Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
Přihlásit se
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy (6/6) · 12:06

Zúčtování se společníky Účtování o pohledávkách a závazcích ke společníkům.

Navazuje na Účtová třída 2 – Finanční účty.
video