Ideální plyn
Přihlásit se
Ideální plyn (4/7) · 5:46

Rovnice ideálního plynu - příklad 3 Výpočet hmotnosti kyslíku.

Vrhněme se na pár dalších příkladů s rovnicí ideálního plynu. Takže máme tlak krát objem je roven počtu molekul v molech krát molární plynová konstanta krát teplota v Kelvinech. I právě jsem dostal komentář na jedno z videí, že to dává smysl až na to, že R se zdá být záhadným místem v rovnici. A způsob, kterým přemýšlíte o R... nechte mne to trochu přerovnat. Napíšu to jako tlak krát objem je roven R krát nT. Takže jsme si ujasnili, nebo doufám, že ujasnili, že tlak krát objem by měl být úměrný celkové energii v systému. Teplota je průměrná energie, nebo energie na molekulu, a toto je celkový počet molekul, které máme. A co je R, je molární plynová konstanta, ve skutečnosti nás přivádí do světa toto je když násobíte moly krát Kelviny, dostanete mol.Kelvin. A s tlakem krát objem, je to síla působící na plochu krát objem. Dostanete sílu krát vzdálenost, nebo sílu krát jeden rozměr vzdálenosti, což jsou jouly, tohle jev joulech. Takže co vlastně molární plynová konstanta dělá je, že převádí, víme, že tohle je tomu přímo úměrné, ale ustanovuje přesnou konstantu úměrnosti a také zajišťuje, že dostaneme správné jednotky, a to je všechno. R nám pomáhá překládat ze světa, která jedná s moly a Kelviny, do světa jednajícím s, v tomto případě, atmosférami a litry, nebo bary a metry krychlovými, nebo kilopascaly a metry krychlovými. Ale nezávisí na tom, co jsou jednotky tlaku a objemu, celá jednotka tlak krát objem bude jouly. Takže to je jen překlad mezi těmi dvěmi a víme, že jsou přímo úměrné. Teď, když jsme to řekli, podívejme se na nějaké další problémy. Řekněme, že chceme vědět, kolik gramů kyslíku. Chceme znát gramy O2. Kolik gramů O2 je v 300 ml nádobě, která má tlak 12 atm a teplotu 10°C? Tak začněme. Už jsme začali s naší rovnicí ideálního plynu. Tak se podívejme, tlak je 12 atm. No řekněme 12. Nechám jednotky tady. 12 atm krát objem. Objem by měl být v litrech, to je 300 ml, to je 300 tisícín nebo 3 desetiny. To je 0,3 l. 300 tisícin litru je 0,3 l. A to je rovno počtu molů, které máme, a to je to, co potřebujeme zjistit. Jestli známe počet molů, známe počet gramů. Toto je rovno n krát R. A teď, které R bychom měli použít? Počítáme v litrech a atmosférách. Počítáme s tímto. Letry, atmosféry, mol.Kelvin, 0,082, Krát 0,082. A jaká je teplota? 10°C. Vždycky vše děláme v Kelvinech. To je 283 K. A teď už nám zbývá vyřešit je n. Musíme vydělit obě strany rovnice tímto, a máme n je rovno 12 atm... jen vyměním tyto dvě strany... krát 0,3 l děleno 0,082 krát 283. To je rovno... Naše odpověď je v molech. A jestli to chceme ověřit, můžeme vložit všechny jednotky a použít jednotky pro molární plynovou konstantu. Počet molů, se kterým jednáme, je 12 krát 0,3 děleno 0,082 děleno 283 je rovno 0,155 mol. Teď, kolik gramů je v jednom molu molekuly kyslíku? Takže jeden mol kyslíku, známe atomovou hmotnost. To je 16. Jedna molekula kyslíku, plynného kyslíku, ma dva atomy, takže molekulovou hmotnost 32. 32. To je molární hmotnost, hmotnost na mol bude 32 g. My ale nemáme 1 mol. Máme 0,155 mol. Na zjištění, kolik máme gramů, vynásobíme 32g/mol krát 0,155 a dostaneme odpověď. Tak to udělejme. Máme 32 krát 0,155 je rovno 4,96 g, což je zhruba 5 g. Máme přibližně 5 g molekulárního kyslíku.
video