Obecná videa
Přihlásit se
Obecná videa (6/7) · 2:09

Struktura středověkého rukopisu Po více než tisíc let byly všechny rukopisy psány a ilustrovány ručně. Ve středověku se knihy vyráběly překládáním listů pergamenu, jejich skládáním do složek a následným přišitím ke hřbetu knihy. Tato animace Muzea Getty zobrazuje, jak se vyráběly středověké knihy - užitečný vynález, který do…

Konstrukce středověkého rukopisu Po více než 1000 let byly všechny knihy psány a ilustrovány ručně. Ve středověku se knihy vyráběly tak, že se vzal list pergamenu, přeložil se napůl tyto listy se na sebe skládaly takový způsobem, aby vytvořily složky. Ty se vedle sebe našily na hřbet knihy, a celý obsah knihy chránily desky. Když se podíváme na hřbet knihy, spatříme její strukturu. Složka většinou sestává z několika archů přeloženého pergamenu. Přeložený list pergamenu se nazývá dvojlist, latinsky bifolium. Strana je latinsky folio. Každá strana má své vlastní číslo, které odkazuje na přední nebo zadní část, latinsky recto a verso. Když je kniha poskládána, jsou strany za sebou. Dobrým příkladem je následující příběh, ilustrovaný na jedné složce. Příběh začíná svatou Kateřinou, jednou z prvních křesťanek. Pokračuje její schopností přivést k víře ostatní, což rozzlobí římského císaře. Kateřinu mučí, ale přežije to. Příběh končí umučením Kateřiny. Její tělo pak odnesou andělé na horu Sinaj. Pokud kniha není vázaná, listy vypadají neuspořádaně. Zde vidíte, že první a poslední ilustrace jsou namalovány na jeden kus pergamenu. Struktura knihy je důmyslný vynález, který dodnes zůstává v podstatě stejný.
video