Účtová třída 1 - Zásoby
Přihlásit se
Účtová třída 1 - Zásoby (2/2) · 9:40

Nevyfakturované dodávky Využití účtu 389 - Dohadné účty pasivní.

Navazuje na Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek.
video