Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
Přihlásit se
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy (2/6) · 8:17

Účtování dotací Účtování o nároku a přijetí investiční a provozní dotace.

Navazuje na Účtová třída 2 – Finanční účty.
video