Pufry a titrace
Pufry a titrace (14/17) · 14:48

Titrace slabé zásady silnou kyselinou 2 V pokračování videa o titraci slabé zásady silnou kyselinou si ukážeme, jak vypočítat pH v bodě ekvivalence a za bodem ekvivalence.

Navazuje na Kyseliny a zásady.
video