Krev
Krev (10/10) · 7:39

Co je to leukémie? Leukémie je soubor nádorů, který vytváří velké množství nedovyvinutých krevních buněk. Tyto nedovyvinuté krevní buňky zabírají místo v kostní dřeni, brání krevní dřeni vytvářet zdravé krevní buňky, což jsou krevní destičky, červené krvinky a bílé krvinky. Dozvíte se o symptomech této nemoci, ke…

Když většina lidí slyší slovo rakovina, obvykle si představí tumor. Představí si skupinu buněk, která se neuvěřitelně rychle dělí až nakonec zformuje nějaký útvar. Ten útvar můžeme vidět. Můžete na něj ukázat a říct: "To je zdroj našeho problému. Potřebujeme se toho ihned zbavit, ať už operací nebo léky." Myslím, že leukémii činí těžkou k pochopení a k utvoření představy, než je tomu u ostatních typů rakoviny, to, že u leukémie nemusíte nutně vidět nějaký tumor, a to protože leukémie je rakovina krve. Přesněji je to rakovina krevních buněk. Takže, co jsou ty krevní buňky, o kterých mluvím? Dobře, nakresleme si krevní cévu, což je místo, kde veškerá krev obíhá. Když většina lidí přemýšlí o krvi, představují si nějakou tekutinu, kterou teď tady stínuji, tekutou složku krve. Ale krve v sobě zahrnuje i mnoho buněk. Jedněmi z nich jsou tyto buňky, nazývané červené krvinky, a doufám, že je vidíte, které jsou velmi důležité při přepravě kyslíku, a kyslík potřebují všechny orgány našeho těla. Všechno od vašeho mozku po vaše svaly potřebuje kyslík. A pak tu jsou tyto buňky, nazývané krevní destičky, které vlastně ani nejsou buňky. Jsou to malé kousky či fragmenty buněk, které pomáhají vytvářet krevní sraženiny k zastavení krvácení. A pak tu máte tyhle buňky. Máte tu několik různých druhů bílých krvinek, které naše tělo používá k překonání infekcí. Takže, tohle jsou ty buňky, které nás chrání před bakteriemi a viry a parazity. Takže v krvi se nachází tyto buňky. Proto se také nazývají krevní buňky. Ale ve skutečnosti nejsou vytvářeny v krvi. Jsou vytvářeny uvnitř kostí. Takže sem nakreslím kost. Kdybyste se koukli dovnitř kosti, kdybyste si vzali plátek kosti, asi jako tento, a koukli se na něj, tohle je vaše oko koukající se dovnitř kosti, viděli byste něco takového. Viděli byste, že na vnější straně kosti, je tato tvrdá část, kterou všichni známe, ale také byste viděli, že kost není ve všech částech tuhá. Uprostřed kosti je ve skutečnosti tato dutina vyplněná červenou houbovitou tkání. Tato červená houbovitá tkáň se nazývá kostní dřeň a kostní dřeň je to místo, kde všechny tyto různé krevní buňky vznikají. Chtěla bych to trochu ozřejmit, abychom viděli, jak vypadá kostní dřeň, a co se uvnitř kostní dřeně děje. Kdybyste se koukli dovnitř, viděli byste tvorbu červených krvinek, viděli byste buňky tvořící krevní destičky a viděli byste tvorbu bílých krvinek, dobře? A to je normálně. Tohle vše je úplně normální. Ale při leukémie se jedna z těchto buněk, může to být červená krvinka, krevní destička nebo bílá krvinka, začne opravdu rychle a nekontrolovatelně množit a začne nad kostní dření přebírat kontrolu, asi nějak takhle. A to je ze dvou důvodů problém. Za prvé, tato opravdu překotně se dělící buňka, tato leukemická buňka, neplní žádnou z funkcí normální krevní buňky. Takže netransportuje kyslík, nebojuje s infekcemi nebo nepomáhá tvořit krevní sraženiny. Nedělá vůbec nic a akorát zabírá místo a to je problém, protože my nechceme, aby naše tělo plýtvalo energii vytvářením buněk, které nám k ničemu nejsou ne? Za druhé to je problém, protože když se jakákoliv buňka začne takto překotně dělit a zabírat v kostní dřeni spoustu místa, zbude tam jen velmi málo prostoru a velmi málo živin k růstu ostatních buněk. Takže kvůli tomu není kostní dřeň schopna vytvářet dostatečné množství těch ostatních, zdravých krevních buněk. A když je nemůže vytvářet, pak je nemůže dodávat do krve a to je ten problém, který vidíte u leukémie, kdy v krvi začínáte vidět stále méně červených krvinek, to jsou tyto, méně krevních destiček a méně bílých krvinek. Pak nakonec, když už leukemické buňky nemají v kostní dřeni dostatek místak růstu, unikají do krve. Takže v krvi začínáte vidět leukemické buňky, nějak takhle, a v podstatě tento obázek vysvětluje téměř všechny symptomy, které u leukémie pozorujete. Takže, udělejme si nějaké místo, abychom si řekli o příznacích leukémie. OK, takže nejdříve pozorujeme pokles množství červených krvinek, které zkrátím na RBCs, jako červené krvinky (red blood cells). A protože červené krvinky přepravují kyslík, vede to k symptomům, jako je slabost a ospalost a únava. A únava je způsobena nedostatečným zásobováním mozku kyslíkem. A tělo to kompenzuje tím, že začneme rychleji dýchat. Takže pacient začne pociťovat dušnost. A protože červené krvinky dávají krvi její červenou barvu, pacienti začnou vypadat bledě, když se jim sníží hladina červených krvinek. Také ovšem při leukémii pozorujeme pokles hladiny krevních destiček. Takže, když pacient začne z jakéhokoliv důvodu krvácet, nemá dostatek krevních destiček k utvoření krevní sraženiny, která by krvácení zastavila. Takže mají proudloženou dobu krvácení a také se jim snadněji dělají modřiny A nakonec pozorujeme i sníženou hladinu bílých krvinek, které zkrátím na WBCs (white blood cells) A protože bílé krvinky pomáhají překonávat infekce, vede to k častějším infekcím, ke zvýšenému množství infekcí, nebo zvýšené náchylnosti k infekcím. Tyto buňky, tyto leukemické buňky, které se opravdu rychle dělí, ubírají tělu spoustu energie. A kvůli tomu pozorujete příznaky, jako slabost a značný úbytek na váze, což jsou věci, které pozorujete u spousty dalších druhů rakoviny, protože u ostatních druhů rakoviny se také překotně dělí buňky. A pak na závěr začnou leukemické buňky prorůstat do stěny kosti. A pokud jste kdy měli nějakou zlomeninu nebo infekci kosti, jistě víte, že stěna kosti má spoustu velmi citlivých nervových zakončení, a z toho důvodu pacienty s leukémií bolí kosti. A není to bolest jen jedné kosti, je to bolest kostí po celém těle. Je to spíš generalizovaná bolest kostí. Když pacient začne pozorovat příznaky leukémie, doktor často začne s provedením odběru krve, a když krevní test dostanete, první věc, kterou uvidíte, je tento obrázek přímo tady. Uvidíte sníženou hladinu zdravých normálních buněk a můžete dokonce v krvi vidět i leukemické buňky. To by vedlo k podezření, že má možná pacient leukémii, a toto podezření může být potvrzeno tím, že se podíváme dovnitř kostní dřeně. A to je tohle. Právě kreslím uvnitř kosti dutinu. A do kostní dřeně se můžete podívat tak, že do kosti zavedete dlouhou jehlu a vysajete odtamtud trochu tekutiny, a pak ji pozorujete pod mikroskopem. A tomu se říká biopsie kostní dřeně. Takže tohle je v kostce leukémie.
video