Pufry a titrace
Pufry a titrace (1/17) · 6:20

Úvod do pufrů Ukážeme si, co jsou to pufry. Jejich důležitost spočívá nejen v jejich schopnosti regulovat pH v naší krvi.

Navazuje na Kyseliny a zásady.
Aby naše těla mohla správně fungovat, tak se musí pH naší krve pohybovat v poměrně úzkém rozmezí. Naše pH, tedy pH naší krve musí být mezi 7,35 a 7,45. Pokud pH klesne pod 7,35, budete diagnostikováni... víte, tahle hranice je tak trochu nejasná zóna, ale takhle to určila lékařská komunita... Pokud pH klesne pod 7,35 bude vám diagnostikována acidóza. Vaše krev se stává moc kyselou. Máte příliš vysokou koncentraci vodíkových iontů v krvi, koncentraci hydroxoniových ionů v krvi. Pokud se vaše pH, pH ve vaší krvi dostane nad 7,45, budete vám diagnostikována alkalóza. Alkalóza. Vaše krev je moc alkalická. Stává se moc zásaditou. Koncentrace vodíku, Koncentrace vodíkových iontů v krvi příliš klesá. Možná si řeknete "Páni, to je docela úzké rozpětí." Jakpak asi krev, nebo naše tělo ovládá všechnu tu kyselost, molekuly kyselin vstupujících do krve nebo molekuly zásad v naší krvi. Jak to všechno zvládne bez našeho pH, zatímco udržuje naše pH v tady tom rozmezí?" Odpověď je v něčem, co je také užitečné k transportu oxidu uhličitého v naší krvi. A tady tohle, tyto rovnovážné reakce, vidíme, že oxid uhličitý, když ho rozpustíte v krvi, což je převážně voda, oxid uhličitý ve vodném roztoku, zreaguje. A máme tady nějaké enzymy, které tomu všemu pomohou, zreaguje to a vznikne kyselina uhličitá. Jenom to zapíšu. Vznikne nám kyselina uhličitá, což je slabá kyselina, tahle uhličitá kyselina. A ta se potom může disociovat a vytvořit hydrogenuhličitan. Jenom to sem napíšu. Hydrogenuhličitan. A vodíkový iont, nebo když víme že by se prostě připojil k molekule vody a tak se stal hydroxoniovým iontem. K čemu je to dobré? Jak jsem řekl, jde vlastně o transport oxidu uhličitého v krvi, protože podle zdrojů které jsem četl, kolem 5 až 10 procent vašeho oxidu uhličitého se jednoduše rozpustí v krvi a potom dalších přibližně 5 až 10 procent je opravdu navázáno na hemoglobin a je tak převáženo. Ale spousta ho musí ve skutečnosti projít, musí se přeměnit, musí zreagovat na kyselinu uhličitou a hydrogenuhličitan aby se dal transportovat. Ve skutečnosti, ve vaší krvi, většina oxidu uhličitého v krvi je v této podobě. Konkrétně u hydrogenuhličitanu, podle mých informací, 80 až 90 procent oxidu uhličitého v naší krvi je převáženo v těchto podobách, a hlavně jako hydrogenuhličitan. Ale to není téma tohoto videa, jak nejlépe přemístit, převážet oxid uhličitý v krvi, ale takhle to děláme. Tohle video je o tom, proč je to také užitečné k udržování pH krve v tomto rozmezí. Protože tyto rovnovážné reakce mezi oxidem uhličitým, kyselinou uhličitou a hydrogenuhličitanem tohle je pufrační systém. Tohle je pufr, tady to je pufrační systém. Slovo pufr v každodenní řeči, znamená něco, co zjemňuje nárazy něčeho jiného nebo zmírňuje šok z něčeho. A to je přesně to, co se tady děje. Zamysleme se, pamatujte, tohle jsou rovnovážné reakce, tohle je slabá kyselina, a můžete se se podívat na různé složky těchto molekul a spočítat je. Tady máme jeden uhlík, tady taky jeden uhlík, tady taky jeden uhlík. Máme tady jeden, dva, tři kyslíky. Máme tady jeden, dva, tři kyslíky. Jeden, dva, tři kyslíky. Jsou tu dva vodíky, dva vodíky, dva vodíky. Ale zamysleme se, co by se stalo kdybychom začali přidávat vodíkové ionty do krve. Takže, kdybyste přidali vodíkové ionty do krve, co by se stalo? No, když přidáte víc iontů vodíku, pokud téhle věci přibude, Takhle, řeknu to jinak, Kdybyste přidali ionty vodíku a neměli byste tenhle pufrovací systém, tak by vaše pH kleslo. Vaše pH by kleslo a pokud byste jich přidali moc skončili byste s acidózou. Naštěstí máme tento pufrovací systém, A tak když se zvýší vaše koncentrace vodíkových iontů Le Chatelierův princip nám poví: "Hej, tyhle rovnovážné reakce se posunou doleva." Takže čím víc vodíkových iontů se vám povaluje v krvi, tím spíš se srazí s hydrogenuhličitanem tak, že utvoří kyselinu uhličitou. A čím víc máte v krvi kyseliny uhličité, tím je méně pravděpodobné že oxid uhličitý zreaguje s vodou aby utvořil kyselinu uhličitou. Takže když budete přidávat ionty vodíku, prostě je do sebe nasaje hydrogenuhličitan. Tato rovnováha, tyhle rovnovážné reakce se posunou doleva. Takže to tolik neovlivní vaše pH. Stejně tak kdybyste přidali zásadu, kdybyste přidali nějakou zásadu do svojí krve, místo toho, aby se vaše pH zvedlo a vy dostali alkalózu, zásada na sebe nabere vodíkové ionty, a normálně by tak vaše pH vzrostlo, ale když vám tohle ubývá, tak máte méně tohoto ke zreagování. Rovnováha reakce se posune doleva, takže se průběh reakce posune víc a víc doprava. A tak tady budeme mít víc oxidu uhličitého měnícího se na kyselinu uhličitou měnící se na hydrogenuhličitan. Takže se tohle všechno posune doprava. A tak to bude schopné, do určité míry, nahradit ztracené vodíkové ionty. Tohle celé je pufrovací systém. Pomáhá zmírnit náraz když se dostane víc vodíkových iontů do systému, nebo když něco ubírá vodíkové ionty. A je to pro nás moc důležité, abychom přežili. Stejně tak i všichni ostatní savci.
video