearns, neobnovíme vám váš úvěr. Jdete na úvěrový trh, snažíte se vydat dluhopisy, snažíte se dělat, cokoli můžete. Nikdo není ochoten vám poskytnout úvěr jen proto, že jsou všichni trochu vystrašeni. Co uděláte? Musíte splatit úvěry v hodnotě 3 miliardy dolarů. Prostě musíte. Protože vám není nikdo ochoten dát 3 miliardy dolarů. Řeknete z této hotovosti nemohu použít všechno. Pokud bych chtěl fungovat jen s nejnutnějším, třeba bych mohl dát 0,5 miliardy dolarů v hotovosti. Ale to vůbec mé situaci nepomůže. Protože mi stále bude zbývat 2,5 miliardy dolarů. Řeknete si, jsem v situaci, kdy musím prodat tyto zajištěné dluhové obligace. Nyní všechny mé modely a všechny mé předpoklady uvidí, zda byly alespoň trochu přesné. Pokud mají tyhle věci hodnotu 4 miliardy dolarů. Jdu a snažím se prodat své zajištěné dluhové obligace. Snažím se je prodat za cokoli, co za ně můžu dostat, protože je musím prodat. Není pro ně trh. Protože je mnoho lidí, kteří se jich chtějí zbavit, ale opravdu není nikdo, kdo má zájem je koupit. Možná tam ani není trh. Ale vy je chcete prodat. Rozhlásíte všem hedgeovým fondům a fondům soukromého kapitálu a všem bankám. A ptáte se, kdo chce koupit mé zajištěné dluhové obligace? A nějaká firma soukromého kapitálu přijde a řekne OK, myslím si, že tyhle věci jsou docela toxické, ale pravděpodobně nějakou hodnotu mají. Jsem docela optimistický ohledně trhu nemovitostí. A třeba za 10 let se mohou vrátit. Jsem ochoten vám dát za tyhle zajištěné dluhové obligace 1 miliardu dolarů. V podstatě jaká je tržní cena něčeho? Je to nejlepší cena, kterou je vám někdo ochoten za něco dát. Tržní cena tohoto, protože jste to všude nabízeli, šli jste na trh, šli jste ke každému, ke komu jste mohli, tržní cena za tohle je... V podstatě vám trh nabízí 1 miliardu dolarů za tuhle zajištěnou dluhovou obligaci. Co uděláte? Pokud ji prodáte za 1 miliardu dolarů, pomůže vám to? Pokud tohle prodáte za 1 miliardu dolarů, dostanete 1 miliardu dolarů, máte 1 miliardu dolarů v hotovosti, celkem máte 2 miliardy, ale to stále nesplatí váš úvěr. Stále zbankrotujete. A navíc vedení společnosti je velmi tvrdohlavé. Říkají, když to prodáme, zbankrotujeme. A myslím, že tohle je určitý druh prodeje pod cenou. ... Není to skutečná cena. Najednou poprvé v mé kariéře jsem dostal roční bonus 30 milionů dolarů, velmi jsem trhu věřil. Ale teď trh popírám. Říkám, jediný důvod, proč dostávám za tohle jen 1 miliardu dolarů je proto, že se všichni bojí. A tyhle věci, pokud by jen někdo držel dokud nebudou splatné, pokud by někdo jen držel tato aktiva po dobu 30 let, kdy bude splacené hypotéky, které jsou v tom obsažené, někdo by inkasoval zhruba 4 miliardy dolarů. Nebo možná při nejhorším 3,5 miliardy dolarů. Tohle nebudu dělat. Ale opravdu nemáte na výběr. Co se snažíte udělat je, že si říkáte, že vám někdo poskytne určitý druh úvěru. Půjčí vám krátkodobě peníze, jen abyste tohle mohli splatit. A já budu ochoten dát tohle jako záruku. Záruka úvěru je, že mi poskytnete úvěr a vezmete si tohle jako záruku a když úvěr nesplatím, necháte si aktivum. A to je vlastně to, co dělal Fed. Fed tradičně poskytuje úvěry jen pokud dáte něco opravdu pěkného jako záruku, něco jako pokladniční poukázky, v podstatě jen pokladniční poukázky. A stále si trochu z vaší záruky srazí. Jako když dáte Federální rezervní 1 dolar pokladničních poukázek, mohou vám poskytnout úvěry v hodnotě 0,80 dolarů. Ale v průběhu celé této úvěrové tísně, Fed uvolňoval a uvolňoval ve smyslu toho, co je ochoten akceptovat jako záruku. Ve skutečnosti Fed... neznám detaily, jak toxická aktiva byli ochotni brát jako záruku, ale začali to uvolňovat až k docela toxickým aktivům. Možná můžete získat úvěr. Ale teď to necháme stranou. Ale tohle je situace, které čelíme. Máte banku a ta je nucena nebo si uvědomuje, že je nucena do bankrotu. Ačkoli si myslí, že má pozitivní vlastní jmění. Můžete získat úvěr od Fedu nebo někoho jiného, pokud jsou ochotni vzát tenhle druh toxických věcí jako záruku. Předpokládejme, že pro tentokrát nejsou. Další možnost je, že můžete rekapitalizovat. Můžete získat někoho, kdo do firmy investuje. Můžete prodat vlastní jmění firmě a získat nějakou hotovost navíc, abyste splatili tento úvěr. Pokud dokážete někoho přesvědčit, že vaše firma bude mít v budoucnu opravdu větší hodnotu. Tohle je jen stresující situace. Jdete za nějakým státním investičním fondem a to je jen způsob, jak nazvat nějakou zahraniční vládu, která hromadí dolary, protože nám prodávají ropu nebo levné výrobky. Jdete za nimi a řeknete, podívejte, my jsme Goldman Brothers nebo jsme Lehman Sachs. Jsme tahle skvělá značka v bankovním odvětví, nechtěli byste mít část toho, co reprezentuje americký kapitalismus? A oni řeknou jistě, máme zájem investovat. Říkají, tržní cena je 1 dolar a myslíme si, že je to pravděpodobně trochu úzkostné, budeme ochotni vám zaplatit 1,5 dolarů za akcii. A nakoupíme, kolik potřebujete? Koupíme 2 miliardy akcií za 1,5 dolarů za akcii. Co se stane? Řekněme, že tento státní investiční fond koupí 2 miliardy akcií za 1,5 dolarů za akcii. Jak bude nyní vypadat rozvaha? 2 miliardy, 1,5 dolarů za akcii, to se rovná 3 miliardy dolarů. Nyní dostanete 3 miliardy dolarů v hotovosti, tohle budou 4 miliardy dolarů. Ale nemůžete dostat nic zadarmo, co se stalo? Zvyšují se vaše závazky? Ne, naše závazky se nezvýšily. Neposkytli nám úvěr Investovali do nás. V podstatě koupili akcie společnosti. Koupili 2 miliardy akcií. Jak se tohle zaúčtuje? Místo aby náš účet akcií byl 500 milionů akcií, to je kolik jsme měli akcií předtím, společnost v podstatě vytvořila 2 miliardy nových akcií. Nyní má společnost 2,5 miliardy akcií. ... A tady je něco zajímavého. Jaká je nová účetní hodnota akcií? Kolik jsou naše celková aktiva? 4 miliardy dolarů plus 4 miliardy dolarů, to je 8 miliard dolarů aktiv. Naše závazky jsou stále 3 miliardy dolarů. Nyní po investici je hodnota našeho podílu a můžete to svým způsobem nazvat post ocenění peněz neboli účetní hodnota, 5 miliard dolarů. 8 miliard dolarů mínus 3 miliardy dolarů. A jaká je nyní účetní hodnota našich akcií? 5 miliard dolarů děleno 2,5 miliardami dolarů, to jsou 2 dolary za akcii. ... A to je zajímavé. ... Je to někde mezi starou účetní hodnotou a cenou, kterou společnost zaplatila nebo zaplatil státní investiční fond, 1,5 dolarů za akcii. Uvědomil jsem si, že už mi zase nezbývá čas, budu v tomhle pokračovat v příštím videu.
video