Úvěrová krize
Úvěrová krize (16/19) · 10:28

Záchranný plán 12: transakce Lone Star Příklad transakce zahrnující zajištěné dluhové obligace ze skutečného světa.

Navazuje na Současná ekonomika.
... Mám tendenci dělat mnoho videí se zjednodušenými příklady a zaokrouhlenými čísly. Ale pojďme se ponořit do reality a skutečně analyzujme opravdovou transkaci, která se stala. Jen na ukázku, že některé z těchto zajištěných dluhových obligací se prodávají za méně, než kolik za ně lidé zaplatili nebo co bylo uvedeno v účetních knihách. A i ta cena má ve skutečnosti pravděpodobně nižší hodnotu, než kolik člověk opravdu zaplatil. Zanalyzujme tohle a potom vás nechám udělat si vlastní závěry. Tohle byla tisková zpráva. Tohle je část tiskové zprávy Merrill Lynch vydané 28. července 2008. A jen si pamatujte, že právě dokončili vykazování zisku, ano? K 30. červnu. To je, kdy dělají snímek svých účetních knih. Mějte to na paměti. Ano? Říká, že 28. července 2008 Merrilly Lynch souhlasí prodat 30,6 miliard dolarů hrubé nominální hodnoty amerických cenných papírů krytých aktivy (ABS) s nejlepším zajištěním zajištěných dluhových obligací pobočce Lone Star Funds. Tohle je důležité. Co je těch 30,6 miliard dolarů? Je to číslo, které za ně buď původně Merril Lynch zaplatil nebo částka, na kterou původně tyto zajištěné dluhové obligace ohodnotili. 30,6 miliard dolarů hrubé nominální hodnoty amerických nejlépe zajištěných. To zní bezpečně. Nejlépe zajištěné cenné papíry kryté aktivy... zajištěné dluhové obligace... nyní víme mnoho o zajištěných dluhových obligacích, zajištěné a obligace... pobočce Lone Star Funds. Tohle je texaská firma se soukromým kapitálem. Podtrhnu to zeleně, protože si myslím, že ví, co dělají. Za nákupní cenu 6,7 miliard dolarů. Jen ten první řádek, jen velmi povrchně předtím, než uděláme nějakou další skutečnou analýzu, si všimněte, že najednou tam bylo aktivum, o kterém někdo tvrdil, že má hodnotu 30,6 miliard dolarů. A nyní to prodávají firmě se soukromým kapitálem za 607 miliard dolarů. Co je náhrada za tohle aktivum? Jen povrchně? A trochu se na to podíváme a uvědomíme si, že náhrada je daleko horší než tohle. Jsou schopni prodat za 6,7 dolarů něco, o čem si původně mysleli, že má hodnotu 30,6 dolarů. To je 0,22 dolaru z dolaru. To je alespoň podle toho, co znamená první věta, to je 0,22 dolaru z dolaru. Alespoň ve vztahu k původní částce, na kterou byla tahle aktiva zaúčtována. Na konci druhého čtvrtletí roku 2008. Všimněte si, konec druhého čtvrtletí roku 2008 byl před 4 týdny vzhledem k této tiskové zprávě. To je 30. června, před 4 týdny. Ne že se to může stát za 4 týdny. Na konci druhého čtvrtletí roku 2008 byly tyhle zajištěné dluhové obligace uskutečněny za 11,1 miliardy dolarů. Tohle je zajímavé. Merril Lynch v jednom místě, pravděpodobně minulý rok měl aktiva ve svých rozvahách za 30,6 miliard dolarů. Také si uvědomili, že jsou to zapáchající aktiva. A řekli, musíme, abychom byli nějak upřímní, trochu tahle aktiva odepsat. A všimněte si, že je nechtějí odepsat příliš moc, protože když je odepíšou příliš, nikdo další nebude chtít do Merril Lynch investovat. Nebo by třeba řekli, že Merrill Lynch ani nic nezbývá. Ale v určitém okamžiku řekli, víte, budeme s trhem falešně upřímní. A tyhle věci, které měli hodnotu 30,6 miliard dolarů, jim odepíšeme na 11,1 miliard dolarů. To museli vzít... když to udělali v jednom období, nevím, kolik období jim trvalo uvědomit si, že tohle aktivum za 30,6 miliard dolarů mělo skutečnou hodnotu 11,1 miliard dolarů... ale v těchto obdobích by měli vzít... co je tohle? Odepsaných 29,5 miliard dolarů. Ne? A udělali to, aby vypadalo falešeně upřímně, že aktivum má hodnotu 11 miliard dolarů. Ale ohodnotili ho na 11 miliard dolarů. A o 4 týdny později to prodali za 6,7 miliard dolarů. Cokoli měli v účetních knihách... pokud se týká tohoto aktiva... cokoli bylo v jejich účetních knihách 1. července nebo 30. června, co dostávají jako náhradu vzhledem k tomuhle? Dostávají 6,7 miliard dolarů za něco, co jen před 4 týdny... mnoho se během 4 týdnů nestalo. Jejda. 11,1 dolarů a potom to můžu smazat. Dostali 0,60 dolaru z dolaru vzhledem k tomu, co měli ve svých účetních knihách 30. června. Ne? To je 0,60 dolaru náhrada vzhledem k tomu jakou si mysleli, že to má hodnotu před 4 týdny. A potom říkají v souvislosti s tímto prodejem Merrill Lynch zaznamená odpis. V podstatě jsme nyní tuhle věc prodali. Teď se musíme vlastně vyrovnat s realitou. A tak zaznamenali odpis 4,4 miliard dolarů před zdaněním. A co je 4,4 dolarů? Je to rozdíl mezi tím, jakou si mysleli, že to má hodnotu, mezi 11,1 miliardy dolarů, a tím jakou to nakonec mělo hodnotu neboli 6,7 miliard dolarů. ... Co je zde zajímavé, že tím špatné zprávy nekončí. Můžete si myslet, že už je to špatné dost. Byli schopni dostat jen 0,22 dolaru z dolaru za něco, co původně ohodnotili na 30,6 dolaru nebo co před 4 týdny ohodnotili na 11,1 miliardy dolarů, ne? A nemyslím si, že získali mnohem víc informací. Myslím, že jen zapsali těch 11,1 miliard dolarů 30. června, protože to bylo pravděpodobně vhodné číslo. Konec s odepisováním, aby to vypadalo jako, že věci odepisujete. Ale ne moc odpisů, aby se lidé příliš nevyděsili. Ale tohle je zajímavá část. Tento odstavec mluví trochu o míře rizika a můžeme se k tomu dostat. Kdybych hovořil o tomhle, mohl bych mluvit dalších 20 minut. Ale pojďme na poslední odstavec, který se skrýval v tiskové zprávě. A tohle je skutečně jádro věci. A tohle vám, myslím, dá představu o hře skořápky, kterou se finanční odvětví snaží s lidmi hrát. Merrill Lynch poskytne kupujícímu finance zhruba do výše 75% kupní ceny. Lone Star Funds to kupují za 6,7 miliard dolarů, ale 75% z toho je úvěr od Merrill Lynch. Kolik půjčují? 6,7 krát 0,75. Půjčují zhruba 5 miliard dolarů. Ne? Merrill Lynch půjčuje 5 miliard dolarů... tahle barva se mi nelíbí... 5 miliard dolarů. Lone Star říká, tyhle věci tak zapáchají, zaplatíme za ně jen 6,7 miliard dolarů. A ve skutečnosti zapáchají ještě více. Abych je vůbec koupil, nechci je ani koupit za své peníze. Budete mi muset většinu peněz půjčit, abych to aktivum koupil. A ani tohle by nebylo tak špatné, kdybyste jen půjčili Lone Star. A když jednoho dne Lone Star... pokud tahle aktiva nemají žádnou hodnotu, můžete stále jít po jiných aktivech Lone Star, ne? Kdybyste mohli jít po Lone Star obecně, třeba tenhle úvěr není tak šílená věc, protože třeba Lone Star má mnoho aktiv. Nevím. Ale mám dojem, že jsou docela velká private equity firma. Tohle je jen sypání soli do ran. Museli jste dát úvěr těm lidem z Lone Star. Regres tohoto úvěru... regres je v podstatě, co můžete získat, pokud se osoba rozhodne nesplácet úvěr... regres tohoto úvěru bude omezen aktivy kupujícího. ... Kupující nebude vlastnit jiná aktiva než ta prodaná na základě této transkace. V podstatě co Lone Star udělal, protože Lone Star vlastní aktiva jiná než toto aktivum, které nyní kupuje. Hádám, že je vlastní. Je to skutečná private equity firma. Co pravděpodobně udělali, že vytvořili korporaci, která nevlastní nic jiného, že? Pokud nebudou splácet, nic nezůstane. Vytvořili korporaci a financují ji 1,7 miliardami dolarů. V podstatě Lone Star vložili 1,7 miliard dolarů do Lone Star Funds. Pobočka... pobočka je pravděpodobně korporace, kterou vytvořili. Tohle je pobočka vytvořená Lone Star. Lone Star do toho vložila 1,7 miliardy dolarů. Merrill Lynch této pobočce půjčil 5 miliard dolarů. A potom tato pobočka koupí nebo-li Merrill Lynch je schopen odlehčit tuto pobočku o 6,7 miliard dolarů. A tohle je entita se speciálním účelem, pokud jsem o ní někdy slyšel. Protože její účel je speciální... v podstatě proto, aby Merrill Lynch odečetl něco ze svých účetních knih a nemusel to úplně odepisovat. Zamyslete se nad tím, co se děje. Řekněme, že tato aktiva mají nulovou hodnotu. Řekněme, že jsou naprosto bezcenná. V předcházejícím videu jsem vám ukázal, proč tohle může být stejný případ. Jaká bude ztráta pro Lone Star? Lone Star nebude muset splatit 5 miliard. Právě jsme řekli, že kupující nebude vlastnit jiná aktiva než ta, která jsou prodávána na základě této transakce. A regres jsou pouze tato aktiva, ne? Když nesplatí úvěr, jediné, co může Merrill Lynch dělat, že si vezme zpět tato bezcenná aktiva. A potom co se stane? Potom Lone Star ztratí jen 1,7 miliard dolarů. Nebo ještě lépe, co když tato aktiva mají hodnotu jen 1,7 miliard dolarů? Ne? Zamysleme se nad tímto příkladem. Řekněme, že tato aktiva mají hodnotu 1,7 miliard dolarů. A Lone Star řekne, víte, necítíme se na splácení tohoto 5 miliardového úvěru. Co se stane? Merrill Lynch si vezme zpět jen tato aktiva za 1,7 miliard dolarů. Co je nevýhoda Lone Star? 1,7 miliard dolarů. Kolik za to platí? V podstatě platí 1,7 miliard dolarů a svým způsobem sdílejí možné zisky mezi 1,7 a 5 dolary. Skutečně pokud si myslíte, že platí 1,7 dolaru nebo i trochu více, co Lone Star riskuje? 1,7 dolaru. 1,7 miliard dolarů děleno... jaká byla původní pomyslná hodnota tohoto aktiva? Platí 0,60 dolaru z původní pomyslné hodnoty. A co platí vzhedem k tomu, co Merrill Lynch řekl svým akcionářům o tom, jakou mělo toto aktivum hodnotu před 4 týdny, před touto tiskovou zprávou? Platí 0,15 dolaru z dolaru. Každopádně tohle je příklad ze skutečného světa. Tohle jsem si nevymyslel a upřímně si nemyslím, že bych vymyslel něco tak výstředního. Ale doufám, že máte představu, co se skutečně v reálném světě děje.
video