Investiční nástroje
Investiční nástroje (2/18) · 5:49

Odkupy otevřených podílových fondů Lepší porozumění mechanismu otevřeného podílového fondu

Navazuje na Cenné papíry.
Budeme pokračovat s příběhem Petova podílového fondu. Rok pokračuje a i po zaplacení Petovi 1%, jsme měli 500 dolarů aktiv ve správě. Tahle všechna aktiva ve správě. Za rok to bude, jak jsem zmínil na konci minulého videa, 1000 dolarů. Takže buď je Pete skutečně dobrý nebo má opravdu štěstí. Nebo trochu obojího. Nyní je to 1 000 dolarů. A stále to má stejných 5 investorů a já jsem šťastný, že mohu být jeden z nich. Zde je 5 investorů. Nakreslím podílové listy, tohle je jedna, dvě, tři, čtyři, pět akcií. Každá z těchto akcií, 1 000 dolarů se nazývá NAV (net asset value, pozn. překl.) neboli čistá hodnota aktiv. Naučíme se trochu terminologie. Znamená to čistá hodnota aktiv. Je to NAV na akcii, NAV na akcii je zde 200 dolarů. Vzal jsem jen celkovou NAV a vydělil počtem podílových listů. A co je na otevřeném podílovém fondu zvláštní je, že na konci každého dne mohou být z fondu podílové listy odstraněny nebo mohou být vytvořeny nové. V prvním videu jsem vám ukázal, jak jsem se chtěl dostat do fondu. Koupil jsem si akcii a to zvýšilo NAV. A také to zvýšilo počet akcií. Musel pro mne vytvořit akcii, kterou jsem koupil. Neprodal mi akcii, která již existovala. Dokážete si představit, že po takovémto výkonu si bude více lidí chtít koupit podílové listy. Nyní by měli nakupovat, aby to bylo správné, za 200 dolarů za akcii, protože to je současná NAV za akcii. Řekněme, že pět dalších lidí chce nakoupit za 200 dolarů za akcii. Co Pete udělá nebo co tenhle podílový fond udělá, není to opravdu Pete, je to jeho společnost, že vytvoří pět nových akcií. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Kdyby to byla jen 1 osoba v daný den, vytvořilo by to 1 akcii ten den. Kdyby to bylo 10 lidí ten den, vytvořilo by to 10 akcií ten den. A takhle by to pokračovalo a NAV každé z nich je 200 dolarů. Rozdá podílové listy každému z těchto lidí a oni musí přispět 200 dolary. V podstatě to přidá dalších 1 000 dolarů do fondu, které teď Pete může spravovat. A nyní je celková NAV fondu 2 000 dolarů a Pete dostane svůj 1% poplatek za správu z těchto celkových 2 000 dolarů. Trochu se posuneme dopředu. ... Řekněme, že Pete začne mít ne příliš dobrý rok. Rychle se přesuneme do dalšího roku a Pete má zápornou návratnost 10%. Když jste začali na 2 000 dolarech (se započítáním jeho poplatku za správu). Začali jste na 2 000 dolarech, ztratili jste 10% v roce jedna, takže to kleslo na 1 800 dolarů. Udělám to jinou barvou. Nyní je na 1 800 dolarech. Není to úplně podle měřítka, ale doufám, že si to dokážete představit. Nyní je na 1 800 dolarech. 1 800 dolarů, ale stále máte celkem 10 akcií. ... Nakreslím to nebo se to pokusím nakreslit. Deset akcií. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Měly by mít stejnou velikost a nyní NAV na akcii bude 1 800 dolarů děleno 10, ve výsledku 180 dolarů. A řekněme, že jsem se trochu vyděsil nedávným výkonem a mám nějaké jiné závazky se svými penězi a tak řeknu: "Pete, musíš ode mne odkoupit moji jednu akcii." Co Pete udělá je, že mi dá zpět 180 dolarů. Celková NAV by ztratila 180 dolarů, klesla by o 180 dolarů. Dáme tohle pryč. 1 800 dolarů mínus 180 dolarů je 1 620 dolarů. A odkoupili by ode mne akcii. Zrušili by jednu z akcií, ale všimněte si, že NAV na akcii se nemění odkupem mého podílového listu. Nemění to, co se děje všem ostatním. Nyní máte 1 620 dolarů děleno 9 podílovými listy, to by vám stále mělo dát 180 dolarů za akcii, pokud jsem dobře počítal. 1 800 dolarů mínus 180 dolarů vám dá 1 620 dolarů. Mělo by to být stále 180 dolarů za akcii. Ale tohle je podstata otevřeného podílového fondu. Můžete pokračovat ve vytváření akcií a jejich prodávání veřejnosti, abyste získali více peněz. Nebo když chce někdo své peníze zpět, vlastně od nich akcii odkoupíte, dáte jim jejich peníze a když to odkoupíte, odstraníte tu akcii. Otevřený fond opravdu na konci každého obchodního dne může růst nebo se zmenšovat. Může přidávat více a více investorů nebo si jejich investoři mohou vzít své peníze zpět. Těžké na tom z pohledu manažera fondu je, že to musí řídit. Musí řídit tenhle konstatní nákup a prodej s veřejností. Musí spravovat administrativu s tím spojenou a když se nad tím zamyslíte, nemohou všechny své peníze investovat do relativně nelikvidních aktiv nebo dokonce do běžných cenných papírů. Musí držet určitou část peněz a je to obvykle 3 až 5%. Musí držet něco z těchto 2 000 dolarů, musí něco z toho držet v hotovosti. A z pohledu investora by mohli říct: "Pokud jsem dobrý v investování, měl bych se pokusit minimalizovat množství hotovosti, kterou mám, protože z hotovosti nemám žádný výnos." Ale protože tohle je otevřený fond, protože investoři mohou přijít a říct: "Hele, chci své peníze.", musíte mít malé množství hotovosti při ruce jako část aktiv, abyste mohli odkoupit od lidí podílové listy.
video