Kyseliny a zásady
Kyseliny a zásady (15/15) · 14:15

pH roztoků solí Příklad výpočtu pH 0,25 molárního roztoku octanu sodného a 0,05 molárního roztoku chloridu amonného.

Navazuje na Chemické reakce a rovnováhy.
video