Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Přihlásit se
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (5/7) · 13:59

Účtování DM 5 Souhrnný příklad na účtování o dlouhodobém majetku. Pořízení DM ze zahraničí (ze zemí EU, ze zemí mimo EU), tvorba pořizovací ceny DM, zařazení majetku do užívání, dodatečné zařazení odpisovaného a neodpisovaného majetku do užívání, zaúčtování kurzových rozdílů, pořízení DM darem. Účtování vkladu…

Navazuje na Změny rozvahových položek..
video