Účetnictví
Přihlásit se

Účtová třída 2 – Finanční účty

Charakteristika účtové třídy 2. Účtování pokladny a bankovních účtů. Pořízení cenin a jejich spotřeba. Účtování na úvěrových účtech. Využití účtu Peníze na cestě. Účtování pořízení krátkodobých cenných papírů.

Tento obsah spravuje Eliška Galambicová.

49 minut

Účet 261 - Peníze na cestě 1 7 m

Použití účtu 261 - Peníze na cestě. Schéma účtování na účtu 261 - Peníze na cestě.

Účet 221 - Bankovní účty 1 7 m

Schéma účtování bankovních účtů na základě výpisu z bankovního účtu.

Účet 221 - Bankovní účty 2 6 m

Příklad na účtování přijatých a odeslaných plateb, úroků placených a přijatých, účtování bankovních poplatků.

Účet 213 - Ceniny část 1 7 m

Schéma účtování cenin. Pořízení cenin a jejich spotřeba.

Účet 213 - Ceniny část 2 10 m

Příklady účtování cenin, pořízení a spotřeba poštovních známek, dálničních známek, kolků a stravenek.

Úvěry, účty 231 a 461 13 m

Účtování o úvěrech na základě výpisů z úvěrového účtu a výpisu z bankovního účtu.