Lineární rovnice a nerovnice II
Lineární rovnice a nerovnice II (14/16) · 4:31

Soustava dvou nerovnic Najdeme řešení příkladu 5z + 7 < 27 nebo -3z ≥ 18 tak, že si z obou nerovnic vyjádříme neznámou 'z' a pak zakreslíme na reálnou osu.

video