Diferenciální rovnice
Přihlásit se
Diferenciální rovnice (8/10) · 5:59

Lineární homogenní diferenciální rovnice 2. řádu 3 Hledání partikulárního řešení pro různé počáteční podmínky

Překlad V poslední prezentaci jsme probírali kvadratické rovnice vyzkoušeli jsme homogenní diferenciální rovnici proměnná y se rovná rx A my jsme vyčíslili, že pokud to vyzkoušíte, tak to funguje pro partikulární r´s a tyto r´s , které jsme vypočítali v poslední rovnici byly -2 a -3 Ale k tomuto dojdete násobením této typické rovnice A sledujte poslední video, pokud jste zapomněli, jak jsme došli k výsledku typická rovnice a my jsme ji zakončili tímto typickým řešením pro tuto diferenciální rovnici A můžete to vyzkoušet pokud mi nevěříte, že to funguje Ale co dělat, pokud nechceme typické řešení my chceme nalézt konkrétní řešení Dobrá, v tom případě potřebujeme počáteční podmínky Vyřešme tedy tuto diferenciální rovnici s některými počátečními podmínkami Řekněme tedy, že počáteční podmínky jsou- máme řešení, které jsme vypočítali v posledním videu Dovolte mi, abych přepsal diferenciální rovnici Tedy, jednalo se o druhou derivaci plus 5 krát první derivace plus 6 krát funkce se rovná nule A počáteční podmínky byly dány y z 0 se rovná 2 A první derivace v bodě 0 nebo y počátek v bodě 0 se rovná 3 Čemu se rovná y v bodě nula a co je sklon v bodě 0 v bodě x je rovno 0 a sklon je 3 Tedy jak použijeme tyto hodnoty pro bod c1 a c2 Dobře, použijme tedy první počáteční podmínku y z 0 je roven, což se rovná..zásadně právě nahradíme 0 v této rovnici Tedy c1 krát e k -2 krát 0 to je v zásadě e v bodě 0, tedy právě 1 Tedy c1 krát 1, což je c1 plus c2 krát e k -3 krát 0 Toto je e k 0 tedy právě 1 tedy plus c2 Tedy první rovnice, kterou dostaneme pokud nahradíme naši první počáteční podmínku v zásadě c1 plus c2 rovná se 2 Nyní se zabývejme druhou počáteční podmínkou, která nám říká že sklon v bodě x se rovná nule Tedy y prvočíslo je 0 Tedy toto je naše obecné řešení vezměme jeho deriváty a poté je můžeme použít Tedy původní hodnota y v bodě x se rovná čemu, Derivace z této hodnoty je rovna -2 c1 krát e krát -2x A jaká je derivace tohoto? -3 c2 krát e mínus 3x A nyní můžeme použít naši počáteční podmínku y v počáteční hodnotě 0 Tedy pokud x se rovná nule, jaká je správná hodnota pravé strany rovnice -2 krát c1 a potom e k -0 e k 0 toto se rovná 1 Minus 3 c2, a poté ještě jednou x je 0, tedy e k -3 krát 0 se rovná právě 1 Tedy, jedenkrát mínus 3c2 A to nám říká, že pokud x se rovná 0 čemu se rovná celá rovnice Rovná se 3 správně? Funkční hodnota y v bodě 0 se rovná 3 Nyní se vraťme zpět k prvnímu ročníku algebry Máme soustavu dvou rovnic - dvou lineárních rovnic o dvou neznámých Napišme je ve tvaru, jak se nejčastěji píší První rovnice je c1 plus c2 se rovná 2 a druhá rovnice je -2c1 -3c2 se rovná 3 pokračování Co můžeme udělat? Nyní vynásobme horní rovnici dvěma Toto je jeden z mnoha způsobů, jak rovnici řešit, ale pokud vynásobíte horní rovnici dvěma dostanete.. a já to provedu a.. odlišná barva..právě to se změnilo násobím horní část dvěma dostanete 2c1 plus 2c2 se rovná 4 A nyní můžeme sečíst tyto dvě rovnice -2c1 +2 tyto se vyruší Tedy -3 plus 2 dostanete -c2 se rovná 7 Nebo můžeme říct, že c2 se rovná -7 A nyní můžeme nahradit Máme c1 plus c2 c2 je -7 tedy -7 se rovná 9 nebo my víme, že c omlouvám se spletl jsem sám sebe Můj mozek přemýšlí rychleji než já c1 plus c2 se rovná -7 se rovná 2 správně Právě se vracím zpět k této diferenciální rovnice omlouvám se tato rovnice není diferenciální jedná se o jednoduchou lineární rovnici a potom dostaneme, že c1 se rovná 9 A nyní máme naše podrobné řešení diferenciální rovnice Toto bylo naše všeobecné řešení Můžeme nahradit naší c1 a naší c2 ypět Máme naše konkrétní řešení pro tyto počáteční podmínky A domnívám se, že si to vyžaduje odlišnou barvu Tedy naše konkrétní řešení je, že funkční hodnota y v bodě x je rovna c1, kterou jsme vypočítali je 9e mínus 2x plus c2, dobře c2 je mínus 7 Toto je konkrétní řešení naší původní diferenciální rovnice A to by mohlo být dobré cvičení pro vás, abyste si to doopravdy vyzkoušeli Toto konkrétní řešení této diferenciální rovnice. Uvedu jiný příklad v dalším videu Uvidíme se brzy Nashledanou
video