Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (8/20) · 7:58

Kružnice opsaná trojúhelníku S využitím znalosti podobnosti trojúhelníku si dokážeme, že střed kružnice vepsané trojúhelníku leží na průsečíku os jeho úhlů.

video