Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (1/10) · 7:50

Úvod do diferenciálních rovnic Co je diferenciální rovnice a trocha terminologie.

Pojďme se nyní seznámit s podstatou diferenciální rovnice. A jak uvidíme, diferenciální rovnice jsou velmi užitečné pro modelování a simulace jevů a porozumění jejich podstaty. Ale k tomu se vrátíme později. Nyní popřemýšlejme nebo se alespoň podívejme na to, co je vlastně diferenciální rovnice. Takže, pokud bych napsal... Tady je třeba ukázka diferenciální rovnice. Pokud bych napsal druhá derivace y plus dvakrát první derivace y je rovna třikrát y, tak přesně tohle je diferenciální rovnice. Další možnost jak to napsat je, že řekneme, že y je funkcí x, můžeme to napsat pomocí označení funkce. Můžeme napsat, že druhá derivace naší funkce podle x plus dvakrát první derivace naší funkce je rovno třikrát naše funkce. Anebo pokud bychom chtěli použít Leibnitzovu notaci, můžeme také napsat, že druhá derivace y podle x plus dvakrát první derivace y podle x je rovna třikrát y. Všechny tři tyto rovnice opravdu představují to samé. Říkají dobře, mohu nalézt funkce, kde druhá derivace funkce plus dvakrát první derivace funkce je rovno třikrát funkci samotné. JTakže jen aby bylo jasno, tyto všechny v zásadě říkají to samé. A už jste mohli pochytit z toho, jak jsem to popsal, že řešením diferenciální rovnice je funkce, nebo třída funkcí. Není to jen hodnota nebo skupina hodnot. Takže řešení diferenciální rovnice je funkce nebo množina funkcí nebo třída funkcí. Je důležité porovnat to s tradiční, nediferenciální rovnicí. Napíši to. Takže tradiční rovnice... možná bych neměl říkat tradiční rovnice, diferenciální rovnice už jsou nějakou chvíli známy. Takže napíši to jako algebraickou rovnici, kterou dobře znáte. Algebraická rovnice mže vypadat nějak takhle a já napíši jednoduchou kvadratickou. Řekněme, že x na druhou plus tři x plus dva se rovná nule. Řešení této algebraické rovnice budou čísla nebo množina čísel. Můžeme to vyřešit, bude to x plus dvakrát x plus jedna je rovno nule. Takže x se může rovnat minus dva nebo x je rovno minus jedna. Řešení jsou tady čísla nebo množiny čísel, které vyhovují rovnici. Tady je vztah mezi funkcí a jejími derivacemi. A tak jedno nebo více řešení bude funkce nebo množina funkcí. Pojďme to udělat trochu více uchopitelné. Jak by asi vypadalo řešení nečeho jako jsou tyto tři rovnice, které ve skutečnosti říkají to samé, jak by asi to řešení vypadalo? Trošku to posunu. Pojďme se podívat na to, jak některá tato řešení mohou vypadat. Trochu to tu umažu. Tohle malé, co mám právě tady. Dám vám tady příklady řešení. Dokážeme si, že toto jsou opravdu řešení pro to, co si myslím je opravdu jen jedna diferenciální rovnice vyjádřená třemi způsoby. Ale vy doufám oceníte, jak vypadá řešení diferenciální rovnice. A že tady je často více než jedno řešení. Je tady celá třída funkcí, které mohou být řešením. Takže jedno řešení této diferenciální rovnice. Napíšu to zde jako naše první. Takže jedno řešení, nazvu ho y1. A mohu to dokonce napsat jako y1(x), abychom explicitně vyjádřili, že je to funkcí x. Jedno řešení je y1(x) je rovno e na minus tři x. A doporučuji vám přerušit teď video a nalézt první derivaci y1 a druhou derivaci y1 a ověřit, že vyhovují diferenciální rovnici. Takže předpokládám, že jste to zkusili. Tak se na to pojďme podívat společně. Takže tohle je y1. Takže první derivace y1... Musíme zde použít řetízkové pravidlo. Derivace minus tři x podle x je minus tři. A derivace e na minus tři x podle minus tři x je e na minus tři x Pokud vezmeme druhou derivaci y1, bude to ta samá myšlenka, derivace tohohle je třikrát minus tři a to bude devět e na minus tři x. A nyní nám stačí dosadit tyto hodnoty do diferenciální rovnice, nebo tyto výrazy do diferenciální rovnice, abychom ověřili, že tohle opravdu bude platit pro tuhle funkci. Tak to pojďme ověřit. Takže nejdřív máme druhou derivaci y. Takže to je tenhle výraz tady. Takže máme devět na minus tři x plus dvakrát první derivace. Takže to bude dvakrát tohle. To bude minus šest, napíši prostě plus minus šest e na minus tři x. Všimněte si, že jsem prostě vzal dvakrát první derivaci. Dvakrát první derivace se se bude rovnata nebo měla by se rovnat, pokud tahle funkce vyhovuje, pokud y1 opravdu vyhovuje této diferenciální rovnici, tohle se musí rovnat třikrát y. Třikrát y je třikrát e na minus ti x. Tři e na minus tři x. Pojďme se podívat, zda je to opravdu pravda. Takže tyhle dva výrazy tady, devět e na minus tři x, v podstatě minus šest e na minus tři x, to bude tři e na minus tři x. A to se opravdu rovná tři e na minus tři x. Takže y1 je opravdu řešení této diferenciální rovnice. Ale jak uvidíme, není to jen jediné řešení této diferenciální rovnice. Například řekněme, že y2 rovná se e na x je také řešením této diferenciální rovnice. A já vám doporučuji znovu přerušit video a ověřit toto řešení. Takže předpokládám, že jste to zkusili. První derivace tohohle je docela přímočará, je to e na x. Druhá derivace, jedna ze složitějších věcí u exponenciálních funkcí, druhá derivace tady je také e na x. Takže druhá derivace, napíši to ve stejných barvách. Takže druhá derivace bude e na x plus dvakrát e na x a to se bude rovnat třikrát e na x. Tohle určitě bude pravda. Takže, e na x plus dvě e na x je tři e na x. Takže y2 je také řešením této diferenciální rovnice. Tohle je začátek. V několika následujících videích se tím budeme zabývat podrobněji. Uvidíme, jak vypadají řešení, jaké existují třídy řešení, techniky pro jejich řešení, znázorňování řešení diferenciálních rovnic a celý balíček nástrojů pro hlubší porozumění.
video