Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (4/10) · 5:37

Separovatelné diferenciální rovnice 2 Další příklad separovatelné diferenciální rovnice.

--- Myslím, že je rozumné si ukázat ještě jednu separovatelnou diferenciální rovnici, tak pojďme na to. Derivace y podle x se rovná y krát cosinus x, to celé děleno 1+2y^2 (na druhou) a máme počáteční podmínku y(0) = 1. To znamená, že když x je rovno nule, y bude rovno 1. Vím, že toto není naše první rovnice, ale jiný způsob, jak můžeme separovatelné diferenciální rovnice chápat je, že všechno, co děláte je vlastně implicitní derivace v opačném pořadí. Nebo jinak to lze říct, že kdykoliv jste derivovali implicitně, výsledek byl separovatelná diferenciální rovnice. Toto vám snad pomůže, abyste viděli nějakou spojitost. Pojďme tuto rovnici vyřešit. Musíme oddělit x od y. Obě strany vynásobím výrazem 1+2y^2. Dostáváme (1+2y^2) * dy/dx se rovná y*cos(x). Ještě jsme ale zcela neoddělili y od x. Vydělme obě strany y a uvidíme. Máme teď 1/y + (2y^2) / y /a to je jen/ 2y * dy/dx se rovná cos(x). Teď stačí jen celou rovnici vynásobit dx. (1/y + 2y)<i>dy = cos(x)</i> dx A nyní můžeme obě strany zintegrovat. --- Takže, jaký je integrál ze 1/y podle y? Vím, že vaše první reakce bude, že přirozený logaritmus z y, což je správně, ale je tu trošku jiná funkce, jejíž derivací získáme 1/y a tou je přirozený logaritmus z absolutní hodnoty y - ln|y| Tato funkce má větší rozsah, neboť její definiční obor zahrnuje jak kladná, tak záporná čísla a vylučuje pouze nulu. Zatímco přirozený logaritmus z y zahrnuje pouze čísla větší jak nula. Takže přirozený logaritmus z absolutní hodnoty y je vhodná funkce a také pro všechny hodnoty mimo 0 platí, že její derivace je 1/y. Je to prostě trošku obsáhlejší funkce. Takže to máme primitivní funkci k 1/y a dokázali jsme nebo spíš jsme minimálně dokázali, že derivace přirozeného logaritmu z y je 1/y. Plus, co je primitivní funkce ze 2y podle y? Plus, co je primitivní funkce ze 2y podle y? Je to y na druhou. A to se rovná, napíšu konstantu C na tuto stranu. Derivací jaké funkce získáme cos(x)? Samozřejmě je to sin(x) --- A teď můžeme přidat +C. Můžeme je přidat třeba sem. A jaká byla naše počáteční podmínka? y(0) = 1 Takže, když x=0, tak y=1. --- Takže ln|1 + 1^2| = sin(0) + C. Takže ln|1 + 1^2| = sin(0) + C. ln 1 - e na kolikátou je 1? Ano, nultou... +1 je.. /sinus nuly je nula/ ...je roven C. Tím dostáváme, že C je rovno 1. Takže řešení k diferenciální rovnici tady nahoře je, nemusím to ani přepisovat, víme že C=1, takže toto škrtnu a napíšu sem 1. ln|y| + y^2 = sin(x) + 1 ln|y| + y^2 = sin(x) + 1 A vskutku, pokud byste si nakreslili graf, uvidíte to, že funkce y nikdy nepůjde pod a ani se nedotkne osy x. Takže se můžeme zbavit i této absolutní hodnoty. Každopádně, je tu ještě technická záležitost. Toto nyní máme implicitní zápis řešení k této diferenciální rovnici. To dává smysl, protože separovatelné diferenciální rovnice jsou ve skutečnosti jen implicitním derivováním "pozpátku". A vlastně zábavná věc na diferenciálních rovnicích, i když zároveň ne zrovna uspokojující na těchto rovnicích je to, že jsou tu vlastně jen celé řady postupů na řešení různých typů rovnic. Neexistuje žádné univerzální pravidlo nebo postup, kterým vyřešíme všechny diferenciální rovnice. Existuje jich pár, kterými vyřešíme určitou skupinu diferenciálních rovnic, ale rozhodně tu není jen jeden ucelený návod, jak vyřešit všechny. I v dnešní době, existují nevyřešené diferenciální rovnice, kde jediný způsob, jak je vyřešit je použitím počítače. A jednoho dne o tom udělám video. A časem zjistíte, že ve většině programů, které na řešení stejně budete používat, protože většina diferenciálních rovnic, které najdete ve vědě, ať už to bude ekonomie, fyzika, strojírenství, tak bývají neřešitelné, protože obsahují druhou a třetí derivaci a dál se násobí a rozšiřují. Myslím tím, že budou čím dál víc komplikovanější a obtížnější vyřešit analyticky. A tak i tak je nakonec stejně budete řešit číselně, což je mnohem jednodušší. Ale rozhodně, jak doufá, nyní máte opravdu dobré povědomí a separovatelných rovnicích. Je to jen implicitní derivování obráceně a opravdu to není nic nového. Další věc, co se naučíme jsou exaktní diferenciální rovnice, a poté si ukážeme více a více metod. A pak snad, na konci tohoto playlistu, budete znát pěknou řádku způsobů, jak řešit aspoň řešitelné diferenciální rovnice. Těším se na vás v příštím videu. ---
video