Úvěrová krize
Úvěrová krize (15/19) · 10:44

Záchranný plán 11: Proč mohou mít tyhle zajištěné dluhové obligace nulovou hodnotu Proč může mít zajištěná dluhová obligace nulovou hodnotu, i když je zajištěná

Navazuje na Současná ekonomika.
... Vláda mluvila hodně o tom, že těchto 700 miliard dolarů nemusí být jen bianko šek, že ve skutečnosti nakupujeme aktiva. A kdo ví, třeba na těch aktivech i vyděláme. A naznačil jsem a ostatní naznačili, že je to velmi nepravděpodobné, protože tato aktiva pravděpodobně nemají takovou cenu, kterou za ně vláda zaplatí. A někdo by mohl namítnout, že dokonce některá z nich mají nulovou hodnotu. A dostal jsem nějaké dopisy a slyšel jsem jiné lidi ve zprávách, kteří se skutečně ptali, jak mohou mít nulovou hodnotu? Jsou kryté hypotékami, které jsou kryté domy, které jsou bankovní zárukou. Odtud bankovní záruka pochází, zajištěné dluhové závazky. V tomto videu udělám, doufám, že poměrně jednoduchý příklad, abych vám ukázal, proč některé z těchto zajištěných dluhových závazků mohou mít velmi malou nebo třeba žádnou hodnotu. Udělejme něco jednoduchého. Nebudeme mluvit o milionech domů, budeme mluvit o 10 domech. Řekněme, že bych měl vytvořit velmi malý hypoteční dluhopis. V podstatě rozděluji 10 hypoték. Ne? Řekněme, že každá hypotéka je 1 milion dolarů. Řekněme, že je to 10 krát 1 milion navíc. 10 krát 1 milion dolarů. A tyhle hypotéky dávám lidem, aby si koupili 10 domů v hodnotě 1 milion dolarů. Ne? Vytvořil jsem korporaci, entitu se speciálním účelem kvůli tomuto hypotečnímu dluhopisu, na vytvoření těchto zajištěných dluhových obligací. ... Tohle je moje společnost, vytvořím její rozvahu. Co jsou aktiva? Mám 10 hypoték krát milion, takže mám 10 milionů dolarů v úvěrech, v podstatě 10 milionů dolarů v hypotékách. A jsou zajištěné nebo kryté domy, které byly nakoupeny na tyhle hypotéky. 10 milionů dolarů v hypotékách, 10 milionů dolarů navíc, ne? Jak je tato entita se speciálním účelem... nazveme ji S.P.E.... jak je tato S.P.E. financována? Zejména je financována lidmi, kteří nakupují zajištěné dluhové obligace. A zajištěné dluhové obligace jsou vlastně dluh, který se používá k financování těchto hypoték. A co je na zajištěné dluhové obligaci zajímavé... viděno u hypotečního dluhopisu, jen bych dal těchto 10 milionů dolarů hypoték a potom bych v této korporaci jen vydal tisíc akcií. A tak by každá akcie měla 1/1000 této hodnoty, ne? To je hypoteční dluhopis. Ale u zajištěné dluhové obligace, jsem to rozdělil do kbelíků. Co dělám je, že si půjčuji 3 tranše. Jen to nazveme kbelíky. ... Jdu za nějakými lidmi a půjčím si, nevím, z těch 10 milionů dolarů, které jsem řekl, že jste půjčili, půjčím si... nevím, řekněme vymyslím si číslo 5 milionů dolarů. 5 milionů dolarů od těchto lidí a tohle jsou přednostní věřitelé. V podstatě oba tyto věřitelé musí být zničení, než bude poškozen tento člověk. Poškozen jen znamená, že dostanete méně peněz než jste půjčili, ne? Půjčil jsem si od někoho jiného 5 milionů dolarů a budu jim platit nejnižší úrokovou sazbu, protože tohle je nejbezpečnější kbelík. Zamyslete se nad tím takto. Řekněme, že těchto 10 hypoték... řekněme, že dostávám 8%. A řekněme, že platím... nakreslím to... dávají mi 5 milionů dolarů. Řekněme, že tomuhle člověku zaplatím 5%. A proč jsou ochotni přijmout nižší úrokovou sazbu? Protože v podstatě jakékoli nesplacení závazku na této straně zasadí ránu těmto dvěma kbelíkům dříve, než zasadí ránu těmto lidem. Tohle bude pravděpodobně velmi bezpečný dluhový nástroj. A více o tom budu mluvit za chvilku. A řekněme, že si půjčím další 4 miliony dolarů od nějakých dalších lidí. Dali mi 4 miliony dolarů. Musím jim platit trochu vyšší úrok. Musím jim platit úrok 6%, ne? A potom nakonec si půjčím další 1 milion dolarů. Půjčuji si 1 milion dolarů od lidí, kteří jsou ochotni podstoupit největší riziko. Pokud dojde tady k nějakému nesplácení závazků, tito lidé budou zničeni dříve, než se to dotkne těchto lidí. A ve skutečnosti můžeme zjistit odpovídající částku úroku, ne? Kolik peněz za měsíc přichází, než kdokoli přestane plnit závazky? Podívejme se na to. Dostávám měsíčně 800 000 dolarů. To je příliv peněz. A potom odliv peněz. Musím těmto lidem zaplatit 5 milionů krát 5%. To je 250 000 dolarů. To je kolik platím téhle tranši. 250 000 dolarů. A potom 4 krát 6%. To je 240 000 dolarů, mínus 240. To je kolik, 800 mínus 490. Potom mi zbývá 310 000, ne? V podstatě můžu této tranši ročně zaplatit 310 000 dolarů. Ve skutečnosti získají 31% úrok. A to zní skvěle. To je proč se to nazývá equity tranše u zajištěné dluhové obligace, protože tito lidé podstupují největší riziko. Ale hádejte co. Pokud dojde k nějakému nesplacení závázků, tito lidé budou zničeni jako první. A jen, abych tento příklad vyjasnil, uděláme to velmi jednoduché, protože si to můžete vymodelovat a předpokládat nějaký druh platby předem, atd. Dovolte mi, abych tohle tady zrušil. Řekněme, že za rok polovinu hypoték, nevím, budou lidé refinancovat nebo se přestěhují nebo prodají svůj dům nebo něco takového. Jen svou hypotéku zaplatí předem. Řekněme za rok. Překreslím tuhle rozvahu za rok. Za rok řekněme 5 z těchto dlužníků... tohle je o rok později. Fialová je barva, kterou jsem použil pro rok později. O rok později polovina těchto dlužníků jen refinancuje nebo prodá své domy. A tak musí splatit jen 5 milionů dolarů, ne? Dostaneme 5 milionů dolarů. Dám to na stranu aktiv rozvahy, ne? Tohle jsou aktiva. ... Je zde řada videí o aktivech a závazcích a rozvahách, pokud vás tohle mate. A v téhle společnosti není žádné vlastní jmění, že? Protože aktiva mínus závazky jsou vlastní jmění. A udělal jsem to, protože tohle jsou entity se speciáním účelem. Jejich účel je strukturovat tyto cenné papíry. Jejich účel skutečně není být nepřerušeným provozem s čistým příjmem, ačkoli tam pravděpodobně bylo vlastní jmění v bance, která tohle vytvořila, ale všechno to vzala. ... OK, řekli jsme, že polovina lidí refinancuje. Tito lidé byli skvělí. Mělo cenu jim dát peníze, protože splatili celé své úvěry. Ale hádejte co? Druhá polovina lidí by si zasloužila název mající nižší kvalitu a nesplatitli závazky. A musíme je o rok později zabavit, ne? Ale všechno není ztracené, že? Neztratili jsme 5 milionů dolarů, které jsme půjčili těmto dalším 5 milionům lidí, protože měli domy, ne? Tohle jsou zajištěné dluhové obligace. Jsme schopni vzít si jejich domy. Naneštěstí je realitní trh opravdu slabý a řekněme pro účely argumentace, že si vezmeme těchto 5 domů od těchto lidí, kteří neplatili. 5 platilo, 5 neplatilo. Vezmeme těm 5, kteří neplatili, domy. A řekněme, že když je prodáme, jsme schopni dostat jen, nevím, 60% z těchto domů. 60% z 5 milionů dolarů. V podstatě jsme schopni získat 3 miliony dolarů za tyto domy, které jsme zabavili. ... Kolik jsou všechna naše aktiva o rok později? Máme 5 milionů dolarů v hotovosti od lidí, kteří byli slušní a splatili své hypotéky. A potom máme 3 miliony dolarů od lidí, kterým jsme domy zabavili. A potom jsme dostali jen 60% z původní kupní ceny domů. Získali jsme to zabavením. To dává smysl, protože úvěr se stává napjatějším a je to tvrdý hypoteční trh a všechny tyto domy byly na jižní Floridě nebo v Las Vegas. Ale se stane nyní? Opravdu nění důvod, aby tato entita existovala, protože všichni splatili. Neexistují stále příjmy proudící do a z entity. V podstatě jen tuto korporaci rozpustíme a dáme každému, co mu náleží. Tenhle člověk z toho dostane podíl jako první, ne? Měl nejnižší úrokovou míru za to, že podstoupil nejnižší riziko. Tady tenhle člověk, nakreslím ho zeleně, protože je dobré ho mít. Tahle tranše zde, dostane celých 5 milionů dolarů. To je skvělé. Dostal 5% úrok a dostal všechny své peníze zpět. To zní skvěle. Dosud vypadají zajištěné dluhové obligace bezpečně. Ale co tahle další tranše, tenhle člověk se 4 miliony dolarů. Ten nezní tak skvěle, že? Člověk se 4 miliony dolarů, to je kolik se mu dluží, to je kolik v podstatě půjčil entitě se speciálním účelem. Tahle tranše zajištěných dluhových obligací ve výši 4 miliony dolarů. Dluží se mu 4 miliony dolarů, ale hádejte co? Poté, co zaplatíte tomuhle člověku 5 milionů dolarů, zbývají jen 3 miliony dolarů. Tenhle člověk jen dostane 3 miliony dolarů. Za každé 4 dolary, které půjčil, dostane jen 3 dolary. Tenhle člověk dostane 0,75 z dolaru. ... Tohle je 7. Napsal jsem sedmičku jako Evropan. ... Ale co se stane s touto equity tranší, s tímto člověkem zde? Tohle je 1 milion dolarů, ne? Myslel si, že byl génius. Půjčil tyhle peníza a dostával úrok 31%. Znělo to dobře a upřímně banka pravděpodobně nebyla schopná to nikomu vyložit, protože penzijní fondy a mnoho zahraničních vlád nakupují jen bezpečnější aktiva, ne? Tohle je věc, která pravděpodobně leží v řadě rozvah investičních bank. Tohle jsou zapáchající, toxická aktiva, o kterých lidé mluví. A hádejte co? Na zaplcení tomuhle člověku s 1 milionem dolarů níc nezbývá. Tomuhle člověku jste zaplatili 5 dolarů. Tenhle člověk dostal 0,75 z dolaru, ne? Bylo mu to sníženo o 1 milion dolarů. A potom tahle poslední tranše nedostane nic. Otázka je, zda tyto zajištěné dluhové obligace v rozvahách banky jsou tyto zajištěné dluhové obligace? Jsou podílem na tranši dluhu, pokud ano, jsou velmi bezpečné. Ale tvrdil bych, že v takovém případě se je pravděpodobně banky nechystají vyložit tak rychle nebo mohou pravděpodobně najít kupce. Jsou to tyto tranše, kdy v tomto případě mohou mít hodnotu 0,75 dolaru, ale víte, že i za 0,75 dolarů pokryjete náklady? Třeba mají hodnotu 0,60 dolaru z dolaru, třeba jsou dobrý obchod. Nebo je to tahle věc? A pokud je to tahle věc, potom opravdu nemají žádnou hodnotu, alespoň ne v příkladu, který jsem ukázal. ...
video