Investiční nástroje
Přihlásit se
Investiční nástroje (8/18) · 4:22

Termínované životní pojištění a pravděpodobnost smrti Pochopení, jak pojišťovna vnímá moje šance na úmrtí

Navazuje na Cenné papíry.
Přemýšlím o tom, že si zřídím životní pojištění, protože mám hypotéku, mám malého syna a další dítě na cestě. Takže kdyby se mi něco stalo, chci aby alespoň byla moje rodina schopna splatit hypotéku a potom jim třeba zbyly nějaké peníze na univerzitu a na živobytí a na cokoli dalšího. A tak jsem šel do pojišťovny a řekl, že chci pojistku na 1 milion dolarů. Ve skutečnosti mám termínovanou životní pojistku. Zajímá mne jen příštích 20 let, po těchto 20 letech budu moc doufám splatit svou hypotéku a budu mít nějaké peníze našetřené a doufám, že se moje děti alespoň dostanou na univerzitu nebo jim našetřím dostatek na univerzitu. To je proč si dělám termínovanou životní pojistku. Další možnost je udělat si celoživotní pojistku, kde můžete platit určitou částku ročně po zbytek vašeho života. Ve chvíli, kdy zemřete, dostanete milion dolarů. U termínovaného životního pojištění platím 500 dolarů ročně po dobu 20 let. Pokud během těchto 20 let zemřu, dostane moje rodina milion. Ve 21. roce si musím pořídit novou pojistku, protože jsem starší a v této době existuje vyšší pravděpodobnost, že zemřu, potom pro mě pravděpodobně bude dražší získat pojištění. Ale já se skutečně obávám jen o příštích 20 let. Ale v tomhle videu se chci zamyslet nad těmito čísly, které mi uvedla pojišťovna, jaké si myslí, že jsou mé šance na smrt během příštích 20 let. Chci se zamyslet nad pravděpodobností Salovi smrti během 20 let na základě toho, co mi říkají lidé v pojišťovně nebo alespoň podle toho, co je maximální pravděpodobnost mé smrti, aby vydělali peníze. Jeden způsob, jak o tom přemýšlet je, kolik je celkové pojistné, které získají v průběhu trvání této pojistky děleno tím, na kolik mě pojišťují. Dostanou 500 dolarů krát 20 let, to se rovná 10 000 dolarů během trvání této pojistky. Pojišťují mne na 1 milion dolarů. Dostanou, tyhle nuly se vyruší, tahle nula se vyruší, dostanou během trvání životní pojistky 1 dolar z pojistného z každých 100 dolarů v pojištění. Nebo jiný způsob, jak o tom přemýšlet je, řekněme, že existuje 100 Salů, kterým je 34 let, hledající 20 leté termínované životní pojištění a oni je všechny pojistí. Pokud vynásobíte tohle 100 krát, dostanete 100 dolarů na pojistném. Tohle je případ, kdy máte 100 Salů, 100 lidí, kteří jsou mi docela podobní, 100 Salů. Dostanou 100 dolarů na pojistném. Jediný způsob, jak mohou vydělat peníze je, když nanejvýš jeden z těch Salů zemře. Bod zvratu nastane, když jen jeden ze Salů zemře. Nerad o tom mluvím. Je to trochu morbidní. Jeden ze způsobů, jak o tom přemýšlet je, že dostanou 1 dolar z pojistného ze 100 dolarů pojištění nebo kdyby měli 100 Salů, dostanou 100 dolarů na pojistném a jediný způsob, jak nastal bod zvratu je, pokud jen jeden z těchto Salů zemře. Co ve skutečnosti říkají je, že jediný způsob, jak může nastat bod zvratu, i když je pravděpodobnost, že Sal zemře během příštích 20 let, menší nebo rovna 1/100. A tohle je pojišťovna, snaží se vydělat peníze. Pravděpodobně uvádějí tahle čísla, protože si myslí, že pravděpodobnost, že zemřu je dobrá, třeba je to 1/200 nebo 1/300, něco nižšího, takže mohou pojistit více Salů za každých 100 dolarů pojistného budou muset zaplatit. Ale oba způsoby jsou jen hrubé způsoby, jak o tom přemýšlet. Vlastně se cítím trochu lépe, protože 1/100 během příštích 20 let není tak špatné.
video