Současná ekonomika
Současná ekonomika (4/5) · 12:53

Nezaměstnanost Analyzování dat nezaměstnanosti k ukázání toho, že "skutečná" nezaměstnanost je horší než ukazují čísla v novinových titulcích.

Navazuje na Finanční deriváty.
Vytvořil jsem už spoustu videí o inflaci a deflaci a také o tom, jak mohou být ovlivněny využitím kapacit. Typická představa využití kapacit a to je to, na co obvykle myslím, když to někdo zmíní, je, že si vzpomenu na využití průmyslových kapacit. Představím si továrny. A když lidé říkají nízké využití, představuji si prázdné továrny a když vysoké využití, představuji si továrny fungující na tři směny a věci horečnatě se pohybující. Ale v ekonomice založené na službách, jako máme zde v USA a jako máme v mnoha západních společnostech, většina naší opravdové kapacity toho, co vyrábíme, nebo náš HDP, je založeno na službách, protože jsme ekonomika založená na službách. A pokud o tom budete přemýšlet, tak na využití průmyslové kapacity samozřejmě záleží, ale je to i otázka ekonomiky založené na výrobě. V ekonomice založené na službách, nejlepší mírou využití je skutečně nezaměstnanost. A také si myslím že bychom mohli říci, nejlepší mírou nedostatečného využití je nezaměstnanost. Tímto řečeno, myslím, že je skutečně důležité více porozumět tomu, jak se nezaměstnanost měří a a jak o ní přemýšlí vláda a čísla, která slyšíte na CNN, co skutečně znamenají v podmínkách představy o skutečné nezaměstnanosti. A většina těchto schémat, vlastně všechna tato schémata která mám v tomto videu, jsem dostal od Mika Shedlocka, který provozuje blog o analýze světové ekonomiky. A v pátek jsem s ním mluvil a on zdůraznil některé skutečně zajímavě věci. A to je skutečně to, co chci probrat, a myslím, že nám to dá dobrý celkový pohled na nezaměstnanost a dá nám několik vodítek k tomu, co se právě teď děje. Ale doporučuji vám si jeho blog přečíst. Vystupuje jako Mish a říká lidem, že nejlepší cestou, jak najít jeho blog je zadat do Googlu "Mish". A dělá mnohem víc, kde se zaměřuje na ekonomická data, ale jde o několik úrovní hlouběji než kdokoliv jiný by skutečně mohl jít, obzvláště v TV. Ale to je to, co skutečně musíte udělat, abyste rozpoznali, co je důležité. A chci mu vyjádřit uznání, protože je skutečně ten, kdo mi toho mnoho ukázal, ale myslím, že je to velmi poučné k využití kapacit a diskusi o inflaci-deflaci, kterou jsem vedl. Právě zde mám ukázku statistik Úřadu práce a mohli byste tam jít. Vyhledejte si je. A co si většina lidí neuvědomuje stejně jako u nabídky peněz, že máte různá měření nabídky peněz, tak i mnoho rozdílných měr nezaměstnanosti A číslo, které se udává nejméně od roku 1994, je U-3, a to je, kde začneme Je to forma oficiální míry nezaměstnanosti. Vím, že si to nemůžete pořádně přečíst. Software pro zachycení obrazovky nevychází dobře s tímto typem písma. Ale U-3 je celková nezaměstnanost jako procento pracovní síly občanů. Je velmi důležité si uvědomit, co považují za nezaměstnané a co považují za pracovní sílu. Považují vás za nezaměstnané pokud nemáte práci a práci jste sháněli v posledních 4 týdnech. A to je skutečně důležité. Je skutečně důležité myslet na to vzhledem ke všemu ostatnímu, co budu procházet v tomto videu. Protože jsme pravděpodobně měli v našem životě období, kdy jsme se považovali za nezaměstnané nebo jsme považovali někoho jiiného za nezaměstnaného, ale mohli být deprimovaní a tak si přestali práci hledat anebo se rozhodli dát si pauzu. Je důležité si uvědomit, že v číslech, která slyšíme od vlády, nepočítají s částí pracovní síly občanů. Dobře, řekněme, že si na 5 týdnů přestanete hledat práci. Protože jste si chtěli dát pauzu anebo si přepracovat životopis, tak si spíše sháníte práci pasivně. Vláda vás již nepovažuje za část pracovní síly a už nejste zahrnuti do těchto čísel. Mají širší čísla, která to zahrnují. A myslím, že to je důležité, protože vlastně budeme zkoumat rozdíl mezi odlišnými čísly. U-4 je celková nezaměstnanost. Je to číslo tady nahoře plus odrazení pracovníci jako procento pracovní síly občanů plus odrazení pracovníci. Budou přidávat odrazené pracovníky do čitatele. Udělám to jinou barvou. Předtím než jste to měli - to je standardní. Máte nezaměstnané lomeno zaměstnané plus nezaměstnané, jak bylo definováno - a když řekneme nezaměstaný, je to někdo, kdo nemá práci, ale aktivně ji hledá už 4 týdny. U-4 je nyní - zvýrazním to jinou barvou. Jsou to nezaměstnaní plus odrazení lomeno zaměstnaní plus nezaměstnaní plus odrazení pracovníci. A definice odrazených pracovníků... Mluvil jsem o lidech, kteří si aktivně neshánějí práci více než 5 týdnů nebo vlastně více než 4 týdny. Jste považováni za odrazené, pokud k tomu udáte důvod a řeknete, dobře dosud jsem ji nesháněl, protože jsem odrazen, protože si nemyslím, že je zde práce, kterou chci dělat, takže to je důvod, proč si ji nehledám. A to je právě, kdy jste zahrnuti do této hromady. A potom U-5 je stejná věc, ale co dělají je, že přidávají jiné okrajově přidané pracovníky. A rozdíl mezi odrazenými pracovníky a okrajově přidanými pracovníky je, že odrazený pracovník má ekonomický důvod. Říká, nesháněl jsem práci v posledních 5 týdnech, protože si myslím, že je to nemožné. Chci pracovat, ale je nemožné najít práci jako účetní nebo inženýr. Zatímco okrajově přidaný pracovník sice říká, nemohl jsem shánět práci v posledních 5 týdnech, ale neříkají to proto, že si myslí, že ekonomika to neumožňuje. Mohlo by to být tím, že jsou - nevím - prostě v depresi nebo nechtějí. Mohla by to být celá řada důvodů. Důležitá věc je, že v šetření, které Úřad pro statistiky práce pořádá, nezdůrazňují to, že jediným důvodem, proč nehledají jpráci, je ekonomický důvod, a potom budou zařazeni do skupiny okrajově přidaných pracovníků a to je U-5. A potom U-6 je skutečně zajímavé, protože zahrnuje všechny tyto výše popsané míry nezaměstnanosti a dokonce některé lidi přesunuje. V U-5 byste mohli přidat okrajově přidané do jmenovatele. V U-6 máte celkovou nezaměstnanost plus všechny okrajově přidané pracovníky plus celkově zaměstané pracující na poloviční úvazek z ekonomických důvodů jako procento prácovní síly občanů plus všechny okrajově přidané pracovníky. Důležitá věc je plus celková zaměstnanost polovičních úvazků z ekonomických důvodů. To je klíčem, takže jmenovatel se už nemění, ale toto číslo nezaměstnaných se bude zvyšovat. Protože je zde část zaměstnané populace, která nepracuje 40 hodin za týden nebo nepracuje tolik kolik chce, nebo nemůže pracovat v oblasti, ve které pracovat chce. Možná místo práce jako inženýr, pracuje 20 hodin týdně v místním knihkupectví nebo ve Starbuck's, a tito lidé jsou zahrnuti do U-6. A to je důvod, proč na to chci skutečně poukázat, a Mish mě naučil, že se zvyšuje mnohem rychleji než tohle. A my se nad tím zamyslíme, proč se to děje a jaké závěry z toho můžeme vyvodit. Toto jsou čísla přímo z Úřadu pro statistiky práce. Vím, že je těžké vidět tuhle obrazovku napravo, ale pokud se podíváte na březen 2008, číslo U-3 bylo 5,2% a U-6 byla 9,3%. Rozdíl mezi těmito dvěma je okolo 4,1%. Ale pokud se zaměříte na poslední měsíc, standardní nezaměstnanost je 8,5%, ale U-6, která zahrnuje odrazené pracovníky, okrajově přidané pracovníky a lidi, kteří nepracují na plný úvazek z ekonomických důvodů, rozdíl je nyní 7,1%, takže se to rozšířilo. Lidé, kteří by rádi pracovali, ale buď přestali hledat, protože byli deprimovaní, nebo se zkrátka přemohli a přijali práci, kterou by jinak nechtěli vzít, nebo pracují méně hodin, což by jinak nedělali, vzrůstá. Tak tomu je. Důvod, proč se na to skutečně chceme zaměřit, je ten, že nám to říká, že i přesto, že míra nezaměstnanosti, -oficiální míra nezaměstnanosti - roste velmi strmě a já vám ukáži graf, což je vlastně práce Mishe, kde ukazuje, že ten rozdíl mezi U-6 a U-3 vzrůstá, a že vzrůstá zrychlující se mírou od posledního února. To je vidět tady v tomto grafu. Dostal ho od svého přítel Chrise Puplavy z Financial Sense, takže na tom má zásluhu on. Ale vidíte zde, U-6, je široká míra nezaměstnanosti, o které se zde právě bavíme. Roste dokonce i rychleji než standardní míra nezaměstnanosti. A tato zelená čára je vlastně rozdíl mezi těmito dvěma. Co je na tom zajímavé, je měření procenta pracovní síly, která se stává deprimovanou, která se ocitla v depresích. Tito lidé jsou buď deprimovaní nebo v depresi a nehledají práci, nebo jen říkají, víte co? Nemohu získat práci na 40 hodin týdně jako účetní. Půjdu nyní pracovat na poloviční úvazek do místního obchodního domu nebo budu dělat cokoliv jiného, co přinese rodinám na stůl nějaké jídlo. Obecně to ukazuje na úroveň beznaděje. A pokud se podíváte sem a to je velmi zajímavé. To je také od Chrise Puplavy. Pokud se podíváte na srovnání s minulostí, poslední velká recese, o které mnoho lidí mluvilo, jsou raná 80. léta, dvojitá recese, a i přesto, že míra nezaměstnanosti z novinových titulků... ujistím se, že mám správnou barvu. Míra nezaměstnanosti z novinových titulků je modrá přímka, která je stále o dost níže. Tamhle jsme dosáhli vrcholu a nevím, jaké je přesné číslo, ale vypadá to jako něco přes 10%. Ačkoliv jsme mnohem níže než zde, jsme nyní na 8,2%. Pokud se podíváte na U-6, to je ta nejširší, ta vyletěla prudce vzhůru. Bohužel pro U-6 neexistují data starší než z roku 1994. Změnili hodně toho, jak se věci měří. Oficiální míra se místo U-3 nazývala U-5, ale z velké části byla stejnou mírou, ale trochu se změnila. Ale U-6 neexistovala před rokem 1994, proto bohužel nemůžeme měřit U-6 zpětně. Ale dobrý, hádám, pseudo-indikátor U-6, pro který máme historická data, je číslo nezaměstnaných více než 15 týdnů. Tito lidé, kteří shání práci, ale 15 nebo více týdnů práci stále nenašli, ačkoliv ji aktivně hledali. A pokud se podíváte, zatímco jsme měřili U-6, sledovala širokou míru docela dobře. Pokud předpokládáme, že U-6 je vždy na této čáře nebo nad ní, jak je zde naznačeno, což dosud je, potom byla pravděpodobně U-6 v raných 80. létech někde tam, kde je tato čára nyní. Možná to bylo o trochu výše, možná to bylo tady nahoře. Ale co tento graf skutečně vyjadřuje, je, že nejširší míra nezaměstnanosti je již tak špatná, jako tomu bylo pravděpodobně v raných 80. létech. Je to právě tím, že jsme zde neměli data. A když nic jiného pak tito pracovníci na poloviční úvazek, protože jsou zaměstnaní, takže v oficiální míře nezaměstnanosti způsobují, že to číslo vypadá ve skutečnostu trochu lépe. Zde jste měli méně lidí. Byli jste buď zaměstnaní nebo nezaměstnaní. Pokud jste nezaměstnaní, napomáháte číslu, aby vypadalo trochu větší. Zde máte daleko více lidí, kteří jsou mezi, ale byli počítání do zaměstnaných. Tvoří skutečnou sdělenou oficiální míru nezaměstnanosti trochu níže než je ve skutečné ekonomické realitě. Myslím, že to je velice důležité si uvědomit, že máte tuto vzrůstající míru zoufalství v ekonomice. Říká, že věci jsou horší, říká, že věci jsou pravděpodobně tak špatné jako byly během několika nejhorších recesí v historii a stále se zhoršují. A vraťme se tam, kde jsme začali toto video, co se týče využití kapacity a co by to mohlo udělat s cenami. To nám říká, že využití práce je nízké a snižuje se. Což nám říká, že cena práce se snižuje. A pravděpodobně jste již četli mnoho zpráv o tom, že počet propuštěných je teď poprvé opravdu velký. Lidé v současnosti přistupují ke snížení mezd. Již vidíte deflaci ve mzdách. A když je tolik z naší ekonomiky a koš zboží vyjádřený v CPI (index spotřebních cen) - a o tom udělám další video-- založeno na službách, pokud vidíte deflaci ve mzdách, to je jiná stránka dat, která vám říká, alespoň ve středním období, že pravděpodobně uvidíme další deflaci v cenách jako celku. Nashledanou v dalším videu.
video