Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Přihlásit se
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (6/6) · 11:10

Rezervy Účtování tvorby a rozpuštění zákonných a ostatních rezerv.

Navazuje na Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy.
video