Finanční a kapitálové trhy

Investiční nástroje

Otevřené a uzavřené podílové fondy. Termínované a životní pojištění. Co jsou hedgeové fondy?

2 hodiny
Navazuje na Cenné papíry.

Otevřený podílový fond (1. část) 4 m

Úvod k otevřeným podílovým fondům

Odkupy otevřených podílových fondů 6 m

Lepší porozumění mechanismu otevřeného podílového fondu

Uzavřené podílové fondy 5 m

Porovnání uzavřených a otevřených podílových fondů

Veřejně obchodované fondy alias Exchange Traded Funds (ETF) 5 m

Porovnání ETF, otevřených a uzavřených fondů

Otevřené podílové fondy 10 m

Základy podílového fondu.

Ponziho schéma 12 m

Ponziho schéma

Tradiční individuální důchodové účty (IRA) 14 m

Úvod k tradičním individuálním důchodovým účtům

Termínované životní pojištění a pravděpodobnost smrti 4 m

Pochopení, jak pojišťovna vnímá moje šance na úmrtí

Roth inidividuální důchodové účty (IRA) 17 m

Úvod k Roth individuálním důchodovým účtům

401(k) a tradiční IRA 9 m

401(k) v porovnání s IRA

Termínované a životní pojištění 1 15 m

Rozdíl mezi termínovaným a životním pojištěním

Termínované a životní pojištění 2 3 m

Co se stane poté, když někdo zemře, s výškou vyplacených peněz ze životního pojištění?

Úvod k hedgeovým fondům 4 m

Přehled, jak se hedgeové fondy liší od podílových fondů

Struktura hedgeového fondu a poplatky 7 m

Pochopení, jak jsou hedgeové fondy strukturovány a jak jsou placeni manažeři

Hedgeové fondy, rizikový kapitál a soukromý kapitál 3 m

Podobnosti ve struktuře kompenzace u hedgeových fondů, firem rizikového kapitálu a investorů soukromého kapitálu

Strategie hedgeového fondu - dlouhá krátká - část 1 4 m

Nastavení jednoduchého dlouhého - krátkého hedge (ochrana při obchodování proti riziku cenových pohybů) (za předpokladu, že společnosti mají podobný koeficient beta nebo korelaci s trhem)

Strategie hedgeového fondu - dlouhá - krátká - část 2 5 m

Uvidíme, jak si dlouhé-krátké portfolio může vést za různých tržních podmínek (za předpokladu, že základní teze je správná)

Strategie hedgeového fondu - Fúzová arbitráž 1 5 m

Jednoduchý případ fúzové arbitráže, kdy dojde k hotovostní akvizici