Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (3/20) · 5:42

Střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku Pokud hledáme střed kružnice opsané ve speciálním případě pravoúhlého trojúhelníku, najdeme jej přesně ve středu přepony.

video