Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (2/10) · 14:25

Jednoduché diferenciální rovnice 3 jednoduché diferenciální rovnice, které mohou být vyřešeny integrováním obou stran

Vítejte u videa, kde vám představím diferenciální rovnice. Co je diferenciál? V našem případě řekněme, že y je rovno, nevím třeba, 3x. Pokud zderivujeme obě strany rovnice a řekneme -- jedna z možných značení, které používáme je dy/dx je rovno 3. Zderivovali jsme obě strany. Ale to můžete skoro použít diferenciální značení. dy je differenciální a dx je diferenciální. Co to diferenciální znamená? Diferenciální znamená nekonečně malou změnu v y v tomto případě, takže to je diferenciála v y, nebo-li nekonečně malá změna v x. Takže diferenciální je to samé co změna -- když mluvíme o monotónii, říkáme, že monotónie je změna y podle x. Nebo můžeme říct diference y podle diference x. Když jsme začali mluvit o monotónii křivky, musíme tuto diferenci tuto diferenci 0. To je to, o čem diference v podstatě je. A diference je opravdu, opravdu, opravdu, opravdu nekonečně malá změna. Takže co je diferenciální rovnice? Je to rovnice, která zahrnuje diference. Například, toto je diferenciální rovnice. Toto bude první příklad, který vyřešíme. dy/dx = x^2 + 1 Jak vyřešíme tuto diferenciální rovnice. Je více možností, co můžete udělat. Můžete říct, toto je to samé co f(x) Víte, že y funkce x a jednoduše zintegrujete obě strany. Ale pojďme to vyřešit čistě jako diferenciální rovnici. Ve skutečnosti můžete manipulovat s těmito diferencemi stejně, jako můžete manipulovat s čísly. A co uděláme zde? Vynásobme obě strany rovnice dx. Pro velmi malou změnu y dostanete (x^2 +1) krát velmi malá změna x. Jiná možnost, jak to říst, je, že pro velmi malou změnu x, když chcete vypočítat, jak se vám změní y, tak vynásobíte ( x^2 + 1), kdekoliv jste na grafu. Co to pro nás znamená? Zintegrujme obě strany a napišme integrál na obě strany. Pokud jste viděli videa o integrálech a o definici integrálu a plochy pod křivkou, tak si uvědomujete, že integrál je v podstatě množství, je to druh nekonečného množství svazků nekonečně malých dy. Pokud vezmeme součet všech změn v dy, zůstane nám y na této straně rovnice. Možná se chcete znovu podívat na všechny videa o integrálech. Potom co je toto? T oje v podstatě jen -- to je neurčitý integrál z (x^2 + 1). Takže toto je integrál tohoto. A co je integrál z (x^2 + 1) ? To je (x^3)/3 Jen derivujeme obráceně. Znovu říkám, podívejte se na videa o integrálech. Myslím, že jich je osm nebo devět. Plus x a potom plus c. Odkud se vlastně vzalo to c? Víme, že pokud derivujeme konstantu, vznikne nula. Když to znovu zintegrujeme, tak nevíme, zda tam byla nějaká konstanta. A to je také důvod, kde se vzalo to c. Toto je základní řešení diferenciálních rovnic. A to je něco zajímavého. U většiny rovnic, řešení je nějaké číslo, že? Když vám řeknu, že y=2y - 1 Tak dostanete -y = -1 a dostanete, že y = 1. Toto je klasická rovnice a vaším výsledkem je nějaká hodnota -- řešíte podle nějaké proměnné. Diferenciální rovnice jsou něco jiného. Řešením je nějaká funkce. Říkáme, že funkce vyhovuje diferenciální rovnici. Zapamatujte si to. nyní si uděláme velmi základní diferenciální rovnici ale je to něco, co si zapamatujte po celou dobu, co se budeme učit diferenciální rovnice. myslím, že udělám video, které vás zásadně připraví na diferenciální rovnice, ketré budete probírat na VŠ. A to se hodí když začnete probírat parciální diferenciální rovnice, atd, atd. Řešením diferenciálních rovnic není číslo ale funkce. Toto bylo hlavní podstata řešení diferenciálních rovnic. Pokud chcete přesně zpočítat C, tak většinou jsou zadány počáteční podmínky nebo znáte nějaké hodnoty na funkci a ty můžete zpětně dosadit. V tomto případě je dy/dx rovno x^2 + 1. a dále řečeno -- jen si změním barvu-- je řečeno, že y = 1, v x = 1, nebo-li y = 1 když x je rovno 1. Můžeme tyto informace použít při dopočítávání c. Jak to uděláme? Je řečeno, že y = 1. Takže 1 se rovná, když x = 1, se rovná 1/3. 1/3, 1^3/3 + 1 + C. Co nyní můžeme udělat. Odečtěme jedničku z obou stran -- to je nula. Odečtěme 1/3 z obou stran a dostaneme c = -1/3. Použitím těchto podmínek, bodu který na funkci známe, můžeme zjistit přesné řešení této diferenciální rovnice. A to je y = (x^3)/3 + x -1/3 a to jsme vyřešili pro c. A pokud mi nevěříte, tak vemte tento výraz a dosaďte ho sem a uvidíte, že oba se rovnají, pokud zderivujete y/x uvidíte že se to rovná x^2 + 1. Uděláme jiný příklad. . Toto říká -- toto je zajímavější-- říká, že dy/dx je rovno x/y a to za stejných podmínek. Říkají, že y = 1, když x = 1. Nebo-li, když x = 1, y = 1. Najděme funkci, která této rovnici bude vyhovovat. Je to zajímavé, protože máme x a y na pravé straně rovnice. Vypadá to jako něco, co nám vznikne po použití implicitních diferenciálních rovnic. Ale uvidíme, kam se dostaneme. Udělám to samé. Vynásobme obě strany rovnice dx a dostaneme, že dy = (x/y)*dx. A dále vynásobme y obě strany, protože se nám lépe vytvářet primitivní funkce. Dostaneme y<i>dy = x</i>dx. Nyní můžeme integrovat obě strany rovnice, nebo vytvořit primitivní funkci na straně kde máme y a na straně, kde máme x. Nevím, proč jsem to udělal hnědou barvou. Jaká je primitivní funkce zde? Je to (y^2)/2. Měl bych říci plus C, nějaká konstanta. Udělám to. Měla by tu být konstanta. Nazvu ji C1. Nevíme jaká je konstanta. A zde máme (x^2)/2 + C2, ano? Nebo nějaká jiná konstanta. možná to bude stejné číslo, nevím. Ale nevíme, co tahle čísla jsou. Mohli bychom to přepsat... co s tím můžeme udělat? Zkusme z téhle strany dostat pryč x. Mohli bychom mít y na druhou děleno 2 minus x na druhou dělěno 2 se rovná -- a já teď odečtu tohle z téhle strany, abych dostal konstanty na pravou stranu rovnice. c2 minus c1. Vzal jsem c1, dal jsem ho na pravou stranu, vzal jsem x na druhou lomeno 2, dal ho na levou stranu, proto je teď záporné. To jsme nevěděli. Řekli jsme, že tohle může být nějaká konstanta, a tohle může být nějaká konstanta. Takže rozdíl mezi dvěma konstantami bude prostě třetí konstanta. Takže tohle přepíšu prostě jako c. Takže obecné řešení téhle diferenciální rovnice je y na druhou lomeno 2 minus x na druhou lomeno 2 se rovná C. Pojďme to ještě trochu pročistit, protože tohle by pořád mohla být libovolná konstanta. Vynásobíme obě strany téhle rovnice dvěma a dostaneme y na druhou minus x na druhou se rovná 2c. Tohle je pořád konstanta, takže bychom mohli tohle pořád psát jako c. Takže máme y na druhou minus x na druhou se rovná c. Použijeme teď naše podmínky abychom zjistili co bude c. Když y = 1, tak 1 na druhou minus když x je 1, 1 na druhou, je rovno c, takže to je 1 minus 1, takže 0, ne? c se rovná 0. Takže co je partikulární řešení téhle diferenciální rovnice? Udělám ho zeleně. Je to y na druhou minus x na druhou se rovná 0. Mohli bychom k oběma stranám přičíst x na druhou. Mohli bychom to psát jako y na druhou se rovná x na druhou. Mohli byste mít pocit, že je dobrý nápad teď obě strany rovnice odmocnit a říct, že y se rovná x. To by ale nebylo přesné, protože x může být třeba -2 a y by mohlo být 2 a obráceně. Tohle by sice vyřešilo tuhle rovnici, ale nebylo by to řešení téhle rovnice. Při odmocňování je potřeba dávat pozor. Nesmíme zapomenout na plusy a minusy. Uděláme ještě jeden příklad. Tady se říká "derivace y podle x se rovná -- OK, tohle bude zajímavější. Se rovná odmocnině z x lomeno y. Říká se tady, že y se rovná 4, když x se rovná 1. Jo, myslím, že to čtu správně. Můžeme tohle udělat dost podobně. Uděláme ten samý krok. Vynásobíme obě strany rovnice dx. Takže dy se rovná -- a jenom abych přeskočil jeden krok, rovnou přepíšu odmocninu z x lomeno y jako odmocninu z x lomeno odmocninu z y, a vynásobím obě strany tohohle dx. Takže vynásobíme obě strany rovnice odmocninou z y. A to napíšu jako y na jednu polovinu. To je to samé, jako odmocnina z y. dy se rovná x na 1/2 dx. Jenom jsem tohle vynásobil a přepsal to jako y na 1/2. Takže jaká je primitivní funkce k y na 1/2? To je jenom tohle plus 1, takže to je y na 3/2, a potom krát obrácená hodnota tohohle. Takže krát 2/3. Nebo bychom mohli říct děleno tohle, to samé. A jestli si tím nejste úplně jistí, protože občas to je trochu chlupaté se zlomky a bůhvíčím, zkuste to zderivovat. 3/2 krát 2/3 je 1, potom odečteme od tohohle 1, exponent bude 1/2, takže dostaneme odmocninu z y. Fajn, funguje to. A samozřejmě znova to samé, plus c1 se rovná -- bude to to samé na téhle straně -- 2/3 x na 3/2 plus c2, co s tím umíme udělat? Můžeme vzít x na levou stranu téhle rovnice, a dostaneme 2/3 y na 3/2 minus 2/3 x na 3/2, to se rovná c2 minus c1, což můžeme přepsat jako c. A teď vynásobíme obě strany rovnice 3/2, takže tyhle dva členy se změní na 1. Takže dostaneme y na 3/2 minus x na 3/2 se rovná -- co je 3/2 krát konstanta c? Nevěděli jsme, co to bylo, můžeme pořád psát c. Doufám, že to není moc zmatené. 3/2 c, nevěděli jsme, kolik to bylo. Mohli bychom tomu říkat c3, a tomuhle pak c4. Je to jiná konstanta, pořád ji musíme nosit s sebou. A teď použijeme podmínky. Takže podmínky nám říkají, že 4 -- a nemusí to nutně být počáteční podmínky. Můžeme tomu říkat jenom podmínky nebo body, kde víme, že partikulární řešení téhle diferenciální rovnice je splněno. Takže 4 na 3/2 minus 1 na 3/2 se rovná c. Co je 4 na 3/2? No 4 na 1/2 je 2, takže tohle na třetí, to je 8. 1 na cokoliv, takže tady speciálně 1 na odmocninu z 1 je 1. Tohle na třetí je 1. Takže 8 minus 1 se rovná c. Takže c se rovná 7. Takže partikulární řešení téhle diferenciální rovnice udělám jinou barvou, a je to y na 3/2 minus x na 3/2 se rovná 7.
video