Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (5/10) · 9:54

Exaktní rovnice 1 Pravidlo pro derivování složené funkce užitím parciálních derivací (bez důkazu).

Nyní vám představím koncept exaktních rovnic. Je to jen další způsob řešení jistých typů diferenciálních rovnic. Napíši to. Exaktní rovnice. rovnice Než vám ukáži co jsou exaktní rovnice, dám vám několik příkladu, které později dokážu nebo vám alespoň ukážu představu, která za tím je, aby to nevypadalo, že to přišlo z čista jasná. Řekněme tedy, že mám nějakou funkci proměnných x a y a budeme ji nazývat psi, což jsme zvyklí používat pro tyto exaktní rovnice. Takže psi je funkce proměnných x a y. Psi je funkce proměnných x a y. Pravděpodobně nejste seznámení s derivací složené funkce u parciálních derivací, ale já vám to nyní ukáži, udělám vám o tom nějakou představu, ačkoliv to nebudu dokazovat. Kdybych vzal derivaci tohoto podle x, kde y je také funkce x, mohl bych také toto napsat jako y -- pardon, ne y, ale psi. Zpět. Takže bych to také mohl napsat jako psi v neznámých x a y, kde y je funkce proměnné x. Mohl bych to napsat takto. Toto jsou jen dva rozdílné způsoby zapsání stejné věci. Nyní kdybych vzal derivaci psi podle x -- a toto jsou jen pomocné zápisy -- kdybych vzal derivaci psi podle x, která je rovna -- toto je derivování složené funkce pomocí parciální derivace. A nebudu to dokazovat, ale ukážu vám příklad právě teď. Takže toto je rovno parciální derivaci psí podle x plus parciální derivaci psi podle y krát dy dx. krát dy dx A to by vám mělo dát nějakou představu. Téměř dělám derivaci podle x, a kdybyste mohli říct, vím že nemůžete, protože tato parciální derivace podle y a dy jsou dvě rozdílné věci. Ale kdyby se tyto dvě vykrátily, potom byste měli další parciální derivaci podle x. A kdybyste je dali dohromady, potom byste dostali celou derivaci podle x. To ale není ta představa, to nám jen ukazuje, že by to dokonce mělo být trochu intuitivní. Nyní ta představa tady, řekněme, že psi, a psi nemusí být vždy v této podobě, ale měli byste použit stejný postup abyste dostali psi do komplexnějšího zápisu. Ale řekněme že psi, a já nebudu psát, že je to funkce proměnných x a y. Víme že je to funkce x a y. Řekněme, že je to rovno nějaké fuknci f1 proměnné x násobené nějakou funkci g proměnné y. A řekněme, že je tam nějakolik takových výrazů. Takže máme n takových to výrazů, plus až k n-tý výraz je fn proměnné x krát gn proměnné y. Jednoduše jsem definoval psi takto, a můžu vám dát představu, že když na to použiji implicitní derivace, když vezmu derivaci tohoto podle x, vlastně dostanu něco, co vypadá jako toto. Takže co je derivace psi podle x? Derivace psi podle x. A tohle je jen implicitní derivace, kterou jste se učili. nebo snad učili, v první semestru matematické analýzy. To je rovno, jen použijeme pravidlo pro derivaci součinu, ano? Takže první výraz zderivujeme podle x. To bude f'1 proměnné x krát druhá funkce, která je g1 proměnné y. Nyní přidáte derivaci druhé funkce krát první funkce. Takže plus f1 proměnné x, to je první funkce, krát derivace druhé funkce. Derivace druhé funkce, to je tato funkce podle y. Takže to můžete napsat jako g'1 proměnné y. Jen aplikujeme pravidlo pro derivování složené funkce. Takže to je dy dx. A možná si chcere přehrát video o implicitních derivacích jestliže se vám to jeví trochu neznáme. Avšak toto přímo tady co jsme dostali, tento výraz, to je derivace podle x tohodle. A máme n takových výrazů. Pokud je budeme přidávat, udělám to vertikálné dolů. Plus, a potom máte několik takových výrazů, až poslední vypadá stejně, je to jen n-tá funkce proměnné x. Takže f'n proměnné x krát druhá funkce, gn proměnné y, plus první funkce fn proměnné x krát derivace druhé funkce. Derivace druhé funkce podle y je g'n proměnné z krát dy dx Je to jen pravidlo pro derivaní složené funkce. dy dx. Nyní máme dva n-té výrazy. Máme n-tý výraz zde, kde každý výraz byl f proměnné x krát g proměnné y nebo f1 proměnné x krát g1 proměnné y a potom až do fn proměnné x krát gn proměnné y. Nyní pro každý z nich dostaneme dva takové, protože jsme požili pravidlo pro derivování součinu. Když je sloučíme výrazy, tak že všechny výrazy, které neobsahují dy dx. Co dostaneme? Jestliže přidáme všechny takové, můžete je přesunout na levou stranu, já je jen přerovnám a to je rovno f'1 proměnné x krát g1 proměnné y plus f2, g2 atd. až dostaneme f'n, pardon, f'n proměnné x gn proměnné y. To je jsou jen všechny tyto sečtené doromady plus všechny tyto sečtené dohromady. Věechny výrazy, které obsahují dy dx. A napíšu je jinou barvou. Takže všechny tyto výrazy budou jinou barvou. Uzavřu je do jiných závorek. Plus f1 proměnné x g'1 proměnné y a dy dx přidám později, Vytknu to ven. Plus, a máme n výrazů, plus fn proměnné x g'n proměnné y, a všechny tyto výrazy jsou násobené dy dx. Nyní něco tady vypadá zajímavě. Původně jsem naše psi výše definovali jako toto tady, ale co je tento zelený výraz? Co jsme udělali je, že jsme vzali všechny jednotlivé výrazy a tyto zelené výrazy tady jsou derivace podle x všech těchto výrazů. Protože když vezmete deraci tohoto jen podle x, potom funkce proměnné y je konstantou, ano? Kdybyste vzali jen parciální devace podle x. tkaže dybyste vzali parciální devace těchto výrazů podle x, potom funkce proměnné bereme jako konstantu. Takže derivace tohoto by byla pouze f' proměnné x, g1 proměnné y, protože g1 proměnné y je konstanta. A tak dále a tak dále. Všechny tyto zelené výrazy můžete brát jako parciální derivace psi podle x. Prostě považujeme y za konstantu. A stejnou logikou, jestliže gnorujere toto, jestliže se podíváte na tuto část tady, co je toto? Vzali jsme psi, tady nahoře, považovali jsme funkci proměnné x jako konstantu a udělali jsme parciální derivaci podle y. A to je proč derivace jsou u všech funkci g. A potom to vynásobíme dy dx. Takže byste to mohli napsat, že je to rovno -- napíšu to zeleně -- to zelené je stejné jako parciální derivace psi podle x. Plus, co je toto fialové, tato část fialové? Dovolte mi to napsat jinou barvnou, červenou. Toto tady je parciální derivace psi podle y vynásobená dy dx. . Takže to je v podstatě všechno co jsem vám chtěl ukázat v tomto videu, protože si uvědomuji že jsem téměř vyčerpal čas, který máme. Takže pravidlo pro derivování složené funkce podle jedné proměnné, s tím že druhá proměnná dané funkce je také funkcí proměnné x, potom toto je pravidlo pro derivování složené funkce. Jesliže psi je funkce proměnné x a y a já bych chtěl udělat ne parciální derivace, já bych chtěl udělat celou derivaci psi podle x, to je rovno parciální derivaci psi podle x plus parciální derivaci psi podle y krát dy dx. Jestliže y nebyla funkce proměnné x nebo y byla nezávislá na x, potom dy dx je rovno 0. A tento výraz by byl 0, a potom derivace psi podle x by byla jen parciální derivace psi podle x. Nicméně já chci abyste si toto zapomatovali. Nedokázal jsem to v tomto videu ale naštěstí jsem vám ukázal představu, jestliže jsem vás nezmátl. A budeme používat tuto vlastnost v dalších videích abychom více porozuměli exaktním rovnicím. Uvědomuji si, že v tomto video jsem jen ukázal malou představu. Ještě jsem neřekl, co vlastně exaktní rovnice je. Uvidíme se v dalším videu. .
video