Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (18/20) · 9:57

Přehled vlastností trojúhelníku Velké shrnutí předchozích videí, pojďme si ujasnit pojmy kolmých os stran, os úhlů, těžnic a výšek.

video