Investiční nástroje
Investiční nástroje (4/18) · 5:02

Veřejně obchodované fondy alias Exchange Traded Funds (ETF) Porovnání ETF, otevřených a uzavřených fondů

Navazuje na Cenné papíry.
Doposud jsme se dívali na otevřený podílový fond, který může růst nebo se zmenšovat v závislosti na tom, kolik investorů chce do toho fondu investovat. A může růst vytvářením nových akcií a prodejem těchto akcií široké veřejnosti a může se zmenšovat, protože ti, kteří chtějí své peníze zpět, přijdou do fondu a řeknou, musíte to ode mne odkoupit za čistou hodnotu aktiv na akcii. Ale problém, vlastně pár problémů je, že tady manažer musí vždycky držet nějakou hotovost stranou pro případ, že by některý z investorů za ním přišel a řekl: "Chci, abyste odkoupil mé akcie, chci likviditu." A další věc, o kterou se musí starat, je nebo alespoň z pohledu investora, že mohou nakupovat a prodávat na konci dne a stane se to jen za čistou hodnotu aktiv na akcii. A navíc manažer fondu nebo kdokoli, kdo fond spravuje, se musí starat o všechny tyhle skutečné transakce mezi všemi těmito různými investory. Na druhou stranu jsme se podívali na uzavřené fondy, které nemohou dynamicky růst a zmenšovat se vytvářením nových akcií nebo jejich odkupem, ale co na nich bylo dobré je, že jsou volně obchodovatelné na burzách třeba na NASDAQ nebo Newyorské burze cenných papírů. A protože tam nebyly žádné transakce tam a zpět mezi manažery fondu nebo kýmkoliv, kdo dělal ty operace fondu a mezi investory, nemuseli dávat stranou žádnou hotovost nebo nemuseli mít všechny ty mimořádné výdaje při jednání s investory. Nyní si pravděpodobně říkáte, neexistuje nějaký způsob jak dostat to nejlepší z obou fondů? Aby mohl dynamicky růst, aby mohl vytvářet nové akcie, pokud dojde k poptávce ze strany investorů. Ale ve stejné době tyto nové akcie mohou být obchodovány na otevřeném trhu a tato kombinace ve skutečnosti existuje a nazývá se Exchange Traded Fund (veřejně obchodovaný fond) neboli zkráceně ETF. A můžete si říct, není uzavřený fond veřejně obchodovatelný? A je. Tyhle se opravdu obchodují na burzách, ale oficiálně to nejsou ETF. Když vám někdo řekne ETF, je to kombinace obou. Ale co to dělá je, že to omezuje interakce. Když máte tenhle pravidelný otevřený podílový fond, každá jednotlivý investor může do fondu přijít a říct: "Tohle je moje akcie, odkupte ji ode mne, zlikvidujte tuhle akcii." To vytváří řadu režijních výdajů. U ETF jsou to pouze schválené osoby a to jsou obvykle velké instituce. Ty mohou přijít do fondu a říct: "Chci koupit nebo vyplatit velký balík akcií." Veřejně obchodovaný fond místo vytváření jedné akcie v dané době může vytvořit 5 000 nebo 10 000 nebo 100 000 akcií v danou dobu. A na druhou stranu, když chce někdo své akcie vyplatit, vykoupí 5 000, 10 000 nebo 100 000 akcií ve stejnou dobu. A co je na tom dobré z pohledu fondů je, že se nemusí zabývat všemi malými transakcemi. Mohou dělat velké transakce s velkými subjekty, což jim šetří režijní náklady. A protože tyhle velké subjekty nakoupí tyhle velké balíky akcií, mohou jít a prodat je na otevřeném trhu. Mohou je obchodovat na otevřeném trhu. Pokud si chcete koupit podíl v ETF místo nákupu přímo od ETF, koupíte to od některé z těchto velkých institucí, které nakupují velké balíky akcií. Nyní nakupují velký balík, třeba 10 000 akcií a budou to obchodovat na otevřeném trhu. Dostanete svým způsobem to nejlepší z obou. A obecně ETF také mají nižší poplatky. Mají nižší poplatky, protože zaprvé, nemusejí dělat všechny transakce tam a zpět mezi jednotlivými investory a většina ETF není aktivně spravována. A když řeknu aktivně spravována, mluvím o situaci, kde jsme měli Peta a Pete řekl, že je úžasná postava na trhu akcií a může porazit trh. Všechno dokáže, opravdu zkoumá svou firmu a myslí si, že existují nějaké hodnoty, které vytváří tím, co dělá. Když není něco aktivně spravováno a ETF nebývají a jen říkají: "Podívejte, jen budeme nakupovat na trhu nebo jen budeme nakupovat nějakou komoditu." Když půjdete do veřejně obchodovaných fondů, jen se skutečně snažíte nakoupit nějaké třídy aktiv, třeba jsou to S&P 500, nebo nějaké typy veřejně obchodovaných fondů, které nakupují zlatá aktiva nebo třeba nakupují nějaký jiný druh komodity. A protože nejsou aktivně spravovány, argument by byl, že nedělají více než spravování poplatků, takže budou mít nižší poplatky. ... Kombinace mohou být libovolně velké a některé z největších veřejně obchodovaných fondů jsou nesmírně velké. Mají daleko nižší poplatky a mají tuhle obchodovatelnost - můžete je obchodovat na trhu v jakoukoli vteřinu, nemusíte čekat na konec dne jako u otevřeného fondu.
video