Kyseliny a zásady
Přihlásit se
Kyseliny a zásady (8/9) · 12:17

Titrace silné kyseliny Titrace silné kyseliny a rovnovážný bod.

Navazuje na Chemickou vazbu.
Mějme 1 mol - nechte mě vybrat silnou kyselinu. Řekněme kyselinu chlorovodíkovou. HCl. A samozřejmě víme, že když je to silná kyselina, tak disociuje zcela. Takže HCl ve vodném roztoku - nebo v roztoku vody - disociuje zcela na vodíkové ionty ve vodném roztoku, který je ve skutečnosti hydroniový. To jsem řekl mnohokrát. Plus Váš anion chloru ve vodném roztoku. Takže pokud máte mol tohoto, jakmile to dáte do vody, budete mít ve skutečnosti 1 mol tohoto. Takže Vaše koncentrace vodíku je 1 mol. A my samozřejmě víme, jaké je toho pH? No, pH je záporný logaritmus o základě 10 Vaší koncentrace vodíku, což je 1. Takže je to minus log 1 je 0. Takže minus 0, což je 0. Takže Vaše pH bude rovno 0. A řekněme, že tohoto mám litr. Tak. Toto mi říká, kolik molů na litr a nyní jsem Vám právě řekl, že mám 1 litr. Takže víte, že máte 1 mol. Nechte mě vytvořit zde malou tabulku. Tady vytvořím malý rámeček. A napíši osu přímo zde. Toto bude moje pH. A právě, když provedu první měření, řekněme, že toto zde je 0, toto 7 a toto nahoře 14. Když provedu první měření, můj roztok chloridu sodného či kyseliny chlorovodíkové má pH 0. Nyní, já udělám to, že budu titrovat tento vodný roztok kyseliny. A titrovat znamená, že do toho něco jiného kápnu a budu kontrolovat, co se stane. A to, co budu dělat, je acidobazická titrace. Mám zde kyselinu a budu ji titrovat reakční látkou, kterou k ní přidám. Reakční látka je reaktant, když se na to podíváte tímto způsobem, přidáváte ji k roztoku. Takže je to titr. V tomto případě je můj roztok již tvořený kyselinou chlorovodíkovou. Hodnota pH už je 0. Ale to, co udělám, je, že přidám silnou bázi. Řekněme hydroxid sodný. To je moje oblíbená silná báze. A řekněme, že mám připravený roztok předem. Řekněme, že je to jednomolární roztok. Ale nepřidám vše najednou. Budu přidávat postupně objem, vždy po desetinách litru. Takže jsem přidal 1 litr. A toto by byly 2 litry. A toto by bylo 500 mililitrů. 500 ml. Toto je 1 litr. Toto je 1,5 litru. Toto jsou 2 litry. Takže na této ose budu pomalu přidávat více a více hydroxidu. Takže co se stane? Jak pomalu přidávám hydroxid, pH bude stoupat. Proč tím bude stoupat pH? Protože toto je OH. Pamatujte, hydroxid je silná báze. Takže NaOH disociuje zcela ve vodném roztoku. Na OH minus plus sodíkový kation. Ano? Nyní, pokud toto přidám k tomuto zde, co si myslíte, že se stane? Inu, toto přímo zde, tato OH si vezmou Vaše vodíky. Takže pro mě je hlavní část - očividně, vše je pravděpodobnostní. A kdykoli se zabýváme chemií, vždy jsou nějaké molekuly, které nebudou reagovat zcela a vždy bude koncentrace něčeho. A proto se vlastně nikdy nemůžeme dostat k nulové koncentraci vodíku, nezávisle na tom, kolik zásady přidáme. Protože tam vždy budou nějaké molekuly vodíku, které se prostě perfektně schovávají, nebo jsou dokonale v rovnováze a nereagují. Ale většina z nich bude reagovat. Ale jak přidám více H, tyto zmizí. Takže moje vodíková koncentrace bude klesat. Hodnota pH je záporný logaritmus tohoto, takže Vaše pH bude stoupat. Vaše pH bude stoupat pomalu - vlastně, bude vypadat, že je to pomalé, protože je to logaritmické měřítko, takže možná dělá něco takového. Vaše koncentrace pH bude vypadat nějak takto, jak přidáváte stále více a více. Ale mohli byste říci, že je to pomalé. Proč se to neděje rychleji? Ale musíte nad něčím popřemýšlet. Toto přímo zde, pokud je to pH 1, to znamená - takže, při pH rovno 0, to znamená, že Vaše vodíková koncentrace je jednomolární. Při pH rovno 1, to znamená, že Vaše koncentrace vodíku je rovna 10 na minus 1. Což je 0,1 molární. Takže i když na logaritmickém měřítku to vypadá, že jste udělali velmi malý posun, posunuli jste se desetkrát. Ve smyslu redukce Vaší koncentrace vodíku. Začali jste s 1 molem vodíku. Přitom jste přidali 900 mililitrů Vašeho roztoku, takže nejspíše jste se věštiny zbavili. A očividně se mění jmenovatel, protože sem přidávám objem. Je to tak? Protože sem vlastně objem přidávám. Takže byste je museli přidat. Ale vVy chápete tu obecnou myšlenku. Tyto skutečné molekuly hydroxidu budou reagovat s těmito věcmi. Změní se ve vodu a zmizí v roztoku. Takže tyto zmizí s těmito mizejícími, z větší části. Což vede k celkové redukci koncentrace vodíkových iontů, což povede k růstu pH. Až do bodu, ve kterém jste nabrali tolik věcí, kolik jen šlo. Vždy zbyde pár, ale Vy jste využili tolik, kolik bylo možné. A tak jakýkoli hydroxid, který přidáte, bude využit na tvorbu koncentrace hydroxidu. Tam bude koncentrace hydroxidu vyšší než Vaše koncentrace vodíku. Ale co je ještě lepší, nastane okamžik, ve kterém jste přidali dostatek tohoto, takže budete mít vyrovnané množství. Budete mít stejné množství hydroxidu a vodíku. Že? Co se stane, nejprve, když budete mít stejné množství hydroxidu a vodíku? Inu, jsou neutrální. Je to tak? Pokud Vaše koncentrace hydroxidu je rovna Vaší koncentraci vodíku, máte neutrální roztok. Toto je jako voda, Jste na hodnotě pH 7. Takže nastane bod, kdy Vaše koncentrace hydroxidu se rovná koncentraci vodíku a Vaše hodnota pH bude 7. A potom budete přidávat více a více hydroxidu. Koncentrace hydroxidu přerůstá Vaši koncentraci vodíku. Takže budete v prostředí velmi, velmi bazickém. A vzhledem k tomu, že toto je silná báze, časem získáte pH rovno 14. Protože v základě budete mít - vlastně budete mít 1 mol. Nechte mě tento bod smazat. Budete mít půl molu OH na konci tohoto. Takže Váš graf bude vypadat zhruba takto. Nyní, chci říci, stále budete mít koncentraci vodíku, ale bude velmi nízká. Bude velmi, velmi malá. Teď. Co je zajímavého na tom, co se právě zde stalo? V tomto bodě zde, Vaše OH se rovná Vašemu vodíku. A já o tom přemýšlím tak, že velká většina Vašich molů vodíku byla využita v tomto bodě. Takže abyste využili 1 mol vodíku, v zásadě pro většinu - a vždy Vám zbyde něco, co nezreaguje - ale v zásadě potřebujete přidat 1 mol OH, abyste zneutralizovali 1 mol vodíku. Pamatujte si, toto je jednomolární a máte toho 1 litr. Takže přidáte 1 mol vodíku, který zreaguje. Takže potřebujete 1 mol OH. A jak dostanete 1 mol OH? Inu, řekli jsme, že koncentrace roztoku byla jednomolární. Takže jakmile dáte 1 litr sem - protože to je 1 mol na litr - jakmile sem vložíte 1 litr, budete mít 1 mol hydroxidových kationtů, které mohou reagovat s vodíkem. Takže toto je bod rovnovážný. V tom máte rovnovážné množství a velmi nízké koncentrace jak hydroxidu, tak vodíku. V zásadě jste spotřebovali všechen vodík, ale také všechen hydroxid, který jste doposud přidali. Po tomto okamžiku, jakýkoli hydroxid, který přidáte, bude přispívat ke vzrůstu pH ještě více. Nebo v podstatě přeroste Vaši koncentraci vodíku. Nyní, co je na tomto zajímavé? Je to příklad, jak jsem Vám říkal, mám kyselinu chlorovodíkovou a dal jsem Vám předtím tuto koncentraci. Ale řekněme, že jsem Vám to neřekl. Řekněme, že to byla nějaká tajemná substance a Vy jste právě změřili pH této záhadné substance. V této chvíli jste řekli: Ok, má hodnotu pH rovnou 0. A titrovali jste ji hydroxidem sodným. A řekli jste si: Inu, když jsem přidal 1 mol - protože jste zjistili, že máte 1 litr tohoto roztoku - hydroxidových iontů. V tom okamžiku jsem v zásadě eliminoval všechny vodíkové ionty, které byly v mém původním roztoku. Takže jsem musel mít 1 mol jakékoli kyseliny, která byla zde. Takže toto by Vám řeklo, že moje původní koncentrace byla 1 mol H plus. A když víme, že je snadné vidět, jaký objem máte, vidíte, já mám litr. Takže řeknete, že moje původní koncentrace této kyseliny je 1 mol. A také byste mohli vědět, že máte co do činění se silnou kyselinou. A já Vás vybízím, abyste se dívali, co budu dělat dále, a to stejnou věc se slabou kyselinou. Ale protože je to silná kyselina a silná báze, které spolu reagují, když máte stejný pčet molů u obou, získáte přesně hodnotu pH rovnou 7. Zcela zneutralizují jedna druhou a dostanete zcela neutrální roztok. Kdybyste měli silnou zásadu a slabou kyselinu, silná báze by - jakmile byste měli stejné množství jako slabé kyseliny - neutralizovala by ji. Ale také byste měli trochu konjugované báze, která by Vám zbyla. Takže byste vlastně skončili s bazickým pH. A to ukáži v dalším videu. Ale pokud vidíte, že rovnovážný bod se objevuje při pH 7, věděli byste, že jste titrovali silnou kyselinu. Protože byla zcela neutralizována, ne více než neutralizována, silnou bází. A kdybyste chtěli vidět, kde je rovnovážný bod, podívali byste se na nejstrmější bod v grafu. Protože to je okamžik, kde se přesunete od většiny vodíku versus hydroxidu k tomu, že budete mít většinu hydroxidu versus vodík. Takže to vytvoří tento sklon v grafu a Vy se jen podíváte na tuto tabulku. A řekněme, že jsem přidal litr tohoto roztoku. Koncentrace tohoto roztoku je 1 mol na litr. Je jednomolární. Má molaritu 1. Takže jsem musel přidat 1 mol hydroxidu, abych se dostal k tomuto bodu. Takže jsem musel neutralizovat 1 molem vodíku. Takže na počátku tu musel být 1 mol vodíku. A když jsem měl 1 litr roztoku, měl jsem 1 mol vodíku a 1 litr roztoku. Takže moje původní molarita byla 1. V každém případě Vás nechci moc zmátnout. V dalším videu se budu snažit udělat to samé, ale pro slabou kyselinu.
video