Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (6/10) · 9:45

Lineární homogenní rovnice druhého řádu 1 Úvod do lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu s konstantními koeficienty.

Teď se přesuneme ze světa diferenciálních rovnic prvního řádu do světa diferenciálních rovnic druhého řádu Co to znamená? To znamená, že naše rovnice od teď budou obsahovat druhou derivaci. A první typ, který vám ukážu -- a to pravděpodobně ten nejdůležitější typ při studiu klasické fyziky - jsou lineární diferenciální rovnice druhého řádu. Takže co to vlastně je lineární diferenciální rovnice druhého řádu? Myslím, že jsem je letmo zmínil v našem úplně prvním intro videu ale je to něco, co vypadá asi takto. Pokud mám a(x) - čili nějakou funkci pouze v x - krát druhá derivace y vzhledem k x, plus b(x), krát první derivace y, vzhledem k x, plus c(x), krát y se rovná nějaké funkci, která je pouze funkcí x. Takže jen abychom si zopakovali terminologii, y je druhého stupně, protože nejvyšší derivace zde je druhá derivace, což ji činí rovnicí druhého stupně A proč je lineární? No se všemi koeficienty - a chci být velmi obezřetný, co myslím slovem koeficient, protože tradičně vnímáme koeficienty vždy jako konstanty - ale zde máme funkce x jako koeficienty. Takže aby toto byla lineární diferenciální rovnice, a(x), b(x), c(x) a d(x), všechy musí být funkcí jen x, jak jsem tady naznačil. A teď než se pokusíme vyřešit tuto rovnici obecně, ukážeme si speciální případ, kdy a,b,c jsou konstanty a d se rovná 0. Takže jak to bude vypadat? Můžu prostě přepsat tady toto jako A - takže najednou A už není funkcí je to jen číslo - A krát druhá derivace y vzhledem k x, plus B krát první derivace, plus C krát y. a na místo čtvrté konstanty, na místo d(x) budeme mít 0. A tím, že položíme rovno 0, dostaneme jiný druh homogenní diferenciální rovnice, kterému se také říká homogenní. A ještě jsem sám nepochopil, jak tento typ diferenciální rovnice druhého řádu souvisí s rovnicemi prvního řádu, které jsem už ukázal - s těmi jinými homogenními diferenciálními rovnicemi, které jsem vám ukázal. Myslím si, že mají pouze náhodou stejné jméno ačkoliv spolu nesouvisejí. Takže ten důvod, proč tato rovnice se jmenuje homogenní, je protože se rovná nule. Takže to ji dělá homogenní. A vlastně vidím trochu spojení mezi tímto typem rovnice a mlékem, ve kterém je rozložený tuk, protože když se nad tím zamyslíte, řešení všech homogenních rovnic, když vyřešíte rovnici, je vždy rovno nule. Takže jsou homogenizované, řekl bych, to je asi tak nejlepší paralela, co mě napadá. Takže bychom ji mohli nazvat lineární rovnice druhého řádu, protože A, B a C jsou určitě funkce jen - no vlastně nejsou dokonce ani funkce x nebo y, jsou to jen konstanty Takže lineární druhého řádu a homogenní - protože se rovnají nule. A myslím, že si všimnete, že tyto rovnice určitým způsobem jsou ty nejzábavnější k řešení. A vlastně často taky nejužitečnější, protože v mnoho aplikacích klasické mechaniky, toto je vše, co musíte vyřešit. Ale jsou nejzábavnější k řešení, protože se všechny dají zredukovat na algebraické problémy. To hned vysvětlím. Ale mezitím se nad tím trochu zamysleme. Zamyslete se, jaké mají tyto řešení vlastnosti. Nechte mě něco nadhodit. Řekněme, že g(x) je řešením To znamená, že A krát g'' plus B krát g' plus C krát g se rovná nule. Je to správně? Znamená to to samé. Moje otázka pro vás je, co když mám nějakou konstantu krát g? Je to pořád řešením? Takže moje otázka je, řekněme nějaká konstanta c1 g(x) -- c1 krát g - je toto řešení? Tak to pojďme zkusit. Proveďme substituci do naší původní rovnice. Takže A krát druhá derivace tohohle je - a ještě změním barvu; třeba hnědou - takže A krát druhá derivace tohoto je - konstanta, pokaždé, když derivujete, konstanta zůstává - takže to bude A krát c1 g'', plus -- to samé pro první derivaci - B krát c1 g' plus C -- a toto C je jiné než to c1 - krát g. A podívejme se, jestli se toto rovná nule. Takže bychom mohli vytknout tu konstantu c1, a dostaneme c1 krát Ag'', plus Bg', plus Cg A helemese, už víme. Protože vímže, že g(x) je řešením, víme, že toto je pravda. Takže toto se bude rovnat 0. Protože g je řešením. Takže pokud toto je 0, c1 krát 0 bude rovno 0. Takže tento výraz tady se také rovná 0. Nebo jiný způsob, jak se na to dívat je pokud g je řešením této homogenní diferenciální rovnice druhého řádu, pak nějaká konstanta g je také řešením. Takže toto je také řešením diferenciální rovnice. A další vlastnost, kterou vám chci ukázat - a tohle všechno někam směřuje, nebojte se. Další otázka, kterou vám chci položit, je, ok, víme, že g(x) je řešením diferenciální rovnice. Co kdybych vám také řekl, že h(x) je také řešením? Takže moje otázka je, je g(x) + h(x) také řešením? Když sečtete tyto dvě funkce které jsou obojí řešením, pokud je sečtete, je to pořád řešením naší původní rovnice? Tak když substituujeme toto celé do naší původní diferenciální rovnice tak dostaneme A krát druhá derivace tady toho. Tak to je celkem jasné. To je jen g'' + h'' + B krát -- první derivace tady toho -- g' plus h' plus C krát -- tato funkce - g plus h. A co můžeme udělat teď? Tak rozložme všechny tyto konstanty. Dostaneme A krát g'' plus A krát h'', plus B krát první derivace g, plus B krát první derivace h, plus C krát g, plus C krát h. A teď je můžeme uspořádat. A dostaneme A -- vezměme tady tohle vezměme všechny členy s g A krát druhá derivace g, plus B krát první derivace, plus C krát g to jsou tyto tři členy - plus A krát druhá derivace h, plus B krát první derivace plus C krát h A teď víme, že jak g, tak h jsou řešením naší původní diferenciální rovnice. Takže podle definice, pokud g je řešením původní diferenciální rovnice, a toto byla levá strana té diferenciální rovnice, toto se bude rovnat 0 což znamená, že toto se bude rovnat 0. Takže jsme ukázali, že celý tento výraz se rovná 0. Takže pokud g je řešením diferenciální rovnice - této homogenní lineární diferenciální rovnice druhého řádu a h je také řešením, pak pokud je sečtete, jejich součet je také řešením. Takže obecně, pokud ukážeme, že g je řešením a h je řešením, pak je můžeme sečíst. A ukázali jsme už dřív, že jakákoliv konstanta krát řešení je také řešením. Takže byste také mohli říct, že nějaká konstanta krát g(x) plus nějaká konstanta krát h(x) je také řešením. A možná, že v nějakém případě je konstanta rovna 0 nebo tak něco. Nevím. Ale každopádně, toto jsou užitečné vlastnosti k osvojení u diferenciálních rovnic druhého řádu. A v dalším videu si ukážeme, jak aplikovat tyto vlastnosti k nalezení řešení těchto rovnic. A uvidíte, že jsou v podstatě jednoduché. Řekl bych mnohem jednodušší než to, co jsme dělali v předchozích videích, jako homogenní rovnice prvního řádu, nebo exaktní rovnice. Toto je mnohem jednodušší. Uvidíme se v dalším videu
video