Investiční nástroje
Investiční nástroje (5/18) · 9:57

Otevřené podílové fondy Základy podílového fondu.

Navazuje na Cenné papíry.
Řekněme, že tady Pete si myslí, že je docela dobrý investor. Co udělá nebo má nápad a řekne, vytvořím korporaci a získám řadu lidí, aby do mé korporace přispěli penězmi. A potom budu jejich peníze spravovat a třeba si za to vezmu nějaký malý poplatek, abych mohl najmout nějaké analytiky nebo nakoupit počítače nebo najmout kanceláře. Co udělá je, že založí korporaci. ... A způsob jakým nejprve korporaci založí je, že má 4 akcie. A dělám to číslo skutečně velmi malé, aby kreslení a výpočet byly snadné. Tohle by nebylo reálné, normálně by to bylo něco jako 100 nebo 1 000 akcií nebo možná i více, ale řekněme, že má 4 akcie. A všechny tyhle 4 akcie na začátku vlastní Pete, jen pro zjednodušení vysvětlení. A do korporace vloží 400 dolarů. Jiný způsob, jak o tom lze přemýšlet je, že výměnou za to, že dá do této korporace 400 dolarů, dostane 4 akcie neboli každá akcie má hodnotu 100 dolarů. Každá z těchto akcií. A co udělá, že tuhle korporaci zaregistruje. Mluvím o případu specifickém pro USA, ale existují podobné typy organizací v jiných zemích. Zaregistruje tuhle organizaci u US SEC (Securities and Exchange Commission alias Komise pro burzu a cenné papíry). Také sám sebe zaregistruje u SEC nebo ještě lépe zaregistruje u SEC vedení společnosti, kterou provozuje. Nazveme to Pete Inc. To je korporace, kterou založil a také zaregistroval u SEC. A když ji registroval u SEC, řekl jim, podívejte, tahle firma tady bude vydávat více akcií, aby více lidí mohlo přispívat penězi a já budu ty peníze spravovat a jen si budu brát procento z celkových aktiv pod správou. Někdy se používá AUM, což jen znamená aktiva pod správou. Tohle půjde Pete Inc. každý rok za to, že je to nejlepší místo pro investování peněz. A obyvkle se to pohybuje kolem 1%, někdy trochu méně, někdy trochu více, takže 1% ročně. Nyní s jen 400 dolary ve správě by to byly 4 dolary ročně. Ale od té doby, co je registrován u SEC, se, může nazývat podílový fond a může získávat finanční prostředky od veřejnosti. Tohle je podílový fond, prošel všemi nástrahami, které pro něj SEC nastavila, takže se může propagovat jako skvělý manažer fondu, my nevíme, zda je to pravda či ne. A může získávat finanční prostředky od veřejnosti. ... A v dalších videích uvidíme, že existují další fondy, zejméne hedgeové fondy, které se nemohou propagovat a nemohou brát finanční prostředky od veřejnosti, mohou získávat finanční prostředky jen od určitého typu sofistikovaných investorů. A co se stane v Petově fondu... a tohle nebude otevřený podílový fond, který zde ukazujeme a většina podílových fondů je takových. Řekněme, že kolem půjde Sal, líbí se mu Petovy propagační materiály a řekne, chci, aby Pete spravoval také mé peníze. Sal jde a dá mu 100 dolarů a řekne, Pete, dejte mi akcii. Pete vytvoří další akcii, dá ji Salovi, který dostane 1 akcii. Tohle jsem já, dostal jsem 1 akcii, výměnou za to jsem do fondu dal 100 dolarů. A nyní má fond 500 dolarů. Tohle tady je dalších 100 dolarů. A nyní Petův roční poplatek bude 1% z celé téhle částky neboli 5 dolarů ročně a tahle celá částka roste. Řekněme, že se celá částka zdvojnásobí z 500 dolarů na 1 000 dolarů. Potom se v podstatě 1 000 dolarů rozdělí mezi těchto 5 akcií. Všem lidem se vlastně jejich peníze zdvojnásobí mínus Petovy výdaje. A řekněme, že uplyne rok a i po zaplacení Petovi 1%... Měli jsme 500 dolarů aktiv pod správou, celá tahle částka aktiv pod správou o rok později bude 1 000 dolarů. Pete je buď skutečně dobrý nebo má opravdu štěstí nebo trochu obojího. Bude to 1 000 dolarů. Nakreslím to. Nyní je to 1 000 dolarů a stále zde máme 5 stejných investorů a já jsem šťastný, že jsem mezi nimi. Tady je 5 investorů, nakreslím akcie. Tady je 1, 2, 3, 4, 5 akcií. Těch 1 000 dolarů se nazývá NAV, čistá hodnota aktiv. Jen to znamená čistá hodnota aktiv, NAV na akcii zde je 200 dolarů. Jen jsem vzal celkovou NAV a vydělil jsem ji akciemi. A co je zvláštního na otevřeném podílovém fondu je, že na konci každého dne mohou být z fondu buď akcie odstraněny nebo mohou být vytvořeny nové akcie. V prvním videu jsem vám ukázal, jak jsem se chtěl koupí dostat do fondu. Koupil jsem akcii a to zvýšilo NAV a také zvýšilo počet akcií. Musel vytvořit akcii, kterou jsem koupil. Neprodal mi akcii, která již existovala. Dokážete si představit, že po tomhle druhu výkonu si více lidí chce nakoupit akcie. Nyní, aby to bylo fér, si musí nakoupit za 200 dolarů za akcii, protože to je současná NAV na akcii. Řekněme, že 5 dalších lidí si chce koupit akcie za 200 dolarů za akcii. Co Pete udělá nebo jeho podílový fond, není to skutečně Pete, je to korporace, že vytvoří 5 nových akcií. 1, 2, 3, 4, 5. Pokud by tam ten den byla jen jedna osoba, vytvořil by 1 akcii v ten den, kdyby tam ten den bylo 10 lidí, vytvořil by v ten den 10 akcií a takhle by v tom pokračoval a NAV každé z nich by byla 200 dolarů. Dá akcie každému z tětchto lidí a oni přispějí 200 dolary. Vlastně to do fondu přidá dalších 1 000 dolarů, které Pete nyní spravuje a nyní je celková NAV fondu 2 000 dolarů a Pete dostane jeho 1% poplatku za správu z celých 2 000 dolarů. Nyní se trochu posuneme dopředu. ... Řekněme, že Pete začne mít nepříliš dobrý rok. Trochu se posuneme dopředu a Pete má mínus, negativní 10% návratnost. Pokud jsme začali na 2 000 dolarech a to je včetně poplatku za správu, který si bere. Začli jste na 2 000 dolarech, v jednom roce jste ztratili 10%, to vás dostane dolů na 1 800 dolarů. Udělám to jinou barvou. Nyní je na 1 800 dolarech. není to nakreslené přesně podle měřítka, ale doufám, že máte představu. Nyní je na 1 800 dolarech. Ale stále máte celkem 10 akcií. Budu se snažit nakreslit co nejlépe těch 10 akcií. Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Měly by mít stejnou velikost. A nyní NAV na akcii bude 1 800 dolarů děleno 10 neboli 180 dolarů. A řekněme, že mě trochu vyděsil tenhle nedávný výkon a mám nějaké další závazky se svými penězi, řeknu, Pete potřebuji, abys odkoupil moji akcii. Co Pete udělá, že mi dá zpět 180 dolarů, celková NAV by ztratila 180 dolarů. Tohle dáme pryč. 1 800 dolarů mínus 180 dolarů je 1 620 dolarů. nyní je to 1 620 dolarů. A odkoupili by ode mne akcii. Zrušili by jednu z akcií. Ale všimněte si, že NAV na akcii se nezměnila tím, že ode mne vykoupili moji akcii. Nezmění to, co se stane ostatním. Nyní máte 1 620 dolarů děleno 9 akciemi, to by stále mělo být 180 dolarů za akcii. Pokud jsem dobře počítal. 1 800 dolarů mínus 180 dolarů vám dá 1 620 dolarů. Stále by to mělo být 180 dolarů za akcii. Ale tohle je povaha otevřeného fondu, můžete vytvářet akcie a prodávat je veřejnosti, abyste získali víc peněz nebo když chce někdo své peníze zpět v podstatě od něj akcii vykoupíte. Dáte jim jejich peníze, když odkupujete tu akcii a akcii odstraníte. Otevřený fond skutečně na konci každého obchodního dne může růst nebo se zmenšovat. Může přidávat více a více investorů nebo si jeho investoři mohou brát peníze zpět. Co je na tom těžké z pohledu manažera fondu, že o tohle se musí starat. Musí se starat o konstantní nakupování a prodávání s veřejností, musí se starat o papírování a když se nad tím zamyslíte, nemohou mít všechny peníze investované do relativně nelikvidních aktiv nebo do běžných cenných papírů. Musí držet nějakou částku ze svých peněz a obyvkle jsou to 3 - 5%, musí držet něco ze 2 000 dolarů, před tím, než ztratil mé peníze. Musí něco z toho držet v hotovosti. A z pohledu investora by řekl, pokud jsem dobrý v investování, měl bych se pokusit minimalizovat částku hotovosti, kterou mám, protože z hotovosti nemám žádný výnos. Ale proto, že je to otevřený fond, protože investoři mohou přijít a říct, chceme své peníze, musíte mít trochu hotovosti jako součást aktiv, abyste byli schopni vyplatit lidem akcie.
video