Úvěrová krize
Úvěrová krize (17/19) · 10:59

Záchranný plán 13: Má záchranný plán šanci fungovat? Může záchranný plán fungovat?

Navazuje na Současná ekonomika.
... Nechme všechny problémy morálního hazardu a všechny otázky spravedlnosti stranou. A jen se důkladně zamysleme, zda tento záchranný plán může fungovat. Protože upřímně, pokud nefunguje, potom je to rozhodně něco, čeho bychom se všichni měli obávat. A i když funguje, myslím, že byste se měli obávat problémů s morálním hazardem. Ale řekněme, že tohle je Banka A, podezřelá Banka A. A má... na levé straně jsou její aktiva. A tohle jsou její závazky. ... A tak má, alespoň ve svých účetních knihách, účetní hodnotu zajištěných dluhových obligací 5 miliard dolarů. A co vláda nyní říká, že Banka B poskytla Bance A tento úvěr. Banka B jim poskytla 8 miliard dolarů, které třeba musí být splacené příští měsíc. A velká obava je, že se Banka B vyděsí a když bude tento úvěr za měsíc splatný, neposkytne jim Banka B nový úvěr nebo neobnoví úvěr. Budou si jen chtít vzít své peníze zpět, protože se bojí nechávat peníze u těchto lidí, když nevíte, jakou hodnotu mají tyto zajištěné dluhové obligace. A je to oprávněný strach, ne? Protože pokud tyhle zajištěné dluhové obligace mají opravdu hodnotu 5 miliard dolarů, potom tady skutečně máte vlastní jmění 4 miliardy dolarů, ne? Celksová aktiva jsou 12 miliard dolarů mínus 8 miliard dolarů závazků znamená, že máte 4 miliardy dolarů vlastního jmění. To stačí. Ale co se stane, když tyto zajištěné dluhové obligace mají hodnotu jen 1 miliarda dolarů. A tohle má hodnotu 1 miliarda dolarů a tyhle mají hodnotu 7 miliard dolarů, potom máte v aktivech jen 8 miliard dolarů. A 8 miliard dolarů v závazcích a žádné vlastní jmění. Nebo ještě hůře. Co když mají tyto zajištěné dluhové obligace nulovou hodnotu? Potom máte záporné vlastní jmění. Potom když tito lidé zbankrotují, pokud budou další Lehman Brothers, potom všechno, co tenthle Věřitel B dostane, když zbankrotují, jsou tyto zajištěné dluhové obligace s nulovou hodnotou a těchto 7 miliard dolarů aktiv. Za každých 8 dolarů, které půjčili Bance A, dostanou jen 7 dolarů. Co vláda říká je, OK, aby Banka B nevytahovala peníze z Banky A, koupíme tyto zajištěné dluhové obligace za cenu, která udrží tuto banku solventní. I když mají skutečně nulovou hodnotu, nejsme Fed nebo ministerstvi financí... ministertsvi financí je ten, kdo to dělá. Ministerstvo financí nebude platit 0, protože kdyby zaplatili 0, tenhle člověk by zbankrotoval. Bylo by to další Lehman Brothers. Ministerstvo financí v podstatě třeba chce za ně zaplatit 5 miliard dolarů. Vezmete 5 miliard dolarů... koupíte tyhle zajištěné dluhové obligace za 5 miliard dolarů. A najednou se z toho nestanou zajištěné dluhové obligace za 5 miliard dolarů, tohle bude hotovost. A jejich argument je, že kdybyste tohle udělali, bez ohledu na to, jak nespravedlivé to může být, protože tohle je v zásadě šek na 5 miliard dolarů, pokud považujete tyhle zajištěné dluhové obligace za bezcenné. Tohle je v podstatě šek, který byl vypsaán držitelům kapitálu a držitelům nezajištěného dluhu této banky. Ale předpokládejme, že.... dejme všechno tohle stranou. Předpokládejme, že tohle funguje. Nyní Banka B řekne, nemusím si už o tyhle zajištěné dluhové obligace dělat starosti. Tyto zajištěné dluhové obligace byly přeměněny na hotovost. Tahle společnost má rozhodně kladnou účetní hodnotu a proto, budu pokračovat v půjčování této společnosti. Ale není to tak jednoduché. Protože právě za těmito zajištěnými dluhovými obligacemi jsou další aktiva v této účetní knize. Ve většině účetních knih. Tohle byly rizikové zajištěné dluhové obligace, nejvíce zapáchající. Potom máte další věci, které jsou trochu méně riskantní. Jsou to Alt-A zajištěné dluhové obligace. Toto jsou úvěry poskytnuté lidem, kteří nejsou nutně rizikoví. Toto jsou lidé, kteří měli slušné kreditní skóre. Ale stále neskládají peníze a stále byli schopni vymyslet si příjmy na žádost o úvěr. Tohle jsou úvěry Alt-A. Navíc k tomu.... a tohle mohou být Alt-A zajištěné dluhové obligace. Byly nakrájené na kousky, takže některé tranše jsou více riskantní, některé tranše jsou méně riskantní. Navíc můžete mít dluhové obligace zajištěné komerčními nemovitostmi. Nazvu to dluhové obligace zajištěné komerčními nemovitostmi. Navíc můžete mít komerční úvěry. Jen normální společnosti. ... Nebo ještě lépe tohle mohou být úvěry private equity... vlastně to je ještě lepší. Dejme sem nějaké private equity úvěry, protože jsem vám chtěl ukázat, že tohle není jediná zapáchající věc v rozvaze, tyto zajištěné dluhové obligace. Tohle je z nich nejvíce páchnoucí. Dobrý způsob, jak o tom přemýšlet, je, když máte v domě mrtvého skunka, nevšimnete si, že se vám kazí mléko. A to je tato situace. Tyto zajištěné dluhové obligace vypadají nyní opravdu špatně, ale víte co? Před 6 měsíci nebo dokonce před rokem. Před 6 měsíci vypadaly tyto zajištěné dluhové obligace více jako... tyto rizikové zajištěné dluhové obligace vypadají hodně jako začínají vypadat tyto Alt-A zajištěné dluhové obligace. A to jak vypadaly tyto Alt-A zajištěné dluhové obligace před 6 měsíci, je jak mnoho z těchto dluhových obligací zajištěných komerčními nemovitostmi začínají nyní vypadat. Tohle je jen vrchol ledovce, tyto zajištěné dluhové obligace. Máte tady problém. Vloží se do toho vláda. Utratí 700 miliard dolarů. Nakoupí tato aktiva, která mají spornou hodnotu. A tvrdí nám, že problém bude vyřešen. Ale Banka B nejsou idioti. ... Jsou pravděpodobně optrnější než Banka A. Nekoupili tato riziková aktiva. Rizikové zajištěné dluhové obligace. Ale nebyl bych překvapen, kdyby Banka B měla pravděpodobně nějaké z těchto zapáchajících věcí ve své rozvaze. Alt-A. Myslím tím, že určitě mají něco zapáchajícího, co se nazývá úvěr Bance A. To je jedno z jejich aktiv. A potom mohou mít úvěry private equity. ... Potom mohou mít nějaké dluhové obligace zajištěné komerčními nemovitostmi. Mohou mít zajištěné dluhové obligace kryté dluhem kreditní karty. Pointa je, že tato banka může nahlédnout do svých aktiv a může vidět, že základní hodnota těchto aktiv se zhoršuje. Kdokoli v reálné ekonomice nyní ví, že ekonomika zpomaluje. Spotřebitelé nemohou utratit více peněz. Ve skutečnost loni měli spotřebitelé záporné úspory, což znamená, že si museli půjčit peníze, aby podnítili svou spotřebu. A jediný způsob jakým může spotřeba růst v takovém typu prostředí je, pokud také platy rostou, což se neděje nebo lidé jsou schopni si půjčit více peněz. A již víme, že úvěr je najatý. Pokud jste Banka B, budete si jisti půjčováním Bance A, když vláda vykoupí toto aktivum bez ohledu na to, jak je to spravedlivé? Ne, protože vidíte ve vlastní rozvaze, že se věci zhoršují. A upřímně máte úvěry jiných lidí, ne? Máte úvěry Bance C. To je úvěr Bance E. To je úvěr nějakému státnímu investičnímu fondu. A potom zde máte svoje vlastní jmění. Máte dvojitou hádanku, ne? Máte všechny tyhle lidi. Tyto úvěry mohou být splatné, takže proto budete v budoucnosti pořebovat hotovost. A vidíte trend. Nejste idiot. Neriskujete tolik jako tenhle člověk a vidíte, že tohle nebyla jediná zapáchající věc. Existují další třídy aktiv, jiné typy zajištěných dluhových obligací a jen úvěry oběcne, které se začínají zhoršovat. To se začíná zhoršovat. ... ... Možná tahle úvěrová krize není jen kvůli zajištěným dluhovým obligacím. Třeba je to proto, že tenhle bankéř je ve skutečnosti opatrný. Možná tenhle bankéř vlastně říká, víte co, potřebuji být opatrný. Vidím, že levá strana mé rozvahy se zhoršuje. Potřebuji vytáhnout tyhle peníze jen pro případ, skutečně v nejlepším zájmu mých držitelů vlastního kapitálu. Mých akcionářů nebo dokonce držitelů dluhopisů. I u tohoto prvního snížení, i kdyby neexistovali všechny tyhle debtay a i kdyby George Bush vystoupil a udělal projev v hlavním vysílacím čase a řekl nám, že se chystáme dosáhnout finanční armagedon, kdybych byl opatrný bankéř, stále bych byl obezřetný půjčovat Bance A, i kdyby vláída byla schopna vytáhnout tenhle záchranný plán. Navíc k tomu pracuji ve finančním odvětví. Bankéři jsou opatrní. Vidí skutečniost. Vidí, že se věci zhoršují. Chtějí být obezřetní. Ale upřímně když Bush a Paulson a Bernanke vystoupí v televizi a řeknou, řekněte světu, že musíte schválit tenhle zákon a pokud ne, v podstatě jsme... použili slova jako "propast". Tohle je skutečná propast. A použili "finanční armagedon". Jsou to buď jejich slova nebo další slova, která jsem slyšel. Finanční armagedon. A jen dny od propasti. Moje otázka na vás bez ohledu na to, zda vláda tohle vykoupí, přinese tenhle typ slov nějakou důvěru Bance B? Pokud jsem předseda představenstva nebo generální ředitel Banky B říkám víte co, myslel jsem si, že je to špatné. A to je proč jsem se snažil místo, abych účtoval 2% za úvěr, účtoval jsem 6% za úvěr. Ale nyní prezident Spojených států amerických, ministr financí a předseda Federální rezervní upřímně použili jazyk, který žádný zvolený nebo nezvolený představitel dříve nepoužil. Dny od finančního armagedonu? Jsme nad propastí? Určitě teď nebudu půjčovat. Nezajímá mě, i kdyby kupovali aktiva. A způsobím pád. Plán vyzývá k reverzní aukci, kde v podstatě Fed říká, mám 1 miliardu dolarů. Kdo mi chce prodat své hypotéky za nejnižší cenu? Hádejte co? Lidé, kteří jsou ochotni prodat své zajištěné dluhové obligace za nejnižší cenu jsou pravděpodobně ti nejzoufalejší. A pokud se někdo účastní těchto aukcí a prodává se slevou, jsou to lidé, kteří budou na mém seznamu s červenou vlajkou. Jsou to bankéři, kterým půjčím s nejmenší pravděpodobností, protože vím, že byli zoufalí, Maskovali své rozvahy jak dlouho mohli. Čekali na vládní záchranný plán. A pokud byli ochotni přijmout vládní záchranný plán, jsou to právě ti bankéři, kterým nechci půjčit. Každopádně už vás nechám. Jen jsem chtěl zdůraznit, že každý... že George Bush a potom zbytek jeho bandy se snaží vystrašit svět a říká, snažíme se zachránit ekonomiku. Nezmiňují fakt, že i se záchranným plánem, bez ohledu na to jak nespravedlivý je, pravděpodobně skončíme stejně. A upřímně o může situaci i zhoršit. A to je něco, co chci, aby to lidem dávalo smysl. To je jako když začali zakazovat krátký prodej v malých číslech na burze. Když řekli, nemůžete shortovat Banky A, B a C. Okamžitě všichni nastražili uši a říkají, vláda ví něco, co my ne. Nebudu obchodovat s Bankami A, B a C. Protože to jsou pravděpodobně ty nejvíce zapáchající ze všech. Každopádně se uvidíme v příštím videu. ...
video