Ideální plyn
Přihlásit se
Ideální plyn (2/7) · 10:08

Rovnice ideálního plynu - příklad 1 Zjištění počtu molů plynu použitím rovnice ideálního plynu: PV=nRT.

V předchozím videu jsme se trochu pochopili rovnicí ideálního plynu, že tlak krát objem je roven počtu molekul, které máme krát nějaká konstanta krát teplota. A to je všechno hezké a doufám, že vám to dává smysl. jak to všechno sedí dohromady. Že tlak by měl být opačný k objemu a to je proč násobíme obě strany samy sebou. Mohli byste vzít objem a dát jej na tuto stranu rovnice. Nebo tlak by měl být úměrný počtu částic a teplotě. Ale teď se vrhněme na opravdové problémy. Protože pouze znát není dostatečné. Řekněme, že mám dvoulitrovou nádobu, nebo raději dvoulitrový míč obsahující vodík v plynném stavu. A to je vodík jako dvouatomová molekula. Takže každá molekula má dva vodíky v sobě obsažené. A řekněme, že měřím při 30°C. Použiji jinou barvu. 30°C. Mozek mi asi nefunguje. 30°, ne 30 %, 30°C. A řekněme, že tlak mimo míč, změřili jsme 2 atmosféry. Takže má otázka zní, kolik mol vodíku máme? Kolik mol... Požijme nai rovnici ideálního plynu. A protože pracujeme s litry a atmosferami, musíme se ujistit, že použijeme správnou konstantu. Ale obecně, když ponecháme tlak. Náš tlak je dán v atmosférách. Napíšu pro jistotu všechny jednotky. Máme 2 atmosféry krát objem je 2 litry je rovno n. n je počet částic, které nás zajímají, a nás zajímají v mol. Ale pro teď napíšu jen n sem. Je to rovno n krát R. Udělám R podruhé. R krát T. Teď byste jistě rádi dali jen 30 stupňů ale ve všech těchto příkladech, vlastně obecně, kdekoliv se jedná o plyny nebo termodynamiku, nebo jakékoliv početní operace s teplotou, vždy byste to měli převést na Kelviny. A jen tak trochu na osvětlení, co je Kelvin, jedná se jen o jinou stupnici. Například, nejnižší možná teplota, které může být dosáhnuto ve vesmíru, když myslíme v °C... nechte mne jen nakreslit malou teplotní stupnici. Toto je teplotní stupnice. Nakreslím dvě, jednu pro °C a jednu pro Kelvina. Pro nejnižší možnou stupnici, které může být dosaženo ve vesmíru, a když řekneme nejnižší možná teplota, to znamená, že průměrná kinetická energie molekul nebo atomů je nula. Oni se prostě nehýbají. Jsou stacionární. Ve °C, to je -273,15 °C. Takže nula bude někde tady. Nula je tam, kde voda zamrzá. A 100 °C je tam, kde vpda vaří. A můžete okamžitě vidět, že celá Celsiova stupnice byla založena na bodu mrazu a bodu varu. A teď, Kelvin. Podívejte se a řekněte, když mám něco, co je 5 stupňů a mám dalí, která 10 stupňů. když se podívate na Celsiovu stupnici, myslíte si, možná 10 stupňů má dvakrát tolik energie jak 5 stupňů. Má to dvakrát tak velkou teplotu. Ale když se na to podíváte z absolutní vzdálenosti k nule. Podívejme se, jestli to umím nakreslit. Tak 10 stupňů je takto daleko a 5 stupňů je téměř tak daleko. Takže 10 stupňů je jen malý přírůstek oproti 5 stupňům, kdyby jste to podělili dvěma. Není to dvakrát tak horké. A to je proč se přišlo s Kelvinovou stupnicí. Protože v Kelvinově stupnici, absolutní nula je definována jako nula. Nula Kelvinů. Takže tady je nula stupňů kelvinů. A tak nula stupňů Kelvinů je absolutní nula. A co je 0°C? A přírůstek je stejný. Změna jednoho stupně v °C je změna jednoho stupně v K. Tak alespoň to zůstává, je to jen posun. Tohleto bude plus 273 Kelvinů. A pak pět stupňů bude plus 278. 10 stupňů bude 283 K. A pak už vidíte, že 5 a 10 stupňů se od sebe vážně neliší. Ale obecně. když chcete převádět °C na K, přidáte pouze 273 stupňů. Tak 30 °C je co? No, těch 5 a 10 jsem nakreslil příliš blízko ke 100. Ale řekněme, že patří sem. Bylo by to 303 K. Takže toto je rovno 303 K. A správně, pro naši teplotu, to je to, čeho jsem se bál. Chtěli jsme vložit teplotu sem. Teď sem můžeme dát našich 303 K. Musíme zjistit, kterou konstantu použít. A napsal jsem jich pár sem dolů. Pamatujte, počítáme s atmosférami a litry. Takže jsem napsal několik verzí R právě sem. Podívejme se, počítáme s atmosférami a litry. A ve jmenovateli vždy počítáme s mol a K, naprosto vždy. Ty tam budou vždy. Měli bychom použít tuto úměrnou konstantu. R je rovno 0,082 l/atm x K Napíšu to sem. Přepíšu celou naši rovnici. Máme 2 atm krát 2 l a je to rovno n krát mám špatnou paměť, 0,082 l/atm x K, krát 303 K. Podívejme se, co umíme udělat. Podívejme se, jestli sedí všechny jednotky. Můžeme vždy, když děláme analýzu, používat jednotky jako čísla. Jestli vydělíte obě strany této rovnice atm, atm se anulují. Vydělte obě strany rovnice l, l se anulují. Máte K v čitateli, Kelvin ve jmenovateli, to se anuluje také. A máme 2 krát 2 je rovno n krát 0,082 krát 303. A pak máme jen 1/mol. Takže řešení pro n, nebo počet mol, co uděláme, je že vydělíme obě strany rovnice tímto vším. Máme 2 krát 2 je 4. 4 / (0,082 x 303). Vezmu toto a převedu to na levou stranu, a vydělím tím obě strany. A když vydělíte pomocí 1/mol, když dáte 1/mol, to je to stejné, jako násobit 1 mol. Takže je to dobré, všechny jednotky sedí. Získáváme n v mol. Takže jen vezmeme kalkulačku a zjistíme, kolik molů máme. Máme 4 děleno 0,082 děleno 303 je rovno 0,16. Jestli chceme na více desetinných míst, 0,161. Ale my jen zaokrouhlíme. Toto je rovno 0,16 mol H2. Říkám vám tu vlastně, přesný počet molekul vodíku. Ale kdyby jste chtěli číslo, vynásobili byste číslo krát 6,02 krát 10 na 23 a pak byste měli číslo v tradičním zápisu. A samozřejmě, kdybyste chtěli vědět, co je hmotnost vodíku. Řekli byste, jeden mol H2 má jakou hmotnost? Hmotnost jednoho vodíku je atomová hmotnostní jednotka. Hmotnost dvou vodíků, když se jedná o jeho molekulární formu, jsou dvě atomové hmotnostní jednotky. Takže mol, to budou 2 g. V tomto případě máme0,16 mol. když to převedeme na gramy, v tomto případě plynných molekul vodíku by bylo 0,32 g. A já jsem to jen vynásobil dvěma, protože každá molekula jsou 2 g. Nicméně, doufám, že jste pocchopili, že tam je více takových problémů. Protože si myslím, že matematika je zde celkem jasná. Věc je, že vždycky je to odstrašující, podle mého názoru, jsou jednotky a ujišťování se, že používáte správné jednotky. Co se stává je, že používají m^3 místo l, nebo kPa místo atm. Pokusím se udělat více příkladů, kde použiju více těchto jednotek a budete pravděpodobně schopni vybrat správně konstantu.
video