Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (7/20) · 10:57

Vzdálenost bodu od přímky a osy úhlů Již víme, jak zjistit vzdálenost bodu od přímky. Zde si to zopakujeme a potom rozšíříme znalosti o související pojem osa úhlu.

video