Úvěrová krize
Úvěrová krize (11/19) · 10:25

Záchranný plán 7: Banka jde do konkursu Co se stane, když nedojde k účasti na vlastním jmění a banka jde do konkursu.

Navazuje na Současná ekonomika.
... Příklad banky, kterou jsme se zabývali... Svým způsobem to děláme v reálném čase. A já jsem to dělal v reálném čase. Vlastně jsme ukázali, jak došlo k záchraně této banky. A byla zachráněna státním investičním fondem. Protože, když byla splatná tahle poslední část dluhu, nemohla prodat své zajištěné dluhové obligace za tolik peněz, aby splatila dluh. Takže jen vydržela a neprodala své zajištěné dluhové obligace. Nemohla získat žádný další úvěr, aby splatila tento úvěr. Ale byla schopna přesvědčit nějaké cizince, kteří byli okouzleni značkou této instituce amerického kapitalismu. Byli ochotni koupit nějaké akcie v této společnosti a v podstatě ji zachránit. V příkladu jsme měli 500 milionů akcií. Společnost vydala další 2 miliardy akcií. Prodala je za 1,5 dolarů za akcii. A dostala za ně 3 miliardy dolarů. A tak jste měli 3 miliardy dolarů v hotovosti. Předtím jsme měli 1 miliardu dolarů, nyní máme 4 miliardy dolarů. Mohli jsme splatit úvěr se 3 miliardami dolarů v hotovosti a zůstala nám 1 miliarda dolarů. A nyní by tahle společnost měla... pokud máte 1 miliardu dolarů v hotovosti a 4 miliardy dolarů zajištěných dluhových obligací, myslela by si, že má 5 miliard dolarů aktiv. Pokud mají tyhle skutečnou hodnotu 4 miliardy dolarů. Nemá závazky, má 5 miliard dolarů vlastního jmění. Všimněte si, že vlastní jmění se nezměnilo. Když vezmeta nějaká aktiva a dostanete hodnotu aktiv,kterou si myslíte, že mají a splatíte některé závazky, nezmění to hodnotu vašeho vlastního jmění. Ale co se stalo nyní? Tohle jen proto, abychom byli seznámeni s nějakou terminologií. Tahle společnost je nyní naprosto oddlužena. Protože nemá závazky, nemá dluh a její aktiva se rovnají jejímu vlastnímu jmění. A zjistíte, že mnoho společností, které začínají a technologické společnosti, mnoho z nich má velmi malý dluh. A tak jsou naprosto oddluženi. V každém případě tohle bylo jen na okraj. Ale tohle byl příklad, jak může být společnost zachráněna. A kdo zde tratil? Akcionáři tratili. Protože předtím existovalo jen 500 milionů akcií, které rozdělili vlastní jmění. A nyní existuje 2,5 miliardy akcií k rozdělení tohoto vlastního jmění. Účetní hodnota akcií, pokud věříte, že tyhle mají opravdu hodnotu 4 miliardy dolarů, klesla ze 4 dolarů na 2 dolary. A myslím, že tohle je důležité. Protože jsem předtím zmínil, že tržní cena, když kupujete nebo prodáváte... je to jen transkace mezi jinou osobou, která držela tu akcii. Jak to ovlivní společnost? Společnost to ovlivní, když společnost potřebuje získat více peněz. A to se stalo v tomto příkladu. Společnost musela získat více peněz. Musela jít třeba za Singapurským státním investičním fondem. A řekla vládo Singapuru, investujte do nás prosím, kupte si nějaké naše akcie. A když vláda Singapuru nebo jiný investor chce koupit nové akcie, použije tržní hodnotu za jakou se akcie obchoduje jako dobrou referenci toho, kolik můžete za tyhle akcie zaplatit. Častokrát je to zoufalá situace a tahle osoba vás svým způsobem zachraňuje, zaplatí pod tržní cenou. Ale někdy, když řeknou, tohle je šťastná příležitost získat tak velký počet akcií a v podstatě převzít kontrolu nad společností, mohli bych trochu připlatit. Zaplatím 2 dolary za akcii, což je trochu více než tržní hodnota v danou dobu, což byl 1 dolar. Každopádně to je proč, je tržní cena něčeho na sekundárních trzích, kde se akcie obchoduje jen mezi lidmi, kteří nejsou spojeni se společností, proč je důležitá. Protože, když potřebuje společnost získat peníze, používá se jako přiměřená tržní hodnota akcií společnosti. V každém případě tohle byla situace, kdy byla společnost zachráněna. Ale co se stane v situaci, kdy není zachráněna? Udělejme ji. Řekněme, že nikdy nedošlo na státní investiční fond. Tohle smažu. ... Aktiva. Měli jsme 1 miliardu dolarů v hotovosti. ... A máme tyto 4 miliardy dolarů zajištěných dluhových obligací. ... Celkově 5 miliard dolarů. Závazky. Měli jsme Úvěr C, který je splatný na 3 miliardy dolarů. A potom jste měli vlastní jmění, což jsou vlastně celková aktiva mínus závazky. To jsou 2 miliardy dolarů. A to je rozděleno mezi 500 milionů akcií. A to vám říká, že účetní hodnota akcie jsou 4 dolary. ... Nebudeme se teď zabývat tím, jaká je tržní hodnota akcií. Řekněme, že poptávají všude možně. Všechny tyhle státní investiční fondy vyhořely, protože minulý rok investovali do Citibank a akcie jen pokračují v poklesu. Investovali do Merril Lynch a jim podobných a stále to pokračuje v poklesu. Jsou vyhořelé. Nechtějí být ten poslední, komu to zbyde. Není nikdo, kdo by byl ochotný investovat do vlastního jmění. Jen to uspíšilo problém. Tito lidé, Úvěr C, řeknou, nedáme vám nový úvěr, nemůžete platit tenhle úvěr, protože i kdybyste prodali tyto zajištěné dluhové obligace, dostanete za ně jen 1 miliardu dolarů. Takže vás přinutíme k bankrotu. A tak dochází k bankrotu. Když porušíte, nazvěme to dohody, s jedním z lidí, kteří vám půjčili peníze. Dohody říkají, pokdu nesplatíte úvěr v rámci této doby nebo se nestane něco jiného s vašimi financemi, jste prohlášen za platebně neschopného a jdete do konkursu. A co se stane v konkursu? V konkursu převezme konkursní soud nucenou správu nad všemi vašimi aktivy. ... Řeknou OK, tohle je, co vlastníte. A nyní nebudeme zabíhat do detailů. Možná udělám celou řadu videí o detailech konkursu. Můžete získat nějaký druh úvěru, který vám pomůže pokračovat v podnikání. protože lidé si musí uvědomit, zda budou jen restrukturalizovat vaše závazky. Nebo vás jen zlikvidují? Již nejste životaschopná entita. V každém případě konkursní soud vás převezme. A řekněme, že vás zlikvidují. Rozdělí vás mezi akcionáře, lidí, kterým dlužíte peníze. Ve skutečnosti neříkejme, že vás zlikvidují. Řekněme, že všichni souhlasí s tím, že tahle značka má velkou cenu. Jakkoli ji nazveme, Goldman Lynch nebo Lehman Sachs. Cokoli je naše značka, má velkou cenu. Nikdo nechce, aby zmizela. Co se stane, když jdete do konkursu? Věřitelé dostanou jako první nárok na všechno. Jeden způsob, jak o tom přemýšlet je, že Úvěr C získá jako první nárok na aktiva. A potom cokoli zbývá jde držitelům vlastního jmění. Řekněme, že lidé od Úvěru C řeknou, chceme tuto banku zachovat jako pokračující entitu. Ale co chceme udělat je, že jen chceme vyhodit tyhle zajištěné dluhové obligace. Konursní soud řekne OK, zlikvidujeme tyhle zajištěné dluhové obligace jen proto, že všichni souhlasí, že jsou opravdu podezřelé. Prodají je a dostanou za ně jen 1 miliardu dolarů. ... Nyní máme 2 miliardy dolarů aktiv. Jsou to v podstatě 2 miliardy dolarů v hotovosti. ... To je vše, co tam je. Plus pravděpodobně je v tom nějaká budova. Kterou zde neuvádíme. Ale je tam značka. Tomuhle člověku se dluží 3 miliardy dolarů. Říká OK, fajn, víte co udělám? Nechám tuhle společnost fungovat. Dluží mi 2 miliardy dolarů. Nechám v ní ty 2 miliardy dolarů. Ale co získám jsou v podstatě všechny nové akcie společnosti. Co vlatsně konkursní soud udělá, že vytvoří novou právnickou osobu. A vloží do ní všechna tato aktiva. A potom vydají dalších 100 milionů akcií. V podstatě vytvořili novou entitu, kde nová entita má 2 miliardy dolarů aktiv, 2 miliardy dolarů hotovosti. A řekněme, že nemá dluh. Nebo ve skutečnosti třeba tito lidé řeknou, dokonce vám dáme nějaké peníze. Ne, nechci v tom dělat zmatek. Řekněme, že nemáte dluh. Máte 2 miliardy dolarů vlastního jmění. ... A řekněme, že tam je 100 milionů akcií. Účetní hodnota nových akcií je 20 dolarů za akcii. A můžete říct, to je skvělé. Někdo mohl tyhle akcie získat za cokoli, za co jsem řekl, že se obchodovali předtím. Mohli je předtím získat za 1 dolar za akcii, nyní mají hodnotu 20 dolarů za akcii. Ale ne, to není ten případ. Ve skutečnosti je to strašné. Tyto akcie, akcie té staré společnosti mají nulovou hodnotu. Protože když jste tu společnost zlikvidovali nebo když jste se alespoň snažili společnost zhodnotit, nezlikvidovali jsme ji. Protože říkáme, že stále chceme, aby společnost nadále pokračovala. Ale říkáme, že hodnota společnosti jsou jen 2 miliardy dolarů. Tomuhle člověku se dluží 3 miliardy dolarů. Řekne, víte co? Měl bych dostat celou společnost. A stále nedostávám vše, co si zasloužím. Ale dostanu celou společnost. V podstatě kdokoli poskytl Úvěr C, všechny tyto akcie jsou nyní jeho akcie. A držitelé vlastního kapitálu byli vymazáni, staří držitelé vlastního kapitálu. Tyhle akcie jsou nula. Tohle je zajímavý příklad, protože jsem na CNBC viděl lidi, kteří tvrdili, že je to dobrý obchod, mohli bysme koupit akcie Lehman Brothers za 1 dolar. Ale to není ten případ. Řeknou, že Lehman Brothers má všechna tahle aktiva a ty nikdy úplně nezmizí. To může být do určité míry pravda. Ale aktiva Lehman Brothers by měla být větší než jejich závazky, což znamená, že jejich vlastní jmění má ve skutečnosti zápornou hodnotu. Ten 1 dolar není skvělý obchod. Pokud jste si opravdu mysleli, že se Lehman Brothers v dlouhodobém horizontu vrátí, co jste mohli chtít udělat, stát se nějak jedním z majitelů jejich dluhopisů. A potom až bude v konkursu, na druhé straně úpadku byste mohli skončit s akciemi nové banky, jakkoli se jmenuje. Goldman Brothers nebo tak nějak. V každém případě jsem si uvědomil, že mi vypršel čas. V příštím videu to dám všechno dohromady a ukáži vám, proč náš finanční systém mrzne. A také o jaký se vláda pokouší záchranný plán. Uvidíme se v příštím videu.
video