Účtová třída 2 – Finanční účty
Přihlásit se
Účtová třída 2 – Finanční účty (4/6) · 7:16

Účet 213 - Ceniny část 1 Schéma účtování cenin. Pořízení cenin a jejich spotřeba.

Navazuje na Ocenění zásob při jejich výdeji.
video