Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (7/10) · 8:28

Lineární diferenciální rovnice druhého řádu 2 Pojďme najít obecné řešení!

Diferenciální homogenní rovnice druhého řádu. Doteď jsme hovořili o lineárních homogenních diferenciálních rovnicích v abstraktních pojmech. Rovnice měly nějaké řešení "g", kdy po vynásobení libovolnou konstantou lze získat další řešení. Nebo pokud "g" a "h" jsou řešeními, pak "h" plus "g" je též řešením dané rovnice. Pojďme se podívat na nějaké příklady, protože si myslím, že vám pomůže v pochopení a ujasnit si nejasnosti. Mějmě takovouto diferenciální rovnici, druhá derivace "y" (jako funkce x) plus 5 krát první derivace "y" plus 5krát první derivace "y" (jako funkce x) plus 6 krát "y" rovná se 0. Tedy musíme najít takové "y", pro které platí, že druhá derivace plus 5 krát první derivace plus 6 krát toto "y" je rovno 0. A teď, pojďme udělat trochu..vraťme se o krok zpátky a zamysleme se nad tím, jaký druh funkce..pokud mám funkci a zderivuji ji, a poté vezmu tento předpis a zderivuji ho znova, dostanu většinou něco úplně jiného. Například, pokud by "y" bylo "x" na druhou, potom první derivace by byla 2 krát "x" a druhá derivace 2. Pokud bychom tuto funkci dosadili do naší rovnice, no, jak by se nám odečetly výrazy obsahující "x", tak aby byla zachována rovnost nule? Takže vraťme se zpět a zamysleme se, jestli existuje taková funkce, jejíž první, druhá, třetí a čtvrtá derivace je rovna pořád stejné funkci? Možná konstanta před funkcí mění hodnotu derivace. A pokud jste již shlédli mnoho mých videí, v tuto chvíli víte, že mám na mysli nejúžasnější funkci v matematice. A tou je "e" na "x". Je možné, že "e" na "x" nebude pasovat do naší rovnice, můžeme to přinejmenším zkusit, ok? Když za "y" dosadíme "e" na "x", rovnice splněna nebude, je to tak? Dostali byste "e" na "x" plus 5 krát "e" na "x" plus 6 krát "e" na "x". A to se nerovná 0. Ale možná je hledanou funkcí "y" "e" na "x" vynásobené nějakou konstantou "r". Předpokládejme, že "y" je rovno konstantě "r" krát "x" a dosaďte to do naší rovnice a uvidíte, zda můžeme zjistit, pro jaké "r" by tato podmínka byla splněna. A pokud to zjistíme, našli jsme řešení, nebo také několik řešení. Pojďme to vyzkoušet. Dosaďme za "y" "e" na ("r" krát "x") do této diferenciální rovnice. Tak tedy, co je její derivací, tím začneme. Tedy první derivace je rovna čemu? Dle pravidel derivování. Derivace vnitřní funkce je "r". A derivace té vnější je stejná jako její předpis, tedy "e" na ("r" krát "x"). A jaká je druhá derivace? Druhá derivace se provádí stejně, "r" je konstanta, tedy derivace vnitřku je "r", čímž vynásobíme derivaci vnějšku a získáváme "r" na druhou krát "e" na ("r" krát "x"). A teď to můžem dosadit zpět do rovnice. A přepnu barvy. Takže druhá derivace je "r" na druhou krát "e" na ("r" krát "x") plus 5 krát první derivace, tedy 5 krát "r" krát "e" na ("r" krát "x") plus 6 krát nederivovaná funkce, tedy 6 krát "e" na ("r" krát "x") je rovno 0. A možná, že už vás napadá, jak bychom mohli řešit tuto rovnici s neznámou "r". Všechny výrazy na levé straně obsahují "e" na ("r" krát "x"), tedy to můžeme vytknout. Tedy získáme ("e" na ("r" krát "x")) krát ("r" na druhou + 5 krát "r" + 6) se rovná nule. A naším cílem, pokud si vzpomínáte, bylo vyřešit rovnici pro "r", či více různých "r", které toto splňují. A vzhledem k tomu, že se tento součin musí rovnat nule, co z toho můžeme zjistit? Může se vůbec "e" na ("r" krát "x") rovnat nule? Můžeme dosadit něco do exponentu, aby funkční hodnota byla nulová? Inu, ne. Tedy tento činitel nemůže být nulový. Proto se závorka musí rovnat 0. Tento zápis musí být nulový. Označím to jinou barvou. Takže teď už víme, že pro zjištění "r" nám stačí položit výraz v závorce rovno nule a vyřešit. Tomuto výrazu se říká charakteristická rovnice. Toto "r" na druhou plus 5 krát "r" plus 6 se nazývá charakteristická rovnice. A mělo by být jasné, že vyřešení této rovnice není složité. Je to obyčejná kvadratická rovnice. A tato je vlastně dost jednoduchá pro přímé získání součinového tvaru. Tedy co takhle? ("r" + 2) krát ("r" + 3) A tedy řešeními charakteristické rovnice a vlastně i řešením pro původní rovnici jsou "r" rovno -2 a -3. Takže řeknete, hej, našli sme dvě řešení, protože jsme našli dvě "r", které splňují danou rovnici. A jaká jsou tato řešení? No, první je "y" se rovná "e" na (-2 krát "x"), ne? Můžeme mu říkat "y1" A druhé řešení, "y2" se rovná "e" na..co to bylo? jak to bylo? (-3 krát "x"), Teď mám na vás otázku, je tohle obecné řešení? Tohle je poslední video z řady úvodních videí, ve kterých se učíme, že pokud řešení vynásobíme konstantou, je to stále řešení. Tedy, pokud "y1" je řešením, tak jej můžeme vynásobit libovolnou konstantou. Pojďme na to. Vynásobme to "c1" Tohle má být "c1" A toto je také řešení. A dokonce obecnější, je to tak? Je to celá řada funkcí. A to "c" nemusí být pouze 1, může to být kterákoliv konstanta. A pokud použijete jakoukoli funkční hodnotu, můžete zjistit, jaká je to konstanta. To samé platí pro "y2" "y2" nemusí být 1 krát "e" na (-3 krát "x"), může to být kterákoliv konstanta. A v předchozím videu jsme se naučili, že pokud je něco řešením, tak i násobek libovolné konstanty je řešením. A také jsme se naučili, že pokud máme 2 různá řešení, tak je můžeme sečíst a jejich součet je také řešením. Takže nejobecnější řešení této diferenciální rovnice je "y"..můžeme říct jako funkce "x", aby bylo jasno, že tato funkce je nesporně funkcí "x".."y" jako funkce "x" je rovna "c1" krát "e" na (-2 krát "x") plus "c2" krát "e" na (-3 krát "x"). A toto je obecné řešení této diferenciální rovnice. A nebudu to dokazovat, protože jsme si to již ukázali. Myslím tím, že jsme to vyzkoušeli pro "e" na ("r" krát x) Možná, že existuje nějaká bláznivá funkce, která by byla také řešením. Ale řeknu vám a berte to jako fakt, že toto je jediné obecné řešení. Není žádná bláznivá funkce, která by zde fungovala. A možná další otázka, která vám vystřeluje v hlavě je, Sale, když jsme počítali diferenciální rovnice prvního řádu, měli jsme pouze jednu konstantu. A tak to má být, protože jsme měli počáteční podmínky a pro ty jsme vyřešili naše konstanty. Ale v tomto případě máme 2 konstanty. Tedy, pokud budeme chtít parciální řešení rovnice, jak zjistíme 2 konstanty s pouhou jednou počáteční podmínkou? A pokud si to opravdu myslíte, vaše intuice vás neklame. Opravdu potřebujeme 2 počáteční podmínky k vyřešení takovéto diferenciální rovnice. Potřebujete vědět hodnotu s "x", které se rovná "y". A možná i hodnotu první derivace "y". A to si ukážeme v příštím videu. Tak zase příště!
video