Lineární rovnice a nerovnice II
Lineární rovnice a nerovnice II (15/16) · 2:41

Soustava dvou nerovnic 2 Najdeme řešení soustavy nerovnic 5x - 3 < 12 a 4x +1 > 25 tak, že že si z obou nerovnic vyjádříme neznámou 'x' a pak zakreslíme na reálnou osu.

video