Investiční nástroje
Investiční nástroje (15/18) · 2:54

Hedgeové fondy, rizikový kapitál a soukromý kapitál Podobnosti ve struktuře kompenzace u hedgeových fondů, firem rizikového kapitálu a investorů soukromého kapitálu

Navazuje na Cenné papíry.
Jedna věc, kterou bych pravděpodobně měl vyjasnit je, že tahle myšlnka získat 2% poplatku za správu a potom účast na ziscích okolo 20%, dostat tento 20% podíl na výnosech, není jedinečná pro hedgeové fondy. Je to vlastně stejná struktura kompenzace, kterou byste normálně měli u fondu rizikového kapitálu nebo u fondu soukromého kapitálu. A jen aby to bylo jasné, rizikový kapitál je skutečně forma soukromého kapitálu. Ale normálně, když někdo řekne soukromý kapitál, nemluví konkrétně o rizikovém kapitálu. Ve všech těchto situacích dostanou manažeři zhruba 2% za správu fondu a 20% ze zisků. Jediný rozdíl je skutečně z hlediska toho, jak je to strukturováno. Fondy rizikového kapitálu nebo soukromého kapitálu budou stále jakési komanditní společnosti pro daný fond. A potom budou mít správcovskou splečnost, která dostává poplatek za správu a zisky. Jediný rozdíl je, protože hedgeový fond bude z velké části investovat do veřejných cenných papírů, že může získat peníze přímo z toho a znovu je nechat vydělávat, protože má tendenci investovat do poměrně likvidních aktiv, které může jen jít a koupit. Hedgeový fond by jen normálně vzal tolik peněz, kolik potřebuje k investování hned od začátku. Firma rizikového kapitálu nebo firma soukromého kapitálu by řekli, podívejte, zvýším fond o 100 milionů dolarů, ale nebudu schopen zítra jít a investovat těch 100 milionů dolarů. V případě firmy rizikového kapitálu se budou muset podívat na podnikatele a provést jejich audit hospodaření. Stejně tak u firmy soukromého kapitálu, se budou muset podívat na společnosti, které by chtěli koupit. U soukromého kapitálu normálně hovoříte o zralejších společnostech, kdy si třeba tahle firma myslí, že je může koupit a obrátit. Třeba nějaké zralé společnosti, které potřebují nějaké peníze, aby rostly skutečně rychle. Rizikový kapitál má tendenci investovat do určitých lidí a podnikatelských plánů nebo třeba do těchto menších, méně rizikových společností. Ale v obou těchto situacích je nenajdou zítra. Co dělají je, že jdou za svými investory a nechají své investory přispět určitou částkou peněz. Řekněme, přispějí 100 miliony dolary a oni dostanou poplatek za správu. Dostanou poplatek za správu z toho, čím tito investoři přispěli, ale nevezmou ty peníze hned. Vezmou si ty peníze, až je budou potřebovat. Udělají to, co se nazývá žádost o kapitál (capital call) a řeknou svým investorům, našel jsem dobrou investici za 5 milionů dolarů, nyní potřebuji tohle procento z toho, čím jste přispěli, abych mohl jít a provést tuto investici. Hedgeový fond není ten případ, všechno je dopředu. Ale opravdu je to stejné schéma kompenzace. A proto, když jdete na nějakou módní obchodní školu, tak zjistíte, že tohle jsou kariéry alespoň pro lidi, kteří mají zájem... nechci je nijak charakterizovat... existuje řada důvodů proč by lidé chtěli do tohohle jít, ale jsou to určitě hodně vyhledávané kariéry na řadě módních obchodních školách.
video