Integrální počet
Integrální počet (2/6) · 9:27

Neurčitý integrál nebo primitivní funkce Úvod do hledání neurčitého integrálu polynomů.

video