Investiční nástroje
Investiční nástroje (14/18) · 6:51

Struktura hedgeového fondu a poplatky Pochopení, jak jsou hedgeové fondy strukturovány a jak jsou placeni manažeři

Navazuje na Cenné papíry.
Podívejme se, zda dokážeme trochu porozumět struktuře hedgeového fondu a také jak fungují poplatky za správu a výkonnostní poplatky. Většina hedgeových fondů, fondy samotné jsou nastaveny jako komanditní společnosti. Tohle je hedgeový fond, který založil Pete. Nazveme ho Petův kapitálový fond 1, třeba v budoucnosti rozjedeme Fond 2 a 3. A je schopen získat 100 milionů dolarů. 10% ze 100 milionů dolarů neboli 10 milionů z toho je pro něj. Nebo, abych byl přesnější, jde z Pete Capital Management, LLC (společnost s ručením omezeným), kterou založil jako generálního partnera tohoto fondu. A tohle může být trochu zmatené, ale je to jedna společnost a tohle je další společnost. Tahle společnost bude spravovat aktiva této společnosti. A na oplátku bude schopná získat poplatky za správu a bude schopná získat výkonnostní poplatky, o kterých budeme za chvilku mluvit. A pravděpodobně Pete celou tuhle společnost vlastní, ale může mít pár zaměstnanců, pravděpodobně 4 nebo 5. Způsob jakým funguje komanditní společnost je, že to nutně nenazývají podíly, ale je to v podstatě stejná věc. Někdo, kdo k těm 100 milionům dolarů přispěl 30 miliony dolary, by dostal 30% podíl v komanditní společnosti, někdo, kdo přispěl 10%, by dostal podíl 10 milionů dolarů. Řekněme, že si během následujícího roku vede opravdu dobře, že je schopen v hrubé výši, než odečteme jeho poplatek za správu nebo něco jiného, navýšit fond o 20 milionů dolarů. Zhruba 20%. Tohle je síť obchodních poplatků, všechny věci, které musí zaplatit brokerovi a všechny podobné věci. Abychom pochopili, co Pete Capital Management získává, že Pete může platit sobě a hrstce svých zaměstnanců, nejprve dostane poplatek za správu a poplatek za správu bude z průměrné čisté hodnoty aktiv. A udělám tady trochu hrubý odhad. Normálně se to dělá na měsíční bázi, ale nechci se zabývat účetnictvím, ale pokud to dělal poměrně lineárně, konzistentně průměrná čistá hodnota aktiv během roku by byla 110 milionů a tak z toho dostane zhruba 2%. Předpokládáme, že dostane 2% poplatek za správu a 20% výkonnostní poplatek, někdy se také nazývá podíl na výnosech. Pokud je čistá hodnota aktiv 110 milionů dolarů, vynásobíte ji 2% a to znamená, že dostane 2,2 milionů dolarů na poplatcích za správu. Tohle je na jeho plat, platy zaměstnanců, na zaplacení nájmu, na koupi nějakých elegantních počítačů nebo cokoli jiného. Pohlíží se na to jako na náklad spojený s vedením fondu. Musíme to odečíst z celkové částky fondu, protože to jde na vedení společností. Místo 120 milionů tady budeme mít 117,8 milionů. A potom musíme vypočítat, kolik získá na výkonnostním poplatku. V této situaci bez poplatku za správu máme zisk 117,8 milionů dolarů. ... Způsob, jakým jsme nastavil výkonnostní poplatek neboli podíl na výnosech je, že z toho Pete dostane 20%. Nebo konkrétněji generální partner, Pete Capital Management, LLC. Partner, který kontroluje, spravuje tento fond dostane 20%. Vynásobíme to 20% a dá nám to 3,56 milionů, které také získá Pete Capital Management. Není to špatné, tenhle rok vydělal více než 6 milionů dolarů. To bude jeho a jeho čtyř nebo pěti zaměstnanců. Když se někomu daří, může to být velmi výnosný obchod. A jen abych vyjasnil, jak to funguje. Tyhle fondy mají tendenci být otevřené fondy jako otevřené podílové fondy. No, ne jako oni, musí být soukromé, mohou získávat peníze jen od akreditovaných investorů, nemohou se propagovat, nemusí se registrovat u SEC (Komise pro cenné papíry a burzu). Když říkám, že jsou otevřené, znamená to, že kdykoli, no ne kdykoli, obvykle existují omezení, v určitých časových obdobích je investorům umožněno vykoupit nebo přidat investice do fondu. Řekněme, že na konci roku místo 117,8 milionů dolarů budeme muset odečíst 3,56 milionů z Pete Capital Management. Co ve fondu zbývá bude... a může to tam nechat nebo to znovu investovat, ale jen to zvýší jeho podíl. Ale řekněme, Pete Capital Management to vybere, takže nám zůstane, máme 117,8 mínus 3,56 ne? To nám dá 114,24 milionů dolarů a řekněme že v tomhle období je investorům umožněno vykoupit své podíly. A tady tenhle člověk s 30% podílem řekne, byl to docela dobrý rok. Ctěl bych vybrat 10% z mého podílu, místo aby měl 30% podíl, chce mít 20% podíl. Co se stane, že místo 30% podílu je tohle nyní 20% podíl, vybral 10%. 10% ze 114,24 milionů. Jen musíte posunout desetinnou čárku o jedno místo doleva. Tenhle člověk vybere 11,424 milionů. Vybere 11,424 milionů a fond bude o tuto částku nižší. Lidé mohou ve specifických obdobích vykupovat, obvykle na konci měsíce, na konci čtvrtletí nebo na konci roku. Fondu zůstane... vyndám si znovu kalkulačku, fondu nyní zůstane 114,24 mínus 11,424, což bude 102,816 milionů. A ve stejný okamžik jiní lidé mohou říct, to byl docela dobrý výnos, nyní do fondu přispěji. Tak jako tak není to jako uzavřený fond, kde jen na začátku mohou lidé vložit svůj kapitál a nemohou si ho vybrat až do konce fondu a nemohou přidat víc. V průběhu života většiny hedgeových fondů ve specifických obdobích je lidem umožněno vykupovat své finanční prostředky nebo přidávat více finančních prostředků.
video