Vlastnosti trojúhelníků
Přihlásit se
Vlastnosti trojúhelníků (7/20) · 10:57

Vzdálenost bodu od přímky a osy úhlů Zamyšlení nad vzdáleností bodu od přímky. Důkaz, že když bod leží na ose úhlu, tak je stejně vzdálený od obou stran úhlu, a když je bod stejně vzdálený od obou stran úhlu, tak leží na ose úhlu.

V tomto videu budu trochu víc mluvit o bodech na ose úhlu, ale před tím se chci alespoň ujistit, že rozumíme tomu, co znamená vzdálenost mezi bodem a přímkou. Řekněme, že je tady nějaký bod, bod A, a tady nějaká přímka, budeme jí říkat přímka BC. Kreslíte-li vzdálenost mezi bodem a dalším bodem, je to jasné, prostě jen nakreslíte čáru k tomu druhému bodu. Už jsem použil B, takže už jen nakreslíte čáru k tomu druhému a najdete délku té přímky. Takže vzdálenost mezi dvěma body se zdá jasná, ale co vzdálenost bodu a přímky, protože na oné přímce existuje hodně bodů. Možná najdeme tuto vzdálenost nebo možná najdeme tuto vzdálenost nebo tuto a všechny budou mít různou délku. Takže jak můžeme mít jednu jedinečnou vzdálenost? Zamyslíme se nad tím tak… … v budoucích lekcích matematiky to budeme probírat podrobněji, obzvlášť až začnete probírat vektory, lineární algebru, atd… … že vzdálenost bodu od přímky je ve skutečnosti ta nejkratší, a ta nejkratší je jako byste spustili kolmici z toho bodu na onu přímku, takže je přímo tady. Tomuto říkáme vzdálenost mezi bodem a přímkou a toto je kolmice. A abychom poznali, že toto je skutečně nejkratší vzdálenost, srovnáme vzdálenost mezi tímto bodem a jakýmkoliv jiným bodem na této přímce. Takže si vyberte jiný bod na této přímce, budeme mu říkat bod E, a zamyslete se… Je to libovolný bod, mohl jsem nakreslit E sem, mohl jsem nakreslit E sem, mohl jsem kamkoliv. Bez ohledu na to, kam nakreslíte E… když nakreslíte úsečku mezi body A a E, uvidíte, že jsme sestrojili pravoúhlý trojúhelník z bodu A přes bod E do bodu, který jsme našli pomocí kolmice. Budeme mu říkat bod F. Vždy nakreslíte pravoúhlý trojúhelník, za předpokladu, že bod E je různý od bodu F, a okamžitě uvidíte, že 'd' musí být kratší než tato oranžová délka, protože tato oranžová délka je přepona. Přepona bude vždy nejdelší stranou trojúhelníku. 'd' na druhou plus jakákoliv strana na druhou se bude rovnat této délce na druhou. Takže snad obstojně chápete, proč spuštěním kolmice vždy získáte nejkratší vzdálenost mezi bodem a přímkou, a této jedinečné nejkratší vzdálenosti říkáme vzdálenost bodu od přímky. Když máme tohle vyřešené, tak se pojďme zamyslet nad osami úhlu. Nakreslím tady úhel. Tomuto bodu budeme říkat… … nakreslím ho jinou barvou… … budeme tomu bodu říkat A, tomuto bodu B a tomuto bodu C. A osa úhlu je v podstatě přímka nebo úsečka nebo polopřímka, která půlí úhel na dva stejné úhly. O tom jsme již mluvili, takže například, když chceme rozpůlit úhel ABC, takže tento úhel, chceme ho rozdělit na dva menší. Nakreslím trochu lepší verzi. Chceme ho rozpůlit. Nakreslím to trochu lépe, pořád to ještě nevypadá… Tak teď to vypadá slušně, dobře. Pojďme tomuto bodu říkat D. Mohli bychom říct, že je to polopřímka, nebo úsečka, to je jedno, ale zamyslíme se nad tím tak, že když se teď úhel DBC rovná úhlu DBA, Tento úhel, DBC, se rovná úhlu DBA, tak bychom mohli říci, že DB půlí úhel ABC. Takže můžeme říct, že DB, a teď mluvím o úsečce DB, Mohla to být polopřímka, kdybychom pokračovali doprava, nebo přímka. DB půlí úhel ABC. Důvod, proč jsem začal s tímto videem o vzdálenostech mezi body a přímkami je, že vám chci ukázat, že jakýkoliv bod, který leží na ose úhlu, bude ve skutečnosti stejně vzdálený od obou stran úhlu, a pak, že jakýkoliv bod, který je stejně vzdálený od obou stran úhlu, bude ležet na ose úhlu. Takže vezmeme libovolný bod, který leží na ose úhlu. Třeba tento bod, budu mu říkat F… Nebo jsem vlastně ještě nepoužil E. Takže tohle bude libovolný bod, ležící na ose úhlu. Nyní se pojďme podívat na vzdálenost bodu E od přímky BC a vzdálenost E od přímky BA. Již jsme si řekli, že vzdálenost bodu od přímky je jako kdybychom spustili kolmici z daného bodu k přímce, což můžete vždy… Nakreslíme tady kolmici. Tohle je jedna vzdálenost, a pak je tu druhá vzdálenost. Tato oranžová čára je vzdálenost bodu E od přímky BC a tato oranžová čára je vzdálenost bodu E od přímky BA. A já chci dokázat, že jsou si tyto vzdálenosti rovny. Napřed je nutné si uvědomit, že tady máme dva pravoúhlé trojúhelníky, oba mají stejný úhel. Nesdílí ho, ale úhel ABE je shodný s úhlem CBE, a to víme, protože ho DB půlí, takže tento úhel se rovná tomuto úhlu. Oba jsou pravoúhlé trojúhelníky, takže mají vlastně dva stejné úhly, to znamená, že mají ve skutečnosti tři stejné úhly, což udává, jaký může ten zbývající být, a také mají společnou tuto stranu. Mají tři shodné úhly, které nemusí být nutně společné, ale mají společnou tuto stranu. BE je přepona obou těchto trojúhelníků, takže byste si mohli použitím tohoto úhlu, tohoto úhlu a této strany odvodit, že tyto dva trojúhelníky budou shodné, takže můžeme říct, že trojúhelník… … napíšu sem nějaké body… takže tomuhle budeme říkat F, tomuhle budeme říkat G, a můžeme říct, že trojúhelník EBF je shodný s trojúhelníkem EBG. Můžeme použít větu usu o shodnosti trojúhelníků nebo můžete říct: „Když jsou dva úhly stejné, tak třetí úhel bude také stejný.“ Takže tento úhel by mohl být také stejný a můžete použít větu usu, ale tak jako tak budou tyto trojúhelníky shodné. Ale jestli jsou tyto trojúhelníky shodné, tak i odpovídající strany budou shodné, takže úsečka EF bude shodná s úsečkou EG, což je to samé, jako že se délka úsečky EF rovná délce úsečky EG. To jsou ekvivalentní tvrzení. Takže délka EF se rovná délce EG a délky těchto úseček jsou vzdálenosti tohoto bodu od těchto dvou stran. Právě jsme dokázali první případ, že když bod leží na ose úhlu, tak je stejně vzdálený od obou stran daného úhlu. Teď se podívejme, zda to jde i naopak. Řekněme, že mám… Nakreslím si tady další úhel… … a těmto bodům budu říkat A, B a C. Vybereme si nějaký libovolný bod E… … a budeme předpokládat, že je stejně vzdálený od BC jako od BA. Chceme dokázat, že bod E musí ležet na ose úhlu, Tady platí, pokud je na ose, je stejně vzdálený od obou ramen, Tady, když je stejně daleko od ramen úhlu, pak je na ose úhlu. Když je stejně vzdálený od BC jako od BA, pak tato kolmice bude shodná s touto kolmicí. Pojmenuji tyto body. Tomuto bodu budu říkat D a tomuto bodu F a nakreslíme sem úsečku BE. Nakreslíme sem úsečku BE. Opět máme dva pravoúhlé trojúhelníky, takže už víme, že dvě z jejich stran jsou shodné, a že oba sdílí přeponu. Tato přepona se rovná sama sobě. Z Pythagorovy věty víme, že když znáte dvě strany trojúhelníku, tak určují třetí stranu, a my známe dvě strany u obou trojúhelníku, takže třetí strany musí být stejné, takže tato strana se musí rovnat této straně. Takže můžete uplatnit větu sss a dokázat, že jsou tyto dva trojúhelníky shodné. Nebo vlastně ani nepotřebujete… Mohli jste použít speciální případ, případ PSP, kde když máte pravoúhlý trojúhelník, máte sadu shodných stran a máte přeponu, která je shodná, pak byste mohli jako důkaz shodnosti použit pravidlo PSP. Tak jako tak víme, že trojúhelník EBD je shodný s trojúhelníkem EBF. Použili jsme větu sss, ale mohli jste také použít pravidlo PSP, Víme, že větu Ssu lze použít pro obecný trojúhelník, ale PSP je v podstatě věta Ssu pro pravoúhlé trojúhelníky. Když jsou dvě strany pravoúhlého trojúhelníku shodné s odpovídajícími stranami druhého pravoúhlého trojúhelníku, tak jsou ty dva pravoúhlé trojúhelníky rozhodně shodné. Ale když víte, že jsou dva trojúhelníky shodné, tak odpovídající úhly musí být shodné. Úhel EBD odpovídá úhlu EBF, takže víme, že úhel EBD musí být shodný s úhlem EBF. EBD musí být shodný s úhlem EBF. Jestli je úhel EBD shodný s úhlem EBF, tak to znamená, že úsečka EB musí půlit úhel CBF nebo vlastně dokonce úhel CBA, ale může se jmenovat CBF. Úhel CBA. Takže máme hotovo! Tady jsme si ukázali, že když něco leží na ose úhlu, tak je to stejně vzdálené od obou ramen úhlu, a zde jsme si ukázali, že když je to stejně vzdálené od ramen úhlu, tak to leží na ose úhlu. Mohl by to být i koncový bod osy úhlu, ale evidentně na ní leží.
video