Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (3/10) · 12:00

Separovatelné diferenciální rovnice Úvod do separovatelných diferenciálních rovnic.

Snad už teď víme, co je to diferenciální rovnice, tak si zkusme nějaké vyřešit. A tohle je první typ diferenciálních rovnic, který budu ukazovat - říká se jim separovatelné rovnice. A myslím si, že si všimnete, že se neučíme nic nového. Jenom tím, že použijeme naše schopnosti integrovat a derivovat, dokážeme vyřešit separovatelnou rovnici. Říká se jim separovatelné, protože můžeme oddělit výrazy obsahující x a y, a integrovat je zvlášť, abychom dostali výsledek dané diferenciální rovnice. To je separovatelnost. Separovatelné rovnice. Pár si jich vyzkoušíme, a myslím, že to rychle pochopíte. Jsou to často víc cvičení v algebře než cokoliv jiného. Takže první separovatelná rovnice je: dy lomeno dx se rovná x na druhou lomeno 1 minus y na druhou. Teď je vlastně dobrá chvíle si zopakovat naši terminologii. Takže zaprvé, jakého řádu je tahle diferenciální rovnice? Nejvyšší derivace v ní je jenom ta první, takže řád téhle diferenciální rovnice je 1. Takže je to diferenciální rovnice prvního řádu. Je obyčejná, protože máme jenom obvyklou derivaci, žádné parciální derivace. Tak. Je lineární, nebo nelineární? Možná byste si mohli říct: "No, vlastně vypadá lineárně." Nenásobím nikde derivaci krát něco jiného. Ale když se podíváte pozorně, děje se tady něco zajímavého. Zaprvé máme tam y na druhou. A y je závislá proměnná. y je funkce x. Takže když tam máme y na druhou, je to nelineární rovnice. A i kdyby tohle bylo jenom y, kdybychom opravdu vynásobili obě strany rovnice 1 minus y, a dostali bychom tu rovnici do tvaru, který jsme viděli posledně, dostali bychom stejně 1 minus y na druhou. Tohle je první krok, který musíme stejně udělat, takže ho napíšu. Takže když násobím obě strany téhle rovnice 1 minus y na druhou, dostanu 1 minus y na druhou krát dy dx se rovná x na druhou. A pak je hned vidět, že i když tohle tady nebylo na druhou, násobíme y krát dy dx, a kvůli tomu je to taky nelineární rovnice, protože násobíme závislou proměnnou její vlastní derivací. Takže to je nelineární diferenciální rovnice. Ale vraťme se k řešení. Tohle je první krok. Vynásobím obě strany 1 minus y na druhou. A klíč k řešení bude vyseparovat na jednu stranu všechna y a na druhou všechna x, a pak obě strany zintegrovat. Hned to bude. Takže teď chci vynásobit obě strany téhle rovnice dx, takže tady mám dx, a vyhubil jsem tohle dx. Napíšu to sem, ať moc neplýtvám prostorem. Takže dostaneme 1 minus y na druhou dy = x na druhou dx. Vyseparoval jsem proměnné x a y a jejich diferenciály. Všechno co jsem musel udělat je vynásobit tuhle rovici dx. Teď zintegruju obě strany. Pojďme na to. Cokoliv uděláme jedné straně rovnice musíme udělat i té druhé. To platí jak u normálních rovnic, tak u diferenciálních rovnic. Takže zintegrujeme obě strany. Jaký je integrál tohohle podle y? Podíváme se... Integrál z 1 je y, integrál z y na druhou je minus y na třetí lomeno 3. Teď sem napíšu plus C, aby něco bylo vidět, ale ve skutečnosti není nutné tam to plus C psát na obě strany. Tomuhle plusu budu vzhledem k y říkat konstanta. A teď integrace y. Tohle nikdy neuvidíte v hodině diferenciálního počtu, ale jenom tady chci něco ukázat. Chci ukázat, že naše plus C nikdy nezmizelo, když jsme počítali naše tradiční primitivní funkce. Co je derivace tohohle? To je x na třetí lomeno 3. A tohle bude taky mít plus C vzhledem k x. Důvod, proč jsem tohle udělal purpurové, a takhle jsem to označil, je, že opravdu stačí napsat plus C jenom na jednu stranu. Jestli to nedává smysl, zkusme odečíst tohle C od obou stran, a dostaneme y minus -- trochu popojedu dolů, moje y vypadá jako g... y minus y na třetí lomeno 3 se rovná x na třetí lomeno 3 plus integrační konstanta při integrování podle X, minus integrační konstanta při integrování podle y. Ale tyhle konstanty jsou jenom konstanty. Chci říct, nevíme, co jsou zač. Jsou to libovolné konstanty. Takže bychom tady mohli napsat nějaké obecné C. Takže bychom mohli jenom -- musíme mít konstantu, ale nemusí být na obou stranách rovnice, protože konstanty jsou libovolné. Cx minus Cy, to je vlastně jenom nějaká jiná konstanta. A jestli teď chceme tuhle rovnici ještě trochu zjednodušit, můžeme vynásobit obě strany 3, jenom aby to vypadalo trochu líp. A dostaneme z toho 3y minus y na třetí se rovná x na třetí plus -- vlastně bych tady mohl napsat 3c. Ale c je libovolná konstanta. Takže 3 krát konstanta, to je zase jenom jiná konstanta. Takže sem napíšu jenom c. A máme to. Diferenciální rovnice je vyřešena. I když je teď jenom v implicitní formě a je docela těžké z ní dostat explicitní řešení. Mohli bychom dát C na jednu stranu, takže řešení by bylo 3y minus y na třetí minus x na třetí se rovná c. Některým lidem se to víc líbí. Ale je to řešení. A všimněte si, řešení, stejně jako když hledáme primitivní funkci, řešení je v tomhle případě třída implicitních funkcí. A proč je to třída funkcí? Protože tady máme konstantu. Podle čísla, které si tady vyberu, můžu dostat různá řešení. Ale libovolná konstanta bude splňovat původní diferenciální rovnici, která byla tady. Tohle byla původní diferenciální rovnice. Jestli chceme najít řešení pro tuhle konstantu, někdo musí dodat počáteční podmínky. Někdo musí říct třeba že když x je 2, tak y je 3. Pak bychom mohli najít konkrétní c. Zkusíme nějakou jinou, se kterou dostaneme i počáteční podmínky. Tahle je trochu-- začnu znova. Vymazat obraz, změnit barvy, abych měl optimální prostor... Takže první derivace y podle x se rovná 3x na druhou plus 4x plus 2 lomeno 2 krát y minus 1. Tohle jsou kulaté závorky, ne absolutní hodnota. A dostali jsme počáteční podmínky. Říkají, že y(0) se rovná minus 1. Takže až tuhle diferenciální rovnici vyřešíme, a tohle je separovatelná diferenciální rovnice, tak můžeme použít tuhle počáteční podmínku - když x = 0, tak y = 1 - abychom spočítali konstantu. Tak tu rovnici pojďme separoat. Vynásobíme obě strany 2 krát y minus 1. Dostaneme 2 krát y minus 1 krát dy dx se rovná 3x na druhou plus 4x plus 2. Vynásobíme obě strany dx. Tohle je jenom cvičení z algebry. A tohle můžu taky odnásobít: dostaneme 2y minus 2 to je jenom tohle - dy. Vynásobil jsem obě strany dx, takže se to rovná 3x na druhou plus 4x plus 2 dx. Rovnice je rozdělená. Oddělil jsem nezávislou a závislou proměnnou a jejich diferenciály, takže teď můžu integrovat. A můžu integrovat purpurově. Jaká je primitivní funkce tohohle výrazu podle y? Podíváme se. Je to y na druhou minus 2y. Nebudu psát plus c, udělám to jenom na pravé straně. To se rovná 3x na druhou. Primitivní funkce k tomu je x na třetí plus 2x na druhou plus 2x plus C. A to C tak trochu vyřeší konstantu na obou stranách rovnice, a doufám, že z předchozího příkladu je rozumět tomu, proč to funguje. Ale můžeme najít C pomocí počátecní podmínky, že když x = 0, tak y = -1. Podíváme se na to. Když x = 0, y = -1. Takže za y dosadíme minus jedna, dostaneme minus jedna na druhou minus dva krát minus jedna, to je hodnota y, je rovno když x se rovná nula. Takže když x se rovná nula, to je nula na třetí plus dva krát 0 na druhou plus 2 krát 0 plus C. Tohle je přímočaré. Tohle je prostě nula. Takže minus jedna na druhou, to je jedna. Minus dva krát minus jedna, to je plus 2, to se rovná C. Takže C se rovná 3. Takže implicitní přesné řešení, řešení naší diferenciální rovnice-- pozor, tohle ale není třída funkcí, protože jsme dostali počáteční podmínky-- je y na druhou minus 2y se rovná x na třetí plus 2x na druhou plus 2x plus 3. Zjistili jsme, co bylo zač C. A vlastně když byste chtěli, mohli byste tohle napsat v explicitní formě doplněním na čtverec. Tohle je už jenom algebra. Máme to hotové. Tohle je jenom implicitní forma. Kdybychom to chtěli mít explicitní, mohli bychom přidat 1 k oběma stranám. Jenom tady doplňuju na čtverec. Takže y na druhou minus 2y plus 1. Když tady přidám 1, musím přidat 1 i na druhou stranu, takže se z toho stane x na třetí plus 2x na druhou plus 2x plus 4. Jenom jsem k oběma stranám přidal 1. Proč jsem to udělal? Protože jsem chtěl mít na téhle straně hezkou druhou mocninu y plus něco. Teď tohle můžeme přepsat jako y minus 1 na druhou se rovná x na třetí plus 2x na druhou plus 2x plus 4. Teď můžu říct, že y minus 1 se rovná plus minus odmocnina z x na třetí plus 2x na druhou plus 2x plus 4. Můžu k oběma stranám přidat 1, pak dostanu y se rovná 1 plus minus odmocnina z x na třetí plus 2x na druhou plus 2x plus 4. A tady je plus minus, a když si máme jedno z toho vybrat, musíme se vrátit zpátky k počáteční podmínce. Naše počáteční podmínka byla, že y(0) se rovná minus jedna. Takže když tady dosadíme za x nulu, dostaneme y se rovná 1 plus minus 0 plus 4. Takže 1 plus nebo minus 4. Když y má být minus 1, musí y být 1 plus nebo minus -- pardon, 2, ne 4. Takže když tohle má být minus 1, tak tohle musí být 1 minus 2. Takže explicitní forma, která splňuje naše počáteční podmínky (teď se ještě můžeme zbavit toho plusu, je to 1 minus celé tohle). Tohle splňuje naše počáteční podmínky. Ještě by nás mohlo zajímat kde je to splněno, na kterém oboru je to platné řešení. Je to splněno, když tenhle výraz je kladný. Tohle bude záporné, dostaneme nedefinovanou hodnotu, a tak vůbec. Ale stejně mi už vypršel čas. Uvidíme se v příštím videu.
video