Investiční nástroje
Investiční nástroje (1/18) · 4:02

Otevřený podílový fond (1. část) Úvod k otevřeným podílovým fondům

Navazuje na Cenné papíry.
Řekněme, že tady Pete si myslí, že je docela dobrý investor. Co udělá je… nebo má nápad, který znamená: Podívejte, vytvořím společnost a získám řadu lidí, aby přispívali mé společnosti a budu se o ty peníze starat. A potom si možná vezmu malý poplatek, abych mohl třeba najmout nějaké analytiky nebo pořídit počítače či získat kanceláře. Co udělá je, že založí akciovou společnost. Zde založí společnost, a to tak, že má 4 akcie. Vymyslel jsem to číslo velmi malé, jen aby kreslení a výpočet byly jednoduché. Tohle by nebylo reálné, normálně by byla firma založena se stovkou nebo tisíci akciemi, možná i více. Řekněme, že má 4 akcie a všechny ty akcie vlastní Pete. Jen pro zjednodušení vysvětlení. A dá do této společnosti 400 dolarů. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet je, že výměnou za to, že dal do této společnosti 400 dolarů, získal 4 akcie, čili každá akcie má hodnotu 100 dolarů. Každá z těchto akcií. Co udělá je, že zaregistruje tuhle společnost a mluvím o případu specifickém pro USA, ale existují podobné typy organizací v ostatních zemích. (pozn. překl. v Česku vzniká akciová společnost zápisem do obchodního rejstříku) Zaregistruje tuhle společnost u US SEC Security and Exchange Commission (Komise pro burzu a cenné papíry) a také registruje sebe u SEC nebo ještě lépe, zaregistruje vedení společnosti, kterou vede, u SEC. Nazveme to Pete Inc. Je to společnost, se kterou začíná, a kterou také zaregistruje u SEC. A když ji registruje, řekne jim: "Budeme vydávat další akcie, resp. podílové listy, aby více lidí přispělo penězi. A já se tady budu o ty peníze starat a budu si brát jen procento z celkových aktiv, o které se budu starat." Někdy uvidíte jen zkratku AUM, což znamená aktiva ve správě. Tyto peníze přijdou do Pete Inc. každý rok po zjištění, že je to nejlepší místo, kam investovat peníze. A je to obvykle v řádu 1%, někdy trochu méně, někdy trochu více. 1% ročně. Teď pouze se 400 dolary ve správě, to budou pouze 4 dolary ročně. Ale jakmile se zaregistruje u SEC, může sám sebe nazvat podílový fond a může získávat finanční prostředky od veřejnosti. Tohle je podílový fond, dostal se přes všechna omezení, která pro něj SEC nastavila, takže se může propagovat jako skvělý manažer fondu. Nevíme, zda-li je to pravda či ne. A může také získávat finanční prostředky od veřejnosti. Od veřejnosti. A v dalších videích uvidíme, že existují další fondy, zejména hedgeové fondy, které se nemohou propagovat a nemohou získávat finanční prostředky od veřejnosti. Mohou získávat finanční prostředky od určitého druhu sofistikovaných investorů. A co se stane v Petově fondu a bude to otevřený podílový fond, který tady ukazujeme, a většina podílových fondů je taková. Řekněme, že jde kolem Sal, líbí se mu Petovy propagační materiály a řekne: "Hele, chci, aby se Pete staral také o mé peníze." Sal jde a dá mu 100 dolarů a řekne: "Pete, dejte mi podílový list." Pete vytvoří další podílový list a dá jej Salovi. Tohle jsem já, získal jsem jeden podílový list a výměnou za to jsem dal fondu 100 dolarů. Nyní má fond 500 dolarů. Tohle tady je dalších 100 dolarů. Nyní bude Petův roční poplatek 1% z této celé částky, tedy 5 dolarů ročně. A pokud tahle celá částka poroste, řekněme, že se to celé zdvojnásobí, z 500 dolarů to vzroste na 1 000 dolarů, potom těch 1 000 dolarů je v podstatě rozděleno na těch 5 akcií. Všem těmto lidem se vlastně zdvojnásobili jejich peníze samozřejmě s odečtením Petových nákladů. V dalších pár videích trochu více projdu mechanismus otevřeného podílového fondu.
video