Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (4/20) · 10:09

Kružnici definují tři body Důkaz, že tři body definují kružnici. Též je vysvětleno, že střed kružnice je průsečíkem os stran trojúhelníku, kolem něhož je kružnice opsaná.

video